သြင္းကုန္ တလြဲအစားထိုးေစခ်င္

 

သြင္းကုန္ အစားထိုး Import Substitution ဟူေသာ အသံမ်ား စီးပြားေရးမူဝါဒအဝန္းအဝိုင္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ၾကားလာရသည္။ က်႐ႈံးခဲ့သည့္ သြင္းကုန္အစားထိုးသို႔ ျပန္မသြားေစလို။

ေဒသတြင္းရွိ ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ‘သြင္းကုန္ အစားထိုး’ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ‘ပို႔ကုန္ဦးစားေပး’ မူဝါဒ Export-oriented Policy ကို က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေငြအကုန္ခံ ဝယ္သုံးမည့္အစား ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို သုံးၾကရန္သည္ သြင္းကုန္အစားထိုး မူဝါဒ၏ ေနာက္ခံသေဘာတရားျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝံသာႏုလည္းဆန္သျဖင့္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရးျဖစ္သည္။ ျပည္ပထုတ္ကုန္မ်ား မဝင္ေအာင္လည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကာကြယ္ထားၾကသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရလဒ္မွာ ျပည္တြင္းရွိ စားသုံးသူမ်ားသည္ ပစၥည္းအညံ့စားမ်ားႏွင့္သာ တင္းတိမ္ၾကရသည္။ စားသုံးသူမ်ားသည္ ျခင္းထဲက ၾကက္သဖြယ္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္နည္းသျဖင့္ ေပါ့တိေပါ့ဆ အလုပ္လုပ္ၾကကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းသည္။ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ားကသာ ဝံသာႏုၾကရသည္၊ လုပ္ငန္းမ်ားကား ျပည္သူမ်ားဘက္သို႔ ဝံသာမႏုၾကသျဖင့္ Import Substitution သည္ တစ္ဖက္သတ္ ဝံသာႏုဝါဒျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအးေအးလူလူ ေငြရေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈအားနည္းကာ ႏိုင္ငံျခားမွ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းခ်င္း အျပတ္အသတ္ ကြာသြားသျဖင့္ သြင္းကုန္အစားထိုးသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း မေကာင္း။ ျမန္မာျပည္သည္ တံခါးပိတ္ခဲ့၊ သြင္းကုန္အစားထိုးခဲ့သျဖင့္ ထိုဒုကၡမ်ိဳးမွ ယခုတိုင္ နာလန္မထူႏိုင္ေသး။ ထိုသို႔ က်႐ႈံးခဲ့ေသာ မူဝါဒကို ျပန္သြားၾကဦးမည္လား။

သြင္းကုန္အစားထိုးကိုမွ ရင္ခုန္ၾကသည္ဆိုလၽွင္ ႐ိုး႐ိုး သြင္းကုန္အစားထိုးထက္ ‘ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြဲပါေသာ သြင္းကုန္အစားထိုး’ ႏွင့္ ‘ပို႔ကုန္ဦးစားေပးႏွင့္ သြင္းကုန္အစားထိုး’ တစ္ပါတည္းကိုသာ သြားေစလိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈတြဲေစလိုျခင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူပါလာေသာ နည္းပညာေၾကာင့္ သြင္းကုန္အစားထိုးထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ခပ္ညံ့ညံ့မဟုတ္ဘဲ အဆင့္မီျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထုတ္သည္ျဖစ္ေစ အရည္အေသြးႏွင့္နာမည္ကို ထိန္းၾကရသည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားႏွင့္တြဲအလုပ္လုပ္ရင္း အရည္အေသြးလည္း တက္လာမည္။

တည္ေထာင္မည့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ရည္႐ြယ္သည့္ Import Substitution သေဘာျဖစ္လၽွင္ပင္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုခုကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ပို႔ရန္ တြန္းအားေပးသင့္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္တြင္းသို႔ဝင္လာမည့္ ကုန္မ်ားသည္ Export Quality ျပည္ပပို႔ကုန္ အရည္အေသြးမီလိမ့္မည္။

သြင္းကုန္အစားထိုးသည္ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုလၽွင္ အရည္အေသြးညံ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းတစ္စုကို ကာကြယ္ေပးမည့္ မူဝါဒမျဖစ္ေစဘဲ အရည္အေသြးျမင့္၊ ေဈးခ်ိဳကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူတို႔သုံးႏိုင္ေရး၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးကိုသာ ရည္႐ြယ္သင့္သည္။ 

အယ္ဒီတာ ( ၂၆.၇.၂၀၁၇)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *