လမ္း ဝိေရာဓိ

 

“အေရွ႕ကိုထြက္၊ က်ဳံးအတက္မယ္၊ ဇြတ္မတက္ရန္၊ တားျပန္ေသာ္လည္း၊ စိတ္မာန္ခက္ထန္၊ တို႔မျပန္ဟု၊ မိန္႔ေတာ္ႁမြက္ၾကား၊ သံဃာမ်ားအား၊ ေရွ႕မတိုး ရပ္လို႔ေနစဥ္၊ အစိုးရမင္းရယ္က ျပည္ပိုင္အစိုးရမင္းရယ္က၊ စိတ္ေနာ္ ငယ္ျပင္းစြာနဲ႔ အတင္းပစ္သတ္ေလတယ္မွ အတင္းပစ္သတ္ေလတယ္…”

၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္က အထူးေရပန္းစားခဲ့သည့္ မႏၲေလးအာဇာနည္ ၁၇ ဦး သီခ်င္းစာသားမ်ားျဖစ္သည္။  စာသားမ်ားကို ဖတ္႐ႈရင္းျဖင့္ပင္ ထိုစဥ္ကအေျခအေနကို ျမင္ေယာင္မိေစေလသည္။

၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တပို႔တြဲလျပည့္ ေက်ာ္ ၇ ရက္ (၁၉၃၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀) တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္  နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲတြင္ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူတို႔မွာ အိမ္ေတာ္ရာဘုရားဝင္း ဆယ့္ေလးခန္းဇရပ္တြင္ စတင္စုေဝး ၿပီး ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္၂၆  ဘီလမ္းအတိုင္း အေရွ႕ပုလိပ္႐ုံး (ယခု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ) သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ လည္လာခဲ့စဥ္ အဂၤလိပ္တို႔က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ကာ လူစုခြဲသျဖင့္ သံဃာေတာ္ခုနစ္ပါး  ပါဝင္သည့္ အာဇာနည္ ၁၇ ဦးတို႔ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။

“မႏၲေလးရဲ႕သမိုင္းေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ခ်င္လို႔ လမ္းအမည္ေတြကို ျပန္သတ္မွတ္ခ်င္တာ” ဟု ဆိုလာသူက  ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦး ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းမ်ားကို မေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ယင္းသမိုင္းမ်ားကို သိရွိကာ ဂုဏ္ယူတတ္ေစရန္၊ မႏၲေလးဆိုသည့္ သေကၤတ Identity ကို မေပ်ာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က  ဆိုသည္။

ယင္းအတြက္လည္း ဇူလိုင္လ ၅  ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုတစ္ခုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ‘မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အဘိုးအဘြားမ်ား ေသြးျဖင့္ေရးခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္လမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အာဇာနည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဗိုလ္ဗထူးႏွင့္ အရွင္စႏၵိမာလမ္းတို႔အား ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား သမိုင္းကို သိရွိနားလည္ တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္အလို႔ငွာ ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးပါရန္’ တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုျဖစ္သည္။  “လူငယ္တိုင္း လူငယ္တိုင္း မႏၲေလးရဲ႕သမိုင္းကို သိေစခ်င္တာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက သူ႕အဆို၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို  ရွင္းျပသည္။

ယင္းလမ္းတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း။

မင္းတုန္းမင္း တည္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ တည္ေဆာက္ပုံသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္၊ သြားလာရ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုၿမိဳ႕၏ လမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ မသိရေပ။   လမ္းအမည္တို႔ကို ပေဒသရာဇ္စနစ္က သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကိုလိုနီေခတ္ေရာက္သည့္အခါတြင္ မွတ္သားရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေခၚဆိုခဲ့ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕အေနာက္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အထင္ကရလမ္းမႀကီးမ်ားကို အဂၤလိပ္ေခတ္က ေအလမ္း၊  ဘီလမ္း၊ စီလမ္း၊ ဒီလမ္းဟု မွတ္သားရလြယ္ကူေစရန္ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ေအလမ္း သည္ ယခု ၃၅ လမ္း၊ ဘီလမ္းသည္ ယခု  ၂၆ လမ္း၊ စီလမ္းသည္ ယခု ၂၂ လမ္း၊ ဒီလမ္းသည္ ယခု ၁၈ လမ္းတို႔ျဖစ္ၿပီး  ယင္းလမ္းအမည္ ေအဘီစီဒီတို႔သည္ အဂၤလိပ္၏ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္တြင္ ေအဘီစီဒီ  အမည္မွ ရန္ႀကီးေအာင္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ပင္းယလမ္း၊ အင္း၀လမ္းဟု ျမန္မာအမည္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၂ လမ္းသည္လည္း  နန္းၿမိဳ႕ အာဠဝီတံခါးႏွင့္ တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ အာဠဝီလမ္းဟု လည္းေကာင္း၊ ၁၉ လမ္းကိုလည္း စည္ရွည္ (စက္ရွင္) တံခါးကို ဦးတိုက္လ်က္ရွိသျဖင့္ စည္ရွည္ (စက္ရွင္) လမ္းဟုလည္းေကာင္း  ေခၚဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လမ္းအမည္ေခၚဆိုမႈမ်ားအျပင္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ႏႊယ္သည့္  အမည္ေပးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
၂၆ လမ္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းမွာကား အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အာဇာနည္တို႔ ေသြးေျမက်ခဲ့သည့္လမ္းျဖစ္၍ အာဇာနည္လမ္းဟု မႏၲေလးသူ မႏၲေလးသားတို႔က ဂုဏ္ျပဳ ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းဟူသည္က ၈၄ လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။ ယင္းလမ္းသည္ မႏၲေလး၏ အသည္းႏွလုံးျဖစ္သည့္  ေဈးခ်ိဳေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလး၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ မဟာမုနိဘုရားႀကီးတို႔ကို  ဆက္သြယ္ထားသလို မႏၲေလး-စစ္ကိုင္း ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းမႀကီးလည္းျဖစ္ၿပီး  အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္  ၿမိဳ႕လူထုက သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၈၄ လမ္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္း) မွ ဘုရားႀကီးေျမာက္ဘက္မုခ္ႏွင့္ အေရွ႕ ၄၅ တာတို႔ကို ဆက္စပ္သည့္လမ္းကိုလည္း ဗိုလ္ဗထူးလမ္း (ယခု ၄၂ လမ္း) ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ ၁၉၄၅ ခု မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ကို စစ္ေၾကညာတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္မႉးဗထူးကို ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ဗိုလ္မႉးဗထူး၏ ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ အထက္ဗမာျပည္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္သည္လည္း ထိုလမ္းမေပၚတြင္ တည္ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ထိုလမ္းအမည္သည္လည္း မထင္ေပၚေတာ့။

၁၉၂၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး၏ သုံးလပတ္အစည္းအေဝးကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရာ ယင္းအစည္းအေဝးကို ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ႂကြေရာက္လာသည္။ ဆရာေတာ္ ႂကြေရာက္လာစဥ္  မႏၲေလးေဒသခံ ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းက ႀကိဳဆိုၾကရာ အစိုးရပုလိပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ၿပီး ႏွိမ္နင္းခံရသျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဦးစႏၵိမာဘြဲ႕အမည္ရွိ ရဟန္းတစ္ပါး ပ်ံလြန္ခဲ့သည္။ မတရားသည့္ ဖိႏွိပ္မႈအမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ရင္း အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္  ရဟန္းေတာ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၃၁ လမ္း (အေရွ႕ဘက္ ၆၂ လမ္းမွ အေနာက္ဘက္  မိေခ်ာင္းတံတားအထိ) ကို အရွင္စႏၵိမာလမ္းဟု ၿမိဳ႕လူထုက ကမၸည္းျပဳခဲ့သည္။

“မႏၲေလးမွာ ေနသြားတဲ့ ဘိုးဘြားေတြ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္ကို သက္စြန္႔ဆံဖ်ားလုပ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့တဲ့ လမ္းေတြကိုေတာ့ နာမည္အစစ္အမွန္ေတြကိုေတာ့ အဓိကေဖာ္ထုတ္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက သူ႕ဆႏၵ ကို ေျပာျပေနသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအဆိုသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖဆိုျခင္းမျပဳရေသးမီ သက္ဆိုင္သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက အဆိုပါ သမိုင္းဝင္လမ္းမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ ခ်ျပခဲ့မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ၎၏အဆိုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

“ဇြန္ ၁၆ မွာ လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုတင္ခဲ့တာ။ အဲဒီေန႔က ေသာၾကာေန႔။  ၁၉ ရက္ေန႔မွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန (စည္ပင္) ကို ေရာက္သြားတယ္။ ၂၃ ရက္ မွာ မီဒီယာေတြကို ဖြင့္ခ်တယ္။ ၂၄ ရက္ မွာ ဂ်ာနယ္ေတြမွာပါလာတယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ တကယ္လုပ္မယ္လို႔ မီဒီယာ ကို ဖြင့္ခ်ထားတဲ့ ကတိကဝတ္ရွိတဲ့အတြက္ အဲဒါကိုယုံၾကည္မႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အဆိုကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းလိုက္တယ္” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးအၿပီးတြင္ ရွင္းျပသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္ဦး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ခဲ့သည့္ အာဇာနည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း ႏွင့္ အရွင္စႏၵိမာလမ္းတို႔အျပင္ သခင္ဗဟိန္းလမ္း (လမ္း ၈၀)၊ မဂၤလာလမ္း (၇၃ လမ္း)၊ အာဠဝီလမ္း (၂၂ လမ္း)၊ စည္ရွင္ (စက္ရွင္) လမ္း (၁၉ လမ္း)၊ စည္သာလမ္း (၇၆ လမ္း) စသည္တို႔ကိုလည္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သြားမည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဆိုသည္။

“လုပ္ရင္ေတာင္မွ ႏွစ္ခုေပါ့။ ေျပာင္းမယ့္အမည္ေကာ၊ လက္ရွိ နံပါတ္နဲ႔ေကာ တြဲၿပီးလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလိုက္ရင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာမယ္။ စာပို႔သမား၊ တက္စီသမား၊ ဘတ္စ္ကား၊ တျခားနယ္ကလာတဲ့သူ  စသည္ျဖင့္ လမ္းအမည္သိေပမယ့္ ဘယ္ကို သြားရမွန္းမသိဘူး ျဖစ္မယ္။ သူတို႔ သိထားတာက နံပါတ္နဲ႔ကိုး” ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။  လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လမ္းေထာင့္တစ္ေထာင့္လၽွင္ က်ပ္ေလးသိန္းနီးပါး ကုန္က်မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလႉရွင္ရွိမွသာ လုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း MCDC ထံမွ သိရသည္။

“လုပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ လုပ္ပါမယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ကို အရမ္းႏွေျမာပါတယ္။ လမ္းတစ္လမ္း  အေရွ႕အေနာက္ဆိုရင္ အရမ္းတိုတယ္။ အနည္းဆုံး သိန္း ၁၅၀ ေလာက္ ကုန္မယ္။  ေတာင္ေျမာက္သြားတဲ့လမ္း၊ သိန္း ၂၀၀ အထက္မွာ ကုန္မယ္။ ေတာင္ေျမာက္သြားတဲ့လမ္း အရွည္ႀကီးပဲ။ မီဒီယာေတြကစ  သတင္းေရးရင္ ဘယ္လမ္းေရးရမွန္းမသိဘူး ျဖစ္သြားမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက  GPS ၊ လမ္းနံပါတ္ေတြ ပါတယ္။ အဲေတာ့  Google ကို သတင္းေပးရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပရေတာ့မယ္။ ျပည္ထဲေရးကို တင္ရမယ္” ဟု လမ္းအမည္ေျပာင္းလဲလိုက္လၽွင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဒါက္တာရဲလြင္က ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သစ္ဘက္ရွိ  လမ္းအမည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရန္  စာရင္းျပဳစုေနၿပီး အဆိုပါလမ္းမ်ားကို  အရင္ဦးစြာ ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎ကဆိုသည္။

“ၿမိဳ႕သစ္ကို ခင္ဗ်ားသြား။ ငုဝါလမ္းဆို ဘယ္လိုသြားရွာမလဲ။ အဲဒီဘက္ကို လမ္းနံပါတ္ေတြေပးဖို႔လည္း လုပ္ေနတယ္။ အဲဒါက လုပ္ေနတာ သုံးလေလာက္ ရွိၿပီ။ သိပၸံလမ္း ေတာင္ဘက္ေရာက္သြားရင္ ဘာမွ မသိေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ မိန္းလမ္း ရွိတယ္။ ၾကားလမ္း ရွိတယ္။ နာမည္ေတြေတာ့ အကုန္ေပးထားတယ္။ အခု လမ္းက  ၉၀ ကေနဆုံးရင္ ၉၀ ကေန စေပးမယ္။ မိန္းလမ္းေတြကို နံပါတ္နဲ႔ ေပးၿပီးေတာ့ ၾကားလမ္းေတြကို ၉၁(ေအ)၊ ၉၁ (ဘီ)  အဲဒီလိုမ်ိဳးေပးမယ္။ ထပ္ေနတာေတြလည္း မထပ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္” ဟု လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လမ္းအမည္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဒါက္တာရဲလြင္က  ေျပာျပသည္။

မဂၤလာလမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းမည့္ ၇၃ လမ္းသည္ နန္းၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ရွိသည့္ မဂၤလာတံတားေၾကာင့္ မဂၤလာလမ္းဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး နန္းၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိသည့္ ၇၃ လမ္းကိုေကာ မဂၤလာလမ္းဟု ေခၚဆိုျခင္း ျပဳ မျပဳ မသိရေၾကာင္း။ ယင္းအျပင္ အဆိုပါလမ္းသည္ နန္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ဆုံး မႏၲေလးတကၠသိုလ္ထဲ ေရာက္သြားလၽွင္ အဓိပတိလမ္းဟု ေျပာင္းလဲသြားျပန္ၿပီး Google တြင္ပင္ အဓိပတိလမ္းဟုပင္ ျပဆိုေနေၾကာင္း လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သည့္ မႏၲေလးသား  ဦးထိပ္တင္ေအာင္က ေျပာသည္။

“လမ္းအမည္ ေပးရတာက လြယ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုစနစ္နဲ႔ ဘယ္နားကလမ္းေတြကို ဘယ္လိုေျပာင္းရမယ္ဆိုတာ တိက်တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေလးနဲ႔ ထုတ္ျပန္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ေတာ္ၾကာ ၇၃ လမ္းတစ္ခုလုံး  မဂၤလာလမ္းျဖစ္၊ ၇၆ လမ္းတစ္ခုလုံး  စည္သာလမ္းျဖစ္သြားရင္ မူလမွည့္တဲ့  ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ တလြဲႀကီး ျဖစ္ကုန္မယ္”  ဟု ၎ကေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။
ယင္းအျပင္ သိပၸံလမ္းမႀကီးသည္လည္း အမွန္ဆိုရလၽွင္ ၄၅ လမ္းဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎သည္ လည္း ၆၂ လမ္းဘက္မွ ၾကည့္လၽွင္ သိပၸံလမ္းျဖစ္ၿပီး ၇၈ လမ္း (ရန္-မန္းလမ္း)ကို ေက်ာ္လြန္သည့္အခါ ဗိုလ္မႉးဗထူး လမ္းဟူ၍ ျဖစ္သြားျပန္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းလမ္းကို သိပၸံလမ္းဟု ေခၚမည္လား၊  ဗိုလ္မႉးဗထူးလမ္းဟု ေခၚမည္လား၊ ၄၅  လမ္းဟု ေခၚမည္လား မေဝခြဲတတ္ေၾကာင္း  ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း၌ လမ္းအမည္မ်ားကို နံပါတ္စနစ္ႏွင့္ အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ ေတာင္ေျမာက္လမ္း၊ အေရွ႕အေနာက္လမ္းဟု ပိုင္းျခားထားၿပီး ၿမိဳ႕သစ္ဘက္တြင္ေတာ့ အမည္ေပးစနစ္ျဖင့္သြားေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ အေနာ္ရထာ၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ ကမ္းနားစသည့္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားက အေရွ႕အေနာက္ရွိေနၿပီး နံပါတ္လမ္းမ်ားၾကားတြင္ အမည္ေပးလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာ – ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းၾကားတြင္ နံပါတ္ျဖင့္ လမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ရန္ကုန္ႏွင့္  မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔၏ လမ္းအမည္ေပးပုံကို  ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာၾကားသည္။
“သြားရလြယ္ကူတာက အေၾကာင္းရင္းသိရင္ လြယ္ကူပါတယ္။ နံပါတ္လမ္းခ်ည္းရွိတာကေတာ့ ပိုၿပီး ရွင္းလင္းတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ နာမည္လမ္းေတြထက္  နံပါတ္လမ္းေတြက မွတ္ရပိုလြယ္ပါတယ္” ဟု လမ္းအမည္မ်ား၏ အားသာခ်က္၊  အားနည္းခ်က္ကို ဦးထိပ္တင္ေအာင္က  ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ လမ္းအမည္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း  ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ  ယင္းထက္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔ကို  တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္မ်ားသာ လုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။

“ျပည္သူအက်ိဳးရွိတယ္ မရွိဘူးဆိုတာ ဘာနဲ႔တိုင္းသလဲေတာ့ မသိဘူး။  မေျပာတတ္ဘူး။ သမိုင္းကို တန္ဖိုးထားတဲ့ သူေတြကေတာ့ အဲဒီလိုေျပာမယ္ မထင္ဘူး။  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လည္း  မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ဒါကို လုပ္တယ္လို႔  ေျပာတာေတြလည္း ရွိတယ္။ နာမည္ေျပာင္း႐ုံနဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တိုးတက္မွာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒီလိုေျပာင္းတယ္ဆိုတာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တိုးတက္ဖို႔ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အတြင္းက် တယ္။ အခုဆိုရင္ မႏၲေလးမွာ လူမႈေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ မႏၲေလးဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က  တတ္ႏိုင္သေလာက္ ငုပ္လၽွိဳးေနတဲ့ မႏၲေလး ရဲ႕ Identity ကို ေဖာ္ဖို႔အတြက္ လမ္းေတြ၊  သမိုင္းဝင္အေဆာက္အအုံေတြ၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦေတြ ဒါေတြအကုန္လုံး ျပန္ၿပီးေတာ့ စနစ္တက်၊ မႏၲေလးရဲ႕ Identity အတိုင္း ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အတိုင္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရမွာ” ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္မွသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ ေနာင္အႏွစ္ ၅၀၊ ၁၀၀ တိုင္  တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မဟုတ္လၽွင္ မႏၲေလး၏ သေကၤတ၊ အမွတ္အသား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္  ဆယ္ႏွစ္၊ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ဟု မႏၲေလး၏ စိုးရိမ္ဖြယ္  အေျခအေနကို ၎က ရွင္းျပသည္။

“သမိုင္းကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္တာနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး ဆင္းရဲေနတာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ၿပိဳင္နက္ေပါ့။ ဆင္းရဲမႈကို တိုက္ဖ်က္တာလည္း သတ္သတ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ က်န္တဲ့က႑ေတြ တိုးတက္ဖို႔လည္း သတ္သတ္၊ သမိုင္းကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္တာလည္း သပ္သပ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီလိုခြဲျမင္ပါတယ္။ ခြဲမျမင္တဲ့သူကေတာ့ လမ္းအမည္ေဖာ္တာနဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တိုးတက္သြားမွာလားဆိုတဲ့ အျမင္ရွိမွာေပါ့”

အေကာင္းအဆိုး၊ အျဖဴအမည္း၊ ေန႔ည၊ အေဟာင္းအသစ္၊ ဓမၼအဓမၼ စသည့္ သဘာ၀ဆန္႔က်င္ဘက္တရားမ်ားကို ဝိေရာဓိဟုေခၚသည္။ ဝိေရာဓိတရားတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ရန္မျဖစ္ၾကေခ်။  ထိုဝိေရာဓိတရားမ်ားကို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊  ေမာဟတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါတြင္သာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္သြားရသည္။ လမ္းအမည္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဝိေရာဓိသက္သက္သာ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *