ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲရန္ အစိုးရစီစဥ္

Voice Logo

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး ရွိလာခ်ိန္တြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲရန္စီစဥ္ ေနေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္း အဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

အေျပာင္းအလဲလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးစာရင္းကို စီစဥ္လ်ာထားၿပီးျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ အစိုးရက ေန႔ေကာင္းရက္သာ ေ႐ြးခ်ယ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမ်ားေမၽွာ္လင့္သကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာဆို သည္။

“ဦးဆက္ေအာင္ဆိုရင္ စီမံဘ႑ာကို ေရာက္မယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဦးဆက္ေအာင္မွာ လက္ရွိဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ လက္ေအာက္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခန္႔အပ္ရန္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း The Voice က စုံစမ္းသိရွိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အျဖစ္ ဦးဆက္ေအာင္က တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ဖူးရာ ယခင္တာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ရသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူဟု ယူဆၾကသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း ကို ဖယ္ရွားမည္မဟုတ္ဘဲ အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ဆိုလၽွင္ပင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းကို သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးအရခြင့္ယူထားသည့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္း သည္ အေျပာင္းအလဲစာရင္းတြင္ ပါႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူအခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Voice Weekly က အျခားသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ အတည္မျပဳႏိုင္ ေသးပါ။

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ လတ္တ ေလာမေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲရွိပါက တရားဝင္ထုတ္ျပန္အသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖဆိုသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *