မတရားအသင္းအက္ဥပေဒကို အထူးေကာ္မရွင္ ျပန္သုံးသပ္

Voice Logo

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁

တပ္မေတာ္အစိုးရကာလတစ္ေလၽွာက္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္အထိ အသုံးျပဳဆဲျဖစ္ေသာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။

အထူးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ဝင္းရွိ ေရးရာေဆာင္တြင္က်င္းပရာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မတရားအသင္းအက္ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုလိုနီေခတ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒမွာ အစိုးရအဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရာတြင္ ပင္တိုင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) မွာ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တအာင္းပေလာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္သတင္းယူခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာသတင္းဌာနတို႔မွာ သတင္းေထာက္သုံးဦးကို ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တပ္မေတာ္ကဖမ္းဆီးကာ တရားစြဲဆို ထားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္ေသာ အထူးေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒမ်ား အသစ္ေရးဆြဲ ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သို႔ အဓိကအႀကံေပးေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ နာမည္ ႀကီးပုဒ္မျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ျပင္ဆင္ရန္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အႀကံျပဳထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား မရပ္နားမီ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *