႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးကို ဂ်ာမန္ကြန္ဒုံးမ်ား၊ ခဲတံမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့ပုံ

 

ဗလာဒီမာ အီလီရစ္လီနင္ဆိုသည့္ နာမည္ကို စစ္တြင္းအျမတ္ရွာမႈ၊ ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပေလ့မရွိေပ။ ဣေျႏၵႀကီးလွသည့္ လီနင္ထံတြင္ စြန္႔စားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဗီဇကင္းမဲ့ခဲ့သည္သာ။ သို႔ေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္း လီနင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကူညီႏိုင္ခဲ့သည္။

မဟာေအာက္တိုဘာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး လိုအပ္သည့္ ေငြစေၾကးစ အမ်ားစုကို ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ခဲသား ခဲတံမ်ား၊ ဂ်ာမန္ကြန္ဒုံးမ်ား တင္သြင္းသည့္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇာတ္လမ္းအစမွာ ဆြစ္ဇာလန္ျဖစ္သည္။ ပထမကမၻာစစ္မီး စေလာင္သည့္ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ႐ုရွားမွ ျပည္ေျပးအျဖစ္ ထြက္ေျပးလာသည့္လီနင္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအေရာက္တြင္ ပီထ႐ိုဂရက္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္သတင္းမ်ား ဇူးရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ လီနင္ထံသို႔ေရာက္လာသည္။

႐ုရွား၏ ရယ္ဒီကယ္အက်ဆုံးေသာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီျဖစ္သည့္ ေဘာ္ရွီဘစ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ လီနင္အတြက္ မိခင္တိုင္းျပည္သို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျပႆနာမွာ အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ ခရီးသြားလာေရးလမ္းေၾကာင္း ကင္းမဲ့ေနမႈျဖစ္သည္။ ဥေရာပစစ္ပြဲႀကီးကို ဘူဇြာဆန္႔က်င္ေရး ေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ လီနင္ေတာင္းဆိုထားမႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔၏ခ်စ္ခင္မႈကို မရရွိ ႏိုင္ေပ။ အေနာက္ဘက္ကို ခရီးထြက္မည္ဆိုပါက တရားစြဲဆိုျခင္းပင္မရွိဘဲ ထိန္းသိမ္းခံရႏိုင္သည္။

အလားတူ ဂ်ာမနီမွတစ္ဆင့္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းသို႔ ခရီးဆက္မည္ဆိုလၽွင္ မိခင္ႏိုင္ငံ၏ (႐ုရွား) ရန္သူေျမေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းသြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမိေျမသို႔ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထိန္းသိမ္းခံရႏိုင္သည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ အျပန္ခရီးအတြက္ အႀကံထုတ္ရင္း အခ်ိန္ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္ ေက်ာ္သြားသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ေဘာ့္လ္တစ္ပင္လယ္သို႔ ေဘးကင္းစြာ သြားေရာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးမည္၊ အလုံပိတ္တံခါးမ်ားပါသည့္ အထူးမီးရထားလမ္းေျပးကားတြင္း လိုက္ပါသြားရမည္ ဟု ဂ်ာမနီအစိုးရက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ဥပေဒအသုံးအႏႈန္းအားျဖင့္ ယင္းမီးရထားလမ္းသုံးကားသည္ ‘အထူး နယ္ေျမေလးတစ္ခု’ ျဖစ္ကာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ရန္သူျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ား၊ သူလၽွိဳမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း မရွိဘဲ ဂ်ာမနီေျမကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ယာဥ္ေလးတစ္စီးျဖစ္သည္ဟု လီနင္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းဆီသို႔ တစ္ဘီးခ်င္း ခပ္ျဖည္းျဖည္းလိမ့္ေနသည့္ ယာဥ္ေလးကို အလုံပိတ္ရထားဟု ေခၚဆိုခဲ့ ေသးသည္။

ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လၽွိဳ႕ဝွက္ထားမႈမ်ိဳးမရွိေပ။ လူသိမ်ားသူထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ လီနင္စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထာက္ခံမႈရရွိႏိုင္ ေရးအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဘြန္းၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုပင္ လီနင္ တယ္လီဖုန္းဆက္ခဲ့ေသးသည္။ ယင္းမွာ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္ၿပီး ႐ုံးစားပြဲတြင္ တာဝန္ယူရမည့္ လူငယ္ေလးသည္ တင္းနစ္ပြဲသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္မလင္နန္းေတာ္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္သူကို ေနာက္ေန႔မွလာရန္ အဆိုပါလူငယ္က အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းလူငယ္ အလန္ ဒါးလတ္မွာ စီအိုင္ေအအႀကီးအကဲ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

မိခင္ေျမသို႔ျပန္ေရာက္ေရး လီနင္အတြက္ ကိုင္ဇာဘုရင္၏ ေ႐ႊမ်ားကို မလိုအပ္ေပ။ ၎ကိုယ္ပိုင္ပိုက္ဆံျဖင့္ ဒုတိယတန္းစားလက္မွတ္ခကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပီထ႐ီုဂရက္သို႔ ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚလာေတာ့သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းကို လီနင္ သိမ္းယူလိုက္ၿပီးေနာက္ အင္ပါယာစစ္ပြဲ အားလုံးကို စြန္႔ပယ္မည့္အစီအစဥ္ကို အခိုင္အမာ စတင္ေတာ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စစ္ပြဲကို ဆက္တိုက္လိုသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ လစ္ဘရယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ယာယီကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ကိုလည္း လီနင္ဆန္႔က်င္ျခင္းေၾကာင့္ လီနင္မွာ ဂ်ာမန္တို႔၏ အသုံးခ်ခံတစ္ဦးသာျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သံသယမ်ား တိုးပြားလာခဲ့သည္။
ျပင္သစ္တို႔ဆိုလၽွင္ အေထာက္အထားအျပည့္ရွိသည္ဟုပါ ေျပာလာသည္။ ယင္းေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ပင္ ေဘာရစ္ နီကီတင္ဆိုသည့္ ႐ုရွားဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦးသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားပင္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ေဘာ္ရွီဗစ္တို႔၏ ေၾကးနန္းအသုံးျပဳမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး သတင္းမွားျဖစ္ေစ သတင္းမွန္ျဖစ္ေစ သတင္းမ်ိဳးစုံအတြက္ သတင္းေပးမ်ားကိုလည္း ေမြးျမဴခဲ့သည္။ နီကီတင္၏ အလုပ္သည္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ အသုံးျပဳသည့္ ႐ုံးခန္းရွိသည့္ အေဆာက္အအုံတြင္ပင္ ေဘာ္ရွီဘစ္ဟု သံသယရွိသူမ်ား ေနရာယူထားသည္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးမွာ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည္ဟု ခံစားေနရသည္သာမက ၎၏႐ုံးခန္းျပတင္းေပါက္မွၾကည့္လၽွင္ တလူလူလြင့္ေနသည့္ အလံနီမ်ားကိုလည္း ျမင္ေနရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ စစ္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဂေလစီယန္ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ထိုးစစ္ပင္ဆင္လိုက္ေသးသည္။ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္၏ ၫႈိးႏြမ္းလ်က္ရွိသည့္ စစ္သားမ်ားျဖင့္ ဆင္ႏႊဲလိုက္သည့္ ထိုးစစ္သည္ သုံးရက္အတြင္း ၿပိဳလဲသြားသည္။ ပီထ႐ိုဂရက္ၿမိဳ႕တြင္ ၀႐ုန္းသုံးကားျဖစ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ လက္ယာႏွင့္ လက္ဝဲအဖြဲ႕မ်ားၾကား လမ္းမေပၚထြက္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ အလံမည္းႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ အလံေတာ္မ်ား၊ ထိတ္လန္႔မႈ၊ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ အရပ္သားေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟူေသာ ေကာလာဟလမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႐ုရွား၏ အေျခအေနဆိုးမ်ားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ ေဘာ္ရွီဘစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု တရားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ပါဗဲပီရာဗာဇတ္က ေသြး႐ူးေသြးတန္းျဖင့္ အျပစ္ရွာလ်က္ရွိသည္။ တရားေရးဝန္ႀကီး၏ အေထာက္အထားမ်ားမွာ ယုတၱိမရွိေသာ္လည္း ဂ်ာမန္မ်ားအတြက္ လီနင္အလုပ္လုပ္ေပးေနသည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူဖမ္းပြဲတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာသည္။ ပီထ႐ိုဂရက္ၿမိဳ႕ႀကီး ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရလက္ေဝခံ လူဆိုးမ်ားက ေဘာ္ရွီဘစ္သတင္းစာ ပရာဗဒါ႐ုံးကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ လီယြန္ ထေရာ့စကီးအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ထိပ္တန္းေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကို ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရျခင္းေၾကာင့္ လီနင္သည္လည္း မုတ္ဆိတ္ေမြးရိတ္၊ ဆံပင္တုတပ္ကာ ႐ုရွားမွ ထြက္ေျပးရေတာ့သည္။ အေထာက္ အထားမ်ား ထပ္မံရွာေဖြၿပီးသည့္ေနာက္ ဩဂုတ္လတြင္ ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ လီနင္ကို မ်က္ကြယ္၌ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ လိုက္သည္။

လီနင္အေပၚ စြဲယူသည့္ ျပစ္မႈသည္ အၿမဲတမ္းခိုင္မာမႈ မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို လီနင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္ဆိုသည့္ အခ်က္အပါအဝင္ ပီရာဗာဇာတ္၏ အေထာက္အထားမ်ားမွာလည္း စစ္ေျပးတစ္ဦး၏ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ေျပာၾကားမႈသာျဖစ္ၿပီး ခိုင္လႈံမႈမရွိေပ။ သတင္းစာမ်ားကလည္း လီနင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ပုံျပင္မ်ား ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိသည္။

လီနင္၏ႏွမသည္ ဆလိုနီယာတြင္ အေျခစိုက္သည့္ သူလၽွိဳျဖစ္သည္။ လီနင္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရၿပီ။ လီနင္ နာမည္မွန္သည္ ေမတန္ဘလတ္ သို႔မဟုတ္ ဇီဒါဗလူ႕ျဖစ္သည္ စသည္စသည္ျဖင့္ သတင္းမ်ိဳးစုံ ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ထေရာ့စကတီးက ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လသည္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အတင္းအဖ်င္းစကား အမ်ားဆုံး ေပၚထြက္ခဲ့သည့္လျဖစ္သည္ဟု ျပန္ေျပာင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္။

 

အမွန္တကယ္တြင္မူ လီနင္မေသေသးေပ။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ လေပါင္းအတန္ၾကာေနထိုင္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလွသည့္ စီမံကိန္းသစ္ကို ေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလပိုင္းတြင္ လီနင္ထံတြင္ ႐ုရွားသို႔ျပန္ဝင္ရန္ လုံေလာက္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပန္တိုက္ရန္၊ အာဏာကို ေဘာ္ရွီဘစ္မ်ားရယူရန္ လီနင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လႈပ္ရွားမႈစတင္ခဲ့သည္။ လီနင္၏ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စိုးမႈအဖြဲ႕သစ္ ေအာင္ပြဲရလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လက္ကမ္းစာ႐ြက္မ်ား ပီထ႐ိုဂရက္လမ္းမ်ားထက္တြင္ ျပန္႔က်ဲလ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ သမိုင္း၏ မဟာလူသားမ်ားကို အၿမဲ ေျခာက္လွန္႔လ်က္ရွိသည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍လၽွိဳ႕ဝွက္ရန္ လီနင္ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း လီနင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို ဂ်ာမန္မ်ားျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ေဘာ္ရွီဘစ္တို႔၏ ႏိုဝင္ဘာအာဏာသိမ္းမႈတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရစ္ခ်က္ဗြန္ကူးမန္းက ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဝံ့ႂကြားစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွားကို အျမစ္မွေန၍ တြန္းလွန္ရန္ ယခင္ကတည္းက ရည္႐ြယ္ထားသည္ ဟု ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဗြန္ကူးမန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ စိန္ေခၚမႈမွာ ယင္းအလုပ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ လူကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဂ်ာမန္တို႔သည္ ဖင္လန္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားမွသည္ ဗဟိုအာရွ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ားထိ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားစြာကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ “အဲဒီေနာက္မွာ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစုံကေနၿပီး ေဘာ္ရွီဘစ္ေတြ ပုံမွန္ ေငြေထာက္ပံ့မႈရရွိလာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ စြမ္းအင္ထက္ျမက္တဲ့ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး အဓိကကိရိယာျဖစ္တဲ့ ပရာပဒါ ထူေထာင္ႏိုင္လာတယ္။ မူလက ေသးငယ္ေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ပါတီအေျခခံကို တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္တယ္” ဟု ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လီနင္၏ ဘဏ္မွတ္တမ္းမ်ားမွာလည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေနသည္။ ဂ်ာမန္တို႔ေစလႊတ္လိုက္သည့္ ေအးဂ်င့္မွန္သမၽွကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္ဟု လီနင္က ေျပာၾကားထားသည္။ စစ္မွန္သည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳအသံထြက္ေပးျခင္း၊ ပုံသြင္း ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ၎၏ ပါတီေအာင္ပြဲ ရလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု လီနင္က မွန္ကန္စြာပင္ အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမွာ မရွိမျဖစ္ပင္ျဖစ္သည္။ လီနင္၏ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တစ္လလၽွင္ ေပါင္စတာလင္ေငြ ၂ သန္းခန္႔ကုန္က်လိမ့္မည္ဟု ၿဗိတိန္တို႔ ၁၉၁၇ ေႏြရာသီတြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့ သည္။ ေဘာ္ရွီဘစ္တို႔ အမွန္အကန္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား တန္ဖိုး ထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ား သူ႕အလိုလိုထြက္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္သည္ကို လီနင္ကိုယ္တိုင္ သိရွိထားသည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ဇာတ္လမ္းတြင္းသို႔ ကြန္ဒုံးမ်ားႏွင့္ ခဲသား ခဲတံမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္႐ိုက္လာဘ္ေပးမႈမ်ားကို လက္ခံရေလာက္ေအာင္ လီနင္ အႏၲရာယ္မယူလိုေသာ္လည္း ေအးဂ်င့္မ်ားကို ကုန္စည္မ်ားေပးအပ္ရန္ ယင္းေနာက္ ေငြစာရင္းအတြက္ေမ့ပစ္ရန္ ဘာလင္အတြက္ လြယ္ကူေနသည္။ ကုန္စည္မ်ားကို ဒိန္းမတ္သို႔ေပးပို႔သည္ (ယင္းသည္ တရားဝင္သည္) ယင္းေနာက္ ထုပ္ပိုးမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည္ (ယင္းသည္ တရားမဝင္) ယင္းေနာက္တြင္ ယင္းကုန္စည္မ်ားကို ဂ်ာမနီပို႔ကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ေရာင္းသည္။ အျမတ္အစြန္းထဲမွ အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္သည္ စေတာ့ဟုန္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဘာ္ရွီဘစ္တို႔၏ ေငြတိုက္တြင္း စီးဝင္သြားသည္။ ယင္းေနရာတြင္ အဓိကပါဝင္ေနသည္မွာ စကင္ဒီေနးဗီးယန္း အေျခစိုက္ ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ယာေကာ့ဖာစတန္ဘတ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖစ္သူ အလန္ဇန္းဒါး ဟတ္ဟန္း၊ ေဂ်ာ့စကားတို႔သည္ ဂ်ာမန္ ေအးဂ်င့္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရွိထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဟတ္ဟန္းကို လီနင္ လူသိရွင္ၾကား ႐ႈတ္ခ်ထားေသာ္လည္း ဖာစတန္ဘတ္သည္ လီနင္၏အနီးကပ္ အဆက္အသြယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

“႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္း လီနင္ဝင္ေရာက္လာမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆႏၵရွိသလို အတိအက် သူ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္” ဟု စေတာ့ဟုန္းရွိ ဂ်ာမန္သူလၽွိဳအႀကီးအကဲက ၎၏ အထက္အရာရွိမ်ားကို ၁၉၁၇ ဧၿပီလတြင္ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုံးသတ္တြင္ အေလ်ာ္အစားႀကီးသည့္ ကစားပြဲကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သူမွာ လီနင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္ကိုင္ဇာဘုရင္ႏွင့္ ၎၏ ဝန္ႀကီးမ်ား ဖယ္ရွားခံခဲ့ရေသာ္လည္း လီနင္၏ အင္ပါယာသည္ ခြန္အားတျဖည္းျဖည္း တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ “တစ္ခါတေလ မေကာင္းတဲ့လူေတြဟာ မေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအတြက္ အသုံးက်ပါတယ္” ဟု ေတာ္လွန္ေရးမေအာင္ခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလိုေလာက္ကတည္းက လီနင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္။ 

ခ်မ္းေျမ႕

ကိုးကား – The New York Times
မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္ Catherine Merridale သည္ ‘Lenin on The Trains ဆိုသည့္ စာအုပ္အပါအဝင္ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားထားသူျဖစ္သည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *