ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ KBC ေတြ႔၊ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၄

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္႐ွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကရသူမ်ားအေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

KBC မွာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (KIA) အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆထားၿပီး ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးဆိုသည္မွာ KIA အဖြဲ႔ကို ဆိုလိုျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီး လေလာက္ဂ်ဳံးေခါင္၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာခလမ္ဆမ္ဆြန္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေခါေဘာမ္၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ ဂြန္ထန္ ခြန္ေနာင္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ လေထာ္ခြန္ေနာင္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာေဒါင္ေခါင္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ထြန္းေနာ္၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာ လဖိုင္ေဇာ္ရာ၊ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ မရန္ေဇာ္မန္၊ ေဖာ္ရမ္ခါးလီ၊ ေဒၚဂ်ာနန္တို႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *