အခြန္ေလၽွာ႔ေပးရန္မေျပာဘဲ တြက္ေျခမကိုက္က လုပ္ငန္းေျပာင္းလုပ္ရန္ ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဆို

Voice Logo

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစိုးရကို အခြန္ေလၽွာ႔ေပးရန္မေျပာဘဲ လုပ္ငန္းတြက္ေျခမကိုက္လၽွင္ အျခားလုပ္ငန္း ေျပာင္းလုပ္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ပလတ္စတစ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္က UMFCCI ၌ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္တြင္း ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပက တင္သြင္းသည့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခြန္ေလၽွာ႔ခ်ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးသိန္းဟန္က အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲ၌ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းကို ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကလည္း ၇ က ေန ၂ ေရာက္သြားၿပီ။ အဲဒါကိုထပ္ေလၽွာ႔စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။ ေလၽွာ႔ေအာင္လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ Beyond Limited ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒါဆိုရင္ တျခားလုပ္ငန္း ေျပာင္းရင္ေျပာင္း ဒါပဲရွိေတာ့တယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္းသာ အခြန္မ်ားေလၽွာ႔ခ်ေပးေနပါက ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ တံတားမ်ားႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕စည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွ အခြန္မေဆာင္ဘဲ ေထာက္ပံ့လည္ပတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားကိုသာ သုံးစြဲၾကေရး အစိုးရက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ ဦးသိန္းဟန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ Marketing လုပ္ေပးပါလို႔ ေျပာထားတယ္။ ေတာ္ေတာ္အံ့ဩဖို႔ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ၊ ႏို႔သက္ခံစို႔လြန္းအားႀကီးတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဝင္းက အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ NGO (အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕စည္း) မ်ားထံသြားေရာက္ၿပီး မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းကို အသုံးျပဳရန္ ဦးစြာေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းကို တင္ျပၿပီးမွ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *