ဘုိရီွလုိင္း၏ မေကာင္းဆုိးရြာ အေမြအနစ္ မွန္သမွ် ဖယ္ရွားရန္ ခ်ံဳကင္း ပါတီ အၾကီးအကဲသစ္လုိလား

ေဘဂ်င္း၊ ဇူလိုင္ ၁၈

 

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအၾကီးအကဲေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘုိရီွလုိင္း၏ မေကာင္းဆုိးရြားအေမြအႏွစ္ မွန္သမွ်ကုိ ဖယ္ရွားရန္ ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း၏ အဓိကျမိဳ ့ၾကီးျဖစ္ေသာ ခ်ံဳကင္းျမိဳ ့၏ ပါတီ အၾကီးအကဲသစ္ ခ်န္မီနာ လုိလားလ်က္ရိွေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်ံဳကင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကီးအကဲသစ္အျဖစ္ ခ်န္မီနာကို စေနေန႔တြင္ ရုတ္တရပ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ျပီး ယခင္ ပါတီ အၾကီးအကဲေဟာင္း ဆန္က်န္ေခ်ာင္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာၾကားလ်က္ရိွသည္။

ဘုိရီွလုိင္း၏ ၾသဇာအာဏာကို ဖယ္ရွားေရး ခ်ံဳကင္းအာဏာပိုင္မ်ား လံုေလာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရိွဟု ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္း ေဝဖန္ခံလုိက္ရျပီးေနာက္ ဆန္က်န္ေခ်ာင္သည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမခံရေေတာ့ေၾကာင္း တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္တုိ ့ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီေပၚလစ္ဗ်ဴရို အဖြဲ ့ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘုိရီွလုိင္း ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အရႈပ္ေတာ္ပံုသည္ ဦးစြာ ၎၏ ရဲတပ္ဖြဲ ့အၾကီးအကဲဝန္လီဂ်န္ ခ်ံဳကင္းျမိဳ႕အနီး ခ်န္ဒူးျမိဳ႕ရိွ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးတြင္ ခဏတာခုိလႈံရာမွ တစ္ဆင့္ စတင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ ျဖစ္စဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပီး ဘုိ၏ ဇနီးကိုလည္း ျဗိတိန္ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးကို သတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်ခဲ့ကာ ဘုိကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုနစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုနစ္တြင္ ခ်ံဳကင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကီးအကဲအျဖစ္ ဘုိကို ခန္႔အပ္လုိက္ျပီးေနာက္ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားျဖင့္ လႈံေဆာ္ထားသည့္ (တပ္)နီ ယဥ္ေက်းမႈျမွင့္တင္ျခင္း၊ လူတန္းစား ညီမွ်ေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွ႕ေဆာင္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ေပၚေပါက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ ျမိဳ ့ခံ သန္း ၃၀ ေက်ာ္က ဘုိကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။

သုိ ့ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ပိုင္ ပံုရိပ္ကို ျမင့္တင္သည့္ ဘုိကို ေဘဂ်င္းရိွ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုိလားျခင္းမရိွဘဲ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည္။

“ ဘုိ နဲ ့ဝမ္ ရဲ ့မေကာင္းဆုိးရြာ အေမြအနစ္ေတြကို ေတြးေခၚမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ ့ လုပ္ဟန္ေတြကေန စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျပီး လံုးဝဖယ္ရွားရပါမယ္” ဟု ခ်န္မီနာ က ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း ခ်ံဳကင္း ေန ့စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်န္သည္ တရုတ္သမၼတ ဇီက်င္ပင္း ႏွင့္ နီးစပ္သူျဖစ္ျပီး ငါးႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပေလ့ရိွသည့္ ပါတီ ကြန္ဂရက္တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္သစ္ တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုလည္း ၎ ကိုယ္တုိင္ ရႈျမင္ထားသည္။

ခ်ံဳကင္းျမိဳ ့သည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အေရးပါဆံုးျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ့ျဖစ္ျပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ လုပ္အား ႏွင့္ ေျမ ေစ်းခ်ိဳျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ပို ့ေဆာင္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ Hewlett Packard, Foxconn, Acer, Asus ကဲ့သုိ႔ေသာ ကမၻာလံုးခ်ီအမွတ္တံဆိပ္မ်ား လာေရာက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္ကာ ကမၻာ့လက္ေတာ့ အားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံု ကို ထုတ္လုပ္ေပး လ်က္ရိွသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *