တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးေမာ့ေစမည့္အခ်က္မ်ားအစိုးရထံ UMFCCI အႀကံျပဳမည္

Voice Logo

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၃

 

တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္ ဦးေမာ့ေစမည့္အခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ အႀကံျပဳတင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို UMFCCI ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းေနၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားစနစ္တက် ျပဳစုကာ ဩဂုတ္လပထမပတ္အတြင္း အစိုးရထံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

“စၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ျပဳစုၿပီး တင္ျပသြားမယ္။ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေပးပို႔မယ္ ဆိုတာက မဆုံးျဖတ္ရေသးဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စုစည္းႏိုင္ရန္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔က လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအစည္းေဝး တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေႏွးေကြးရာမွ ျပန္လည္ဦးေမာ့ရန္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ား ႏွစ္ပတ္အတြင္းရွာေဖြျပဳစုရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း UMFCCI က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အေကာက္ခြန္၊ အခြန္အေကာက္စနစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ အဟန္႔ အတား မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေျဖေလၽွာ႔ေပးေရးစသည့္ စီးပြားေရးက႑အသီးသီးမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယခုလ ၂၇ ရက္တြင္ UMFCCI သို႔ ေနာက္ဆုံးေပးပို႔ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အစိုးရသစ္တာဝန္ယူခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ခိုင္မာတိုးတက္ေနရာမွ တျဖည္းျဖည္းေႏွးေကြးလာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကမူ အစိုးရသစ္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကမူ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆုံးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းေပၚတြင္ ေျပးေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ (လက္ရွိႏွစ္) တြင္ ဂ်က္ေလယာဥ္အရွိန္ျဖင့္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *