ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး နတ္ကရာၾကည့္ေမာ

ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အစျပဳသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖစ္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုလိုက္ရာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထိပ္တိုက္တိုးစရာအေျခအေန ေပၚလာသည္။ တစ္ဆက္တည္း၌ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးသည္ လူအမ်ားေဆြးေႏြးၾကသည့္ ေခါင္းႀကီးသတင္း ျဖစ္လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္ လ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

“အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုတာ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ မရွိပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဆိုတာ Protocol (ဝါစဥ္) အရဆိုရင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Level ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝ မရေသးဘဲ ႀကိဳးပမ္းဆဲကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီလိုလားသူအားလုံး တူညီသည့္ေျခလွမ္းရွိရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို အမွာပါးသည္။

ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးမိန္႔ခြန္းေႁခြရာ၌ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အျပည့္အဝမေရာက္ေသးေသာ တပ္မေတာ္၏ အေနအထားကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္သာျဖစ္သည္ဟု ဥပမာေပးခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားမွာ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာထက္၌ ပြဲဆူသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္လာၿပီး တပ္မေတာ္ေထာက္ခံသူ အမ်ားအျပားက ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ ၾကသလို တုံ႔ျပန္ရန္ တိုက္တြန္းသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆင့္အတန္းကို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္သူအခ်ိဳ႕လည္း ေပၚထြက္လာသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က စတင္တုံ႔ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လိုအပ္သလို စိစစ္အေရးယူေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပလိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ယင္းေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္၏ ပဏာမတုံ႔ျပန္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင့္ႏွင့္ တန္းတူ ျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို အေရးယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုင္ၾကားမႈ ျဖစ္လာ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ အာဏာရပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္သလို အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈလည္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လိုအပ္သလို အေရးယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တပ္မေတာ္က တင္ျပသည္ ဆိုေသာ္လည္း ဦးစြာေျဖရွင္းသူက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ပင္ ျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းျဖစ္သည္။

သူက ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားသည္ မမွားဟု ခုခံသည္။

“ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အႀကီးအကဲပဲ။ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ကလည္း ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အႀကီးအကဲပဲ။ ဒါကို ေျပာတာ” ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ရန္ကုန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားကို အဓိပၸာယ္ေကာက္ျပသည္။

အာဏာရပါတီအႀကီးအကဲက ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအတြက္ ခုခံေပးခ်ိန္ တပ္မေတာ္က ေျခတစ္လွမ္း ထပ္တိုးသည္။

‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္’ ဟူ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေနာက္ထပ္ထုတ္ျပန္စာ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညဦးပိုင္းတြင္ ထြက္လာသည္။

စာပိုဒ္ငါးပိုဒ္ပါသည့္ ယင္းထုတ္ျပန္စာတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကမရွိဟုဆိုထားသည့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္တကြ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆင့္အတန္း ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတ႐ုံး၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္၏ အမွတ္စဥ္ရွစ္တြင္ ရွိသည္။ သူ၏အထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အမွတ္စဥ္ ၁၄ တြင္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက နံပါတ္ ၁၉ ၌ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္စာတြင္ ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကား သည္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲအား တိုက္႐ိုက္ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ တပ္မေတာ္ ပုံရိပ္ကို က်ဆင္းေစရန္ တိုက္႐ိုက္ထိပါးေစာ္ကားျခင္းဟု ေလသံျပင္းျပင္းျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

နိဂုံးစာပိုဒ္တြင္ ‘တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လိုအပ္သလိုစိစစ္ အေရး ယူေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း’ ဟု အဆုံးသတ္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားကို အစိုးရႏွင့္ ကာယကံရွင္က မေျဖရွင္းလၽွင္ တပ္မေတာ္က ေရရွည္ မဆက္ဆံဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္လိုက ေကာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ သေဘာသဘာ၀အရ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရေလ့ရွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ အဓိကေနရာကို ရယူထားသည္။

ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္သူျဖစ္ၿပီး အေရးပါေသာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသုံးဦးက ဦးစီးပဲ့ကိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ေနာက္ ဒုတိယအေရးပါဆုံးအျဖစ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ၎တို႔မွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ တပ္မေတာ္သား အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီတြင္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး မရွိဟု ရန္ကုန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားကို လက္ခံသူ အမ်ားအျပားရွိသလို အာဏာရပါတီကို အစဥ္တစိုက္ေထာက္ခံသူအခ်ိဳ႕၏ ကန္႔ကြက္သံလည္း ၾကားရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္မပါေသာ ကိစၥအခ်ိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ပါဝင္ စြက္ဖက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ဥပမာေပးသည္။

အထင္ရွားဆုံးမွာ မဘသဟုေခၚ သည့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေျပာဆိုမႈျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မဘသမလိုေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုအၿပီး မၾကာမီ ယင္းအဖြဲ႕ႀကီးသည္လည္း ဖ်က္သိမ္း ခံလိုက္ရသည္။

အျခားဥပမာလည္း ရွိေသးသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ေသာ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဧည့္ ပါေမာကၡမ်ား လာေရာက္ပို႔ခ်သည့္အခါ မဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာ မေျပာရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

“စကားေတြကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းမေျပာဘူးဆိုရင္ သူ႕ဇာတ္လမ္းသူရွင္းရေတာ့မယ္” ဟု အာဏာရ ပါတီကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေျပာစကားတြင္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ၫႊန္ခ်ဳပ္ အဆင့္ဟု ၫႊန္းဆိုခ်က္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္သည္။

၎ၫႊန္းဆိုသည့္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရရွိၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္ဘက္သည္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ေအာက္တြင္ ရွိၾကၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္တပ္အႀကီးအကဲသည္လည္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၏ ေအာက္တြင္ ရွိၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ဟူေသာ အခ်က္က အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္သည္။

ထင္ရွားသည့္ ဥပမာမွာ ဒီမိုကေရစီခ်န္ပီယံဟု ကမၻာကအမႊန္းတင္သည့္ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စစ္ဘက္၌ ရာထူးတာဝန္အႀကီးဆုံး ပုဂၢိဳလ္မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးသည္ ဝန္ႀကီးေအာက္တြင္ မရွိသလို ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္လည္း မဟုတ္ေပ။

အေမရိကန္သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိသမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အရပ္ဘက္- စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးေျပာစကားအေပၚ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း အထူးျပဳေလ့လာေနသည့္ တေကာင္းႏိုင္ငံေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ႕မွ ဦးရဲမ်ိဳးဟိန္းက ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို သူ ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာမေပါက္ဘူး လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္”

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ဆိုသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔လွၿပီး အဓိကအား ျဖင့္ အရပ္ဘက္အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ၫႊန္းဆိုေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ တ႐ုတ္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း ဦးရဲမ်ိဳးဟိန္းက ရွင္းျပသည္။

“အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အစျပဳေသာ ယခုအေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီ၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆင့္အတန္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္စရာ၊ အျငင္းပြားစရာမ်ားရွိေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕အၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈအျဖစ္ ဆိုေသာ္ရသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ဆိုလၽွင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အာဏာရပါတီထိပ္တိုက္တိုးခဲ့သည္မွာ သုံးႀကိမ္တိတိ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ပထမတစ္ႀကိမ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဗဟိုသုေတသနလမ္းၫႊန္အဖြဲ႕အတြင္း ေရးမႉးဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းကို တပ္မေတာ္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေထာင္ေျခာက္လ က်ခဲ့သည္။

ဒုတိယတစ္ႀကိမ္မွာ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္၏ ေျပာစကားအေပၚ တပ္မေတာ္က ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သလို တုံ႔ျပန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ပို၍ျပင္းထန္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ အာဏာရပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦး၊ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႀကိဳးပမ္းေနသလို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း ထူေထာင္၍ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေနာက္လိုက္လက္႐ုံးတစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တင္းမာလာျခင္းကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သူမ်ား အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ရွိေနသည္။

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ နားလည္မႈရွိသင့္သေလာက္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္းမ်ား ေနာက္မက်ေစခ်င္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက ၎၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အလားတူ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရွိသည့္ ထင္ရွားေသာတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး တစ္ဦးလည္း ရွိေသးသည္။

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ စီးပြားေရးေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ ရခိုင္ျပႆနာစသည့္ ဧရာမ အေရးေတာ္ပုံ မ်ားစြာကို တိုင္းျပည္က ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေနရခ်ိန္ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္သည့္ ေနရာတြင္ရွိေနသူအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားရန္ေစာင္ကာ အလဟႆအခ်ိန္ မကုန္ေစလိုၾကသူ အမ်ားအျပားတြင္ အထက္ပါတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

“ဟိုလူနဲ႔ဒီလူ ရန္ျဖစ္၊ ဟိုအဖြဲ႕နဲ႔ ဒီအဖြဲ႕ ရန္ေစာင္တာနဲ႔ပဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကုန္ၿပီး လူထုက နတ္ကရာၾကည့္ေမာေနရတာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပဲ” ဟု သူကဆိုသည္။

သူဆိုသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္တာဝန္မ်ားမွ အၿငိမ္းစားယူ၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ကာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရသက္ေဆြျဖစ္သည္။

ပူပူေႏြးေႏြး အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက အျငင္းပြား၊ ရန္ေစာင္မႈမ်ားကို ဤသို႔ တိုက္တြန္းစကားဆိုသည္။

“ေတာ္ၾကပါေတာ့ ဆရာတို႔”

ေနာ္ကိုကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *