ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အိႏၵိယေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ သုံးရက္ၾကာေလ့လာ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၄

 

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အိႏၵိယအေရွ႕ပိုင္း ေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္သို႔ သုံးရက္ၾကာ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ဗီဇာခါပတ္တနမ္ၿမိဳ႕ရွိ အိႏၵိယအေရွ႕ပိုင္းေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေရငုပ္သေဘၤာအပါအဝင္ အိႏၵိယေရတပ္မွ ဘက္စုံသုံးသေဘၤာ၊ တိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာမ်ား၊ အိႏၵိယေရတပ္သုံးေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ဗီဇာခါပတ္တနမ္ၿမိဳ႕ရွိ အိႏၵိယေရတပ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ အရာရွိစစ္သည္အမ်ားအျပား သင္တန္းတက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါသင္တန္းသားမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မၾကာေသးမီက သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ႐ုရွားခရီးစဥ္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားေရငုပ္သေဘၤာ အပါ အဝင္ ေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေသးသည္။ ယခု ခရီးစဥ္တြင္လည္း အိႏၵိယေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္ စခန္း တစ္ခုကို သုံးရက္ၾကာ အခ်ိန္ေပးေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အိႏၵိယေရတပ္စခန္း မ်ားသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဆက္တိုက္သြားေရာက္ျခင္း၊ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ ေရတပ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ား ေလ့က်င့္သင္တန္းေစလႊတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရတပ္အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာဝယ္ယူမည့္ ခန္႔မွန္းသတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ရွစ္ရက္ၾကာျမင့္မည့္ အိႏၵိယခ်စ္ ၾကည္ေရးခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) ၌ ဒုတိယရာထူးတာဝန္အႀကီးဆုံးျဖစ္သူ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုးေအာင္လည္းလိုက္ပါသြားၿပီး တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ အဖြဲ႕တြင္ ၁၅ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *