သိထားသင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ Fellowship မ်ား

စာေရးသူဆီ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေမရိကန္မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေတြ ေလၽွာက္ထားအက်ဳံးဝင္တဲ့ Fellowship ေတြ ေပးပို႔လာ ပါတယ္။ Fellowship ဆိုေတာ့ Scholarship မဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ Scholarship ဆိုတာ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕သေဘာသဘာ၀အရ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈပါဝင္တယ္။ အျပည့္အဝေထာက္ပံ့တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေထာက္ပံ့တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ Fellowship က်ေတာ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈပါခ်င္မွ ပါေတာ့မယ္။ ပါတာလည္းရွိတယ္။ မပါတာလည္း ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ Fellowship ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀က လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အႀကဳံ ရွိၿပီးသားသူေတြကို ပစ္မွတ္ထားတယ္။ သုေတသနလုပ္ရမယ့္သေဘာေတြ ပါဝင္တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ Fellowship နဲ Scholarship သေဘာသဘာ၀ကို ဒီလိုပဲ ေရာေႏွာအသုံးျပဳ ေနတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြ ေလၽွာက္ထားအသုံးဝင္ႏိုင္တဲ့ Fellowship ေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါမယ္။

Fellowship ေတြအေၾကာင္း မေရးမီ အေမရိကန္မိတ္ေဆြေပးပို႔လာတဲ့ Fellowship ေတြကို စာရင္းျပဳလုပ္ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ အေတာ္မ်ားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြေလၽွာက္ထားအက်ဳံးဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ Fellowship အခ်ိဳ႕ကို အခုလိုေတြ႕ရတယ္။

(၁) Asia Global Fellows Program (http://www.asiaglobalinstitute.hku.hk/en/agfellows-program/program/)

(၂) Asia Journalism Fellowship (http://www.ajf.sg/overview/)

(၃) Jeanne Sauve’ Public Leadership Program (http://jeannesauve.org/pillars/pubic-leadership-program/)

(၄) Bluhm/Helfand Social Innovation Fellowship (http://www.chicagoideas.com/bhsi)

(၅) First Generation Civil Rights Fellowship (FirstGEN) (http://firstgenfellows.org/)

(၆) Advanced Leadership Initiative (http://advancedleadership.harvard.edu/program)

(၇) Westpac Research Fellowship (http://bicentennial.westpacgroup.com.au/ scholarships/research-fellowship/)

(၈) Open Society Presidential Fellowship (http://www.opensocietyfoundations.org/ grants/open-society-presidential-fellowship)

(၉) Her Voice Fellowship (http://hervoice.designforcharity.org/)

(၁၀) Bellagio Residency Program: Practitioners (https://www.rockefellerfoundation.org/ our-work/Bellagio-center/residency-program/)

ဆိုခဲ့သလို အဲဒီ Fellowship အမ်ားစုက ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ေလၽွာက္ထားအက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအတြက္ သီးသန္႔ေပးတာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က ဥပေဒပညာဆိုင္ရာ အတြက္၊ အခ်ိဳ႕က မီဒီယာစာနယ္ဇင္းသမား ေတြအတြက္ေပးတာျဖစ္တယ္ ။ အမ်ားစုကေတာ့ အေထြေထြေပါ့။ ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း အခ်ိဳ႕ Fellowship ေတြက ပညာသင္ကာလ အျပည့္အဝေပးတယ္။ အခ်ိဳ႕က တစ္ဝက္တစ္ပိုင္းေပးတယ္။ အခ်ိဳ႕က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မပါဝင္ ဘူး။ သို႔ေသာ္ ႐ုံးခန္းေနရာအသုံးျပဳခြင့္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒီ Fellowship ေတြထဲကမွ အျပည့္အဝ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးအပ္တဲ့ Fellowship အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

TheAsiaGlobal Fellows Program

ဒီပညာသင္ဆု (Fellowship) ကို ေဟာင္ေကာင္ (Hong Kong) အေျခစိုက္သုေတသနဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Asia Global Institute (AGI) က တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ ခြဲတာျဖစ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားရရွိသူမ်ားဟာ University of Hong Kong (HKU) မွာ ၁၃ ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္းသစ္တီထြင္အေတြးအျမင္ရွိတဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ကာလအတြင္း စာသင္ၾကားတာေတြ၊ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာရွိေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရတာေတြ၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစက္႐ုံေတြနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ျပင္ပ အျခားအာရွၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားဆီ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းစတဲ့ အစီအစဥ္ေတြပါ ရွိပါတယ္။ Asia Global Fellows Program ေလၽွာက္ထားေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားဟာ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေနထိုင္သင္ၾကားစဥ္ကာလ လစဥ္အသုံးစရိတ္ေငြေၾကး (A monthly stipend to help with living costs)၊ ေနထိုင္စရိတ္ (Accommodation)၊ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ (Roundtrip travel from home country)၊ ပညာသင္ကာလဆက္စပ္ခရီးသြားစရိတ္ (Site-visit travel expenses)၊ အာမခံေထာက္ပံ့ေၾကး(Insurance) မ်ားကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို http://www.asiaglobalinstitute.hku.hk/en/agfellows-program/program/ မွာသြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး [email protected] သို႔လည္း အီးေမးလ္ေပးပို႔ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

Asia Journalism Fellowship

ဒီ Fellowship က အာရွတိုက္က စာနယ္ဇင္းသမားေတြကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ (Singapore)ကို သုံးလၾကာ ေခၚယူေဆြးေႏြးပို႔ခ်တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Fellowship ကာလမွာ အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးက သတင္းသမားေတြဟာ စင္ကာပူရဲ႕ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက သတင္းဌာနေတြ၊ သတင္းသမားေတြ၊ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အနီးကပ္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခြင့္၊ ေတြ႕ဆုံစည္းေဝးခြင့္၊ သုေတသနပေရာဂ်က္ လုပ္ခြင့္ေတြရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ AJF Fellowship ကို ၂၀၀၈ မွာ စတင္တည္ ေထာင္ၿပီး ၂၀၀၉ မွာ ပထမဆုံးအာရွမီဒီယာသမားေတြကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို စင္ကာပူအေျခစိုက္ Temasek Foundation International (www.temasekfoundatin-international.org.sg) က ေငြေၾကးကူညီပံ့ပိုးေပးတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ Nanyang Technological University ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ Wee Kim Wee School of Communication and Information မွ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ပါတယ္။ AJF Fellowship ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစလို႔ National University of Singapore ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ Lee Kuan Yew School of Public Policy မွ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား (Fellows ) ဟာ တစ္လကို စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁ç၅၀၀ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္လည္း က်ခံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနစရာအခန္းလည္း အခမဲ့ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ေလ့လာစဥ္ ကာလအေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ သုေတသီ အႀကံေပးမ်ားကိုလည္း တြဲဖက္ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလၽွာက္ထားဖို႔ အက်ဳံး ဝင္သူမ်ားကေတာ့ မီဒီယာဂ်ာနယ္သမား လုပ္သက္ အနည္းဆုံးငါးႏွစ္ရွိရပါမယ္။ လုပ္သက္အနည္းဆုံး ငါးႏွစ္ျပည့္ အလြတ္သတင္းေထာက္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားလည္း အက်ဴံးဝင္ ပါတယ္။ အာရွတိုက္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္သူ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမယ္။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ႏိုင္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး ရွိရပါမယ္။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ားဆီက သုံးလၾကာ စင္ကာပူ မွာ ဒီ Fellowship ကို တက္ေရာက္တာ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံေၾကာင္း စာတင္ျပရပါ မယ္။ မီဒီယာသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရခဲ့တဲ့ ဆုမွတ္တမ္းေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈ အေထာက္အထားေတြ တင္ျပႏိုင္ရင္ေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရဖို႔ ပိုၿပီးအားသာမွာျဖစ္ပါ တယ္။ သိရသေလာက္ ဒီ Fellowship က ႏွစ္တိုင္းေခၚယူတာျဖစ္ၿပီး ဒီ ၂၀၁၇ အတြက္ေတာ့ ေလၽွာက္လႊာပိတ္သြားၿပီလို႔သိရပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ ေလၽွာက္ထားဖို႔ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနနဲ႔ http://www/ajf.sg/overview/ မွာ အေသးစိတ္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး သိလိုသည္မ်ားကိုလည္း [email protected] သို႔ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Jeanne Sauve’ Public Leadership Program

ဒီပညာသင္ဆု (Fellowship) ကို ကေနဒါႏိုင္ငံ (Canada) ရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ကြီဗက္ျပည္နယ္ (Que’bec province)၊ မြန္ထရီရယ္ (Montreal) မွာအေျခစိုက္တဲ့ Jenne Sauve’ Foundation က ေပးအပ္တာျဖစ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားရရွိသူမ်ားဟာ မြန္ထရီရယ္ က McGill University နဲ႔ Concordia မွာ သြားေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကမၻာႀကီး ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဓိကအခက္အခဲေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈသေဘာ တရားမ်ားကို မၽွေဝေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုကာလပထမႏွစ္ (Year 1: Full-time, Residential Phase) မွာ စာသင္ၾကားတာေတြ လုပ္ရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႕အႀကဳံေတြ မၽွေဝေဆြးေႏြးရမယ္။ ဒုတိယႏွစ္ (Year 2: Part-time, Field Phase) မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေနရပ္ရင္းျပန္ၿပီး လက္ေတြ႕ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ျပဳလုပ္စမ္းသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္ေရာ၊ ဒုတိယႏွစ္ေရာ ၿပီးရင္ေတာ့ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အၿမဲတမ္း ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Jeanne Sauve’ Public Leadership Program ေလၽွာက္ထား ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားဟာ ပထမႏွစ္အတြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္သင္ၾကားစဥ္ကာလ လစဥ္ အသုံးစရိတ္ေငြေၾကး (monthly living stipend) ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိ မွာျဖစ္ၿပီးThe Sauve’ House မွာ အခမဲ့ ေနထိုင္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္မွာရရွိမယ့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြဟာ မြန္ထရီရယ္မွာေနထိုင္စဥ္ ကုန္က် စရိတ္အားလုံးက ကာမိပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္ တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလၽွာက္ထားသူဟာ အနည္းဆုံးလုပ္သက္သုံးႏွစ္ရွိသူျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္သက္ သုံးႏွစ္ကို တြက္ခ်က္ရာမွာ အလုပ္သင္ အေတြ႕အႀကဳံေတြ (internship experience)၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံေတြ (volunteer position ) ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အသက္ ကန္႔သတ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ကေန ၃၀ ႏွစ္အထိလို႔ ဆိုပါတယ္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုက ဘြဲ႕ရရွိသူျဖစ္ရမယ္။ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမယ္။ ျပင္သစ္စာပါ ရရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒုတိယႏွစ္အတြက္ေတာ့ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကး မေပးပါဘူး။ ဒါကလည္း ဒုတိယႏွစ္က ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပန္ၿပီး ပေရာဂ်က္အခ်ိဳ႕လုပ္ရမွာမို႔ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္မေပးေပမယ့္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ပေရာဂ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ က်ခံေပးမယ္ဆိုပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို htttp://jeannesauve.org/pillars/ public-leadership-program/ မွာ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး [email protected] သို႔လည္း အီးေမးလ္ေပးပို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

Fellowship မ်ား ေလၽွာက္ထားသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ကံေကာင္း ၾကပါေစ။

 

ေအာင္ေအာင္ (IR)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *