မအူပင္အမတ္ကို ပါတီမွထြက္ခြင့္မျပဳဟု ဦးဝင္းထိန္ဆိုမအူပင္အမတ္ကို ပါတီမွထြက္ခြင့္မျပဳဟု ဦးဝင္းထိန္ဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၁

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွႏုတ္ထြက္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ရပ္တည္ေတာ့မည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းကို ပါတီမွ  ထြက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္  ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးစိန္ဝင္းသည္ ပါတီမွ တရားဝင္ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳရန္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က တင္ျပ ခဲ့ၿပီး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က  ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားလာေၾကာင္း ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္  ေျပာဆိုထားသည္။

“ႏုတ္ထြက္စာ လက္မခံဘူးကြ။  အဲဒီေကာင္ညာတာ” ဟု ဦးစိန္ဝင္း၏ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈကို ဦးဝင္းထိန္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ NLD ပါတီ ဝင္ေလးဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကို  ဦးစိန္ဝင္းက တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ဖူးၿပီး  ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားက တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္  ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမား ေရးရာဥကၠ႒တာဝန္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရျပန္သျဖင့္ ပါတီမွႏုတ္ထြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးစိန္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။

“ပါတီက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ဆိုတာကို သူတို႔ဆီေရာက္ၿပီဆိုတဲ့ အေၾကာင္း UEC (ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) က ဖုန္းနဲ႔အေၾကာင္း ၾကားပါတယ္” ဟု ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရသည္ဆိုျခင္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ပါတီဝင္ေလးဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ကို  တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္း တရားမစြဲရန္ ဗဟိုက ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီဂုဏ္သိကၡာမထိခိုက္ေစရန္အတြက္ ၿငိမ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟို၏လုပ္ရပ္ မွားယြင္းသည္ဟု  ယူဆသလို လက္ရွိအေနအထားကိုလည္း  အားရေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ဦးစိန္ဝင္းက  ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးစိန္ဝင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္ မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *