စစ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသစ္ အဆုိျပဳ

A North Korean flag flutters on top of a tower at the propaganda village of Gijungdong in North Korea, in this picture taken near the truce village of Panmunjom, just south of the demilitarized zone dividing the two Koreas, in Paju, about 55 km (34 miles) north of Seoul April 23, 2013. REUTERS/Lee Jae-Won

ဆုိးလ္၊ ဇူလိုင္ ၁၇

 

စစ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္လုိသည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသစ္က အဆုိျပဳ လုိက္ျပီး အင္အားအၾကီးအက်ယ္တပ္ျဖန္႔ထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ရန္လုိသည့္ အျပဳအမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္သင့္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတမြန္ေဂ်အင္က ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ သီအုိရီအားျဖင့္စစ္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္သာရိွေနေသးျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမလတြင္ စတင္အာဏာရယူခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ မြန္ေဂ်အင္က ကတိျပဳထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေဆာင္ေရး အဆုိျပဳခ်က္ကို လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ေျမာက္ကိုရီးယားက တံု႔ျပန္ျခင္းမရိွေသးေပ။ တုိက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးပ်ံတစ္စင္းကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ လုိက္ျပီး ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာရရိွထားျပီဟု ေျမာက္ကိုရီးယားေၾကြးေၾကာ္လုိက္ျပီး သည့္ေနာက္တြင္ ယခုကဲ့သုိ ့ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

“ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးမွာ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေဆြးေႏြးမႈနဲ ့ပူးေပါင္းမႈက အခ်က္အခ်ာက်ပါတယ္” ဟု ေတာင္ကိုရီးယားေပါင္းစည္းေရး ဝန္ၾကီးခ်ိဳေျမာင္ဂြန္က ေျပာၾကားသြားသည္။
စစ္ေရးနယ္နိမိတ္လုိင္း တစ္ေလ်ာက္တြင္ တင္းမာမႈျမင့္တက္ေစမည့္ အျပဳအမႈမွန္သမွ်ကုိ ရပ္ဆုိင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တြန္ဂီဂတ္ အေဆာက္အအံု၌ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက အဆုိျပဳထားသည္။

တြန္ဂီဂတ္သည္ ပန္မြန္ဂြ်န္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရြာတြင္ရိွသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေဆာက္အအံုတစ္လံုး ျဖစ္ျပီး ယခင္ကိုရီးယားအေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ရိွသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရႏွစ္ရပ္ၾကား စစ္ေရးႏွင့္ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလုိင္း ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္လည္း ဝန္ၾကီးခ်ိဳေျမာင္ဂြန္က တုိက္တြန္းထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ျခင္းကို တံု ့ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္း ေတာင္ကိုရီးယားက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔လုိက္ျပီးေနာက္ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားျဖတ္ေတာက္လုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္လုိသည္ဟု ဆုိးလ္က အဆုိျပဳထားေသာ္လည္း ရန္လုိသည့္စစ္ေရး အျပဳအမႈဆုိသည္မွာ မည္သည္ျဖစ္သည္ကို ေတာင္ကိုရီးယားက ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားျခင္းမရိွေပ။နယ္စပ္အနီး အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေျပာၾကားမႈမ်ားကို ရန္စသည့္ စစ္ေရးအျပဳအမႈအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားက ရည္ညြန္းေလ့ရိွေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား-အေမရိကန္ ပံုမွန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ရန္စသည့္ အျပဳအမႈအျဖစ္ေျမာက္ကိုရီးယားကသတ္မွတ္ထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *