ဝယ္သူ ဘုရင္

ဝယ္သူ အၿမဲမွန္တယ္ဆိုတာမမွန္ဘူး ေငြခင္ေရဟု ရင္ဖြင့္လာသူတစ္ဦးကေတာ့ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းရွင္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု၏ အသက္မွာ မိမိ၏ ေဖာက္သည္မ်ား သက္ေသာင့္သက္သာ ျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ထိုက္တန္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို မွန္ကန္ေသာ အသုံးခ်မႈအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေငြခင္ မၾကာခဏေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း၏ ေဖာက္သည္မ်ားကေတာ့ မိမိတို႔အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ၊ ျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေငြပမာဏထက္ ပိုပိုလိုလို ပိုမိုေလၽွာက္ထားေလ့ရွိၾကသျဖင့္ မလိုအပ္ဘဲ ဝန္ပိကာ၊ ေႂကြးဒုကၡမႀကဳံရေအာင္ မျပတ္တမ္း သတိေပးေျဖာင္းျဖေနရေၾကာင္း သူက ညည္းရွာသည္။

ညည္းခ်င္းကို နားေထာင္အၿပီး ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ယခင္တစ္ပတ္က ေရးသားခဲ့ေသာ အသက္ေမြးပညာရွင္ႏွင့္ ၎၏ (အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျခင္း) အလုပ္ကို ဆက္စပ္ကာ ဆက္လက္စဥ္းစားမိသည္။ အစျပန္ေကာက္ရလၽွင္ အသက္ေမြးပညာရွင္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ဆိုက္ကားဆရာအထိ မိမိကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာကိုသုံးကာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္၍ ထို႔အတြက္ ျပန္လည္ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ အဖိုးအချဖင့္ အသက္ေမြးသူျဖစ္သည္။ ခပ္ဘြင္းဘြင္းေျပာရလၽွင္ ေဈးေရာင္းျခင္း။

မုန္႔ဟင္းခါးသည္က မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းသည္။ ဆိုက္ကားဆရာက လိုရာခရီးေရာက္မႈကို ေရာင္းသည္။ ေက်ာင္းဆရာမက မိမိတပည့္မ်ား တစ္သက္တာ အသုံးဝင္မည့္ပညာေရးကို ေရာင္းရသည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္က လူအမ်ားကိုးကြယ္ရာကိုေရာင္းသည္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္က အမ်ားျပည္သူအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုကို ေရာင္းသည္။ မည္သူမဆို မိမိ၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြးအေခၚ၊ အေျမာ္အျမင္၊ ေနထိုင္ပုံမွအစ စ႐ိုက္လကၡဏာအထိ အျခားလူအမ်ား လက္ခံလာေအာင္ မိမိကိုယ္မိမိေရာင္းၾကသည္။ အေရာင္းအဝယ္သည္ ေငြခင္တို႔လူေနမႈဘ၀တြင္ လူတိုင္း၏ ေန႔စဥ္အလုပ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က မေရာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ဝယ္သည္။ မဝယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလိုရွိရာထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ႐ိုးရွင္းေသာ ေဈးေရာင္းျခင္းသေဘာတရားကိုနားလည္ကာ အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ ေရာင္းကုန္ပစၥည္း စစ္မွန္တာခ်င္းတူညီလၽွင္ ေရာင္းတတ္သူတို႔က ပို၍ေအာင္ျမင္သည္ မဟုတ္ပါလား။

အေရာင္းသမားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္ အေရးအႀကီးဆုံးႏွင့္ အေျခခံအက်ဆုံးက ဝယ္သူအေပၚထားသည့္ စိတ္ထားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဝယ္သူမရွိလၽွင္ အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္၊ ေရာင္းစရာကုန္ပစၥည္းလည္းျဖစ္မလာ။ ဝယ္သူမေက်နပ္သည့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ိဳးသည္ ၾကာရွည္မခံ၊ အလုပ္မျဖစ္၊ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ပ်က္စီးသည္သာ။ ထို႔အတြက္ ဝယ္သူအၿမဲမွန္သည္ဟုစိတ္ထားရန္ အေရာင္းသမား ဂု႐ုႀကီးမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ဝယ္သူ၏အျမင္သည္ မိမိေရာင္းေနေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနမွန္ကို ေျပာျပသည္။ စားမေကာင္းဟုဆိုလၽွင္ အမည္ဖ်က္ခ်င္၍ လုပ္ႀကံေျပာသူ တစ္ေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာလာလၽွင္ေတာ့ တကယ္အရသာ မရွိ၍ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဈးမတန္ဟုဆိုလၽွင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း။ ဝယ္သူမ်ားေျပာစကားကို ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ျခင္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွမမွား။ ဝယ္သူမ်ား၏စကားမွ မိမိအတြက္ အသုံးဝင္သည့္ မွန္ကန္ခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္၍။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝယ္သူအၿမဲမွန္သည္ဆိုတာကေတာ့ အၿမဲ မမွန္ႏိုင္။ ဥပမာ – တစ္ပတ္အတြင္း ပစၥည္းပ်က္လၽွင္ ေငြျပန္ေလ်ာ္သည္ဆိုသျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္သုံးၿပီး ပ်က္စီးေစလ်က္ တစ္ပတ္ျပည့္ေသာအခါ အေလ်ာ္လာေတာင္းသူမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံလၽွင္မလြယ္။ ထို႔အတူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူသည္ စာသင္ရက္ထက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို ပိုႀကိဳက္လိမ့္မည္။ လြတ္လပ္ျခင္းကို စည္းကမ္းတက်ေနထိုင္ရျခင္းထက္ ပိုႀကိဳက္ေပမည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဝယ္သူအၿမဲမွန္သည္ စိတ္ထားေန၍ မရ။ ေခ်းေငြရတုန္းအခိုက္ ရႏိုင္သမၽွလိုခ်င္ရွာေသာ ေငြခင့္သူငယ္ခ်င္း၏ ေဖာက္သည္မ်ားသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း။

ေငြခင္ကေတာ့ ‘ဝယ္သူအၿမဲမွန္သည္’ ဆိုသည္ထက္ ‘ဝယ္သူဘုရင္’ ဟူေသာ စကားကို ပိုႀကိဳက္သည္။ ဝယ္မည္ မဝယ္ဘူးဟု ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အႂကြင္းမဲ့အာဏာသည္ ဝယ္သူ၏လက္ဝယ္တြင္သာ ရွိသည္မဟုတ္ပါလား။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဝယ္သူက ခ်မွတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေရာင္းသူ၊ အေရာင္းသမားက မင္းတိုင္ပင္သဖြယ္ အေရးပါလာသည္။ မင္းတိုင္ပင္ေကာင္းသေလာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္မည္။

ေငြခင္တို႔ ခပ္ငယ္ငယ္ ေဈးဝယ္စင္တာေတြ ေပၚကာစကျဖစ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဈးပတ္စဥ္ တစ္ေခါက္ ကိုယ့္ကိုမ်က္ျခည္မျပတ္ လိုက္ၾကည့္ေနေသာ အေရာင္းေဈးသည္ မိန္းကေလးကို သတိထားမိသည္။ အမွန္ေတာ့ ေဈးဝယ္သူတိုင္းကို သူတို႔လိုက္ၾကည့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လစ္လၽွင္ ခိုးႏိုင္သည္ အထင္ခံရသည္ဟု ခံစားရသျဖင့္ ခံျပင္းသလိုလို။ သိမ္ငယ္သလိုလို။ ကိုယ္ႏွင့္႐ြယ္တူေလာက္ရွိမည့္ ထိုမိန္းကေလးမ်ားတြင္ ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ား မေပ်ာက္မရွရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ မ်က္ႏွာထားအရ ေဈးဝယ္ဟန္ေဆာင္ေသာ သူခိုးမ်ားႏွင့္လည္း ႀကဳံဖူးပုံရၾကရွာသည္။ ပစၥည္းဖိုး အေလ်ာ္ေပး၊ လစာအျဖတ္ခံ ဒုကၡမ်ားခံစားထားဖူးပုံရသည္ဟု မိမိကပင္ စဥ္းစား နားလည္ေပးလိုက္ပါသည္။

သို႔ႏွင့္ ဝတ္စုံတစ္ထည္ကို ေဈးေမးရင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ေတာ္ပါ့မလားလို႔ ေမးသည့္အခါ အေျဖမရ၊ အဝတ္လဲခန္းသို႔သာ ၫႊန္ျပသည္။ ဝတ္ၾကည့္ဆိုသည့္သေဘာ။ ျပႆနာက ဤတြင္တက္သည္။ ဝတ္စုံက အ႐ြယ္ေသးသျဖင့္ ဝတ္မရ၊ ဆက္မဝတ္ဘဲ ျပန္ခၽြတ္စဥ္ ဇစ္ပ်က္သြားသည္။ ခ်ဳပ္ပုံခ်ဳပ္သားလည္းမခိုင္ခန္႔။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ျပန္ထြက္လာက ထိုမိန္းကေလးကို အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာေသာအခါ စိတ္ပ်က္ရေတာ့သည္။ ပ်က္စီးသြားရင္ ဝယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလသံမာမာျဖင့္ သူက ဟိန္းေဟာက္သည္။ ေဈးဝယ္သူက အလိုလိုေနရင္း တရားခံျဖစ္ရျခင္း။ အျခားအေရာင္းဝန္ထမ္းေတြပါ အနားေရာက္လာသလို အျခားေဈးဝယ္သူေတြ ကြက္ၾကည့္ ကြက္ၾကည့္ျဖစ္လာသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကို တစ္ခါမၽွမႀကဳံဖူးပါ။ ကိုယ္ႏွင့္လည္းမေတာ္၊ ခ်ဳပ္သားလည္းမေကာင္း၊ ဇစ္လည္းပ်က္ေနေသာ ဝတ္စုံကို ဝယ္ဆိုလည္း ဝယ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ အရည္အေသြးညံ့ေသာပစၥည္းမ်ားကို ဆိုင္ေပၚတင္၊ မေတာ္သည္ကို ဝတ္ၾကည့္ခိုင္း၊ ပ်က္သြားရင္ ဝယ္ရမည္ဆိုသည္မွာ ဒီဆိုင္ရဲ႕ ေဈးေရာင္းပုံလား၊ တာဝန္ရွိသူကို ေမးခ်င္ပါသည္ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာလိုက္ေသာအခါ အေရာင္းကေလးမက ေဆာင့္ေဆာင့္ေအာင့္ေအာင့္ႏွင့္ ဝတ္စုံကို ျပန္သိမ္းကာ လွည့္ထြက္သြားေတာ့သည္။ ေဒါသျဖင့္ က်န္ခဲ့ရသူက ေငြခင္သာျဖစ္သည္။

ထိုကုန္တိုက္ကို ေျခဦးမလွည့္ေတာ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ႏွစ္မကခ်ီခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ထိုကုန္တိုက္ထက္ႀကီးေသာ ေဈးဝယ္စင္တာႀကီးမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ မႈိလိုေပါက္ေနၿပီ။ ဒီလိုအေတြ႕အႀကဳံမ်ိဳး မရွိသေလာက္ ရွားသြားသျဖင့္ ဝမ္းသာရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအျဖစ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုလည္း အၿမဲသတိေပးမိသည္။ ခံျပင္းျခင္း၊ သိမ္ငယ္ျခင္း၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမ်ား ဝယ္သူကိုေပး၍ ေဈးေရာင္းမရပါ။ ဝယ္သူသည္ အၿမဲတမ္း မွန္ခ်င္မွ မွန္ႏိုင္မည္။ အထက္ပါဥပမာတြင္ ကိုယ္သေဘာက်မိေသာဝတ္စုံသည္ ကိုယ္ႏွင့္ ေတာ္မည္ မေတာ္မည္ မဝတ္ၾကည့္ဘဲ ေငြခင္မမွန္းတတ္ခဲ့။ ဆြဲေလ က်ယ္ေလ ဆြဲသားမို႔ ဝတ္လၽွင္ရမည္ထင္သည္က မွားသည္။ သို႔ေသာ္ ပစၥည္းပ်က္စီးသြားသည္အထိ အျဖစ္ခံေသာ ေရာင္းသူက ပိုမွားပါသည္။ ပ်က္စီးသြားရျခင္းအတြက္ ဝယ္သူကို ျပန္လည္တရားခံရွာျခင္းကေတာ့ အမွားတကာ့ အမွားပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္ေသာအေရာင္းသမားမွန္လၽွင္ ဝယ္သူကို ဘုရင္လိုသေဘာထားကာ ဆက္ဆံမည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္သူ၏ ပစၥည္းအေပၚႏွစ္သက္သည့္စိတ္၊ ဝယ္ခ်င္စိတ္ကို အရိပ္အျခည္မပ်က္ၾကည့္ကာ မဖ်က္ဆီးမိေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။ အ႐ြယ္အစား၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဝတ္ဆင္ပုံကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ရွင္းလင္းျပသလိမ့္မည္။ ဝယ္သူႀကိဳက္ေသာပစၥည္းႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနလၽွင္ အတင္းထိုးမေရာင္းဘဲ အလားတူပစၥည္းမ်ိဳးကို အသာအယာ မိတ္ဆက္ၫႊန္ျပေပးမည္။ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာျပကာ အႀကံေပးမည္။ ဝယ္ရန္ မဝယ္ရန္ အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေဖာ္ေ႐ြေ႐ြ ကူညီေပးလိမ့္မည္။ ထိုအခါ လိုခ်င္တာ မဝယ္လိုက္ရလၽွင္ေတာင္ ဒီဆိုင္ႏွင့္ ဒီအေရာင္းသမားကို ဝယ္သူက ေက်နပ္ယုံၾကည္သြားၿပီး အသိမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း လမ္းၫႊန္တိုက္တြန္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းမေရာင္းလိုက္ရသည့္တိုင္ မိမိႏွင့္မိမိ၏ဆိုင္ (မိမိလုပ္ေသာအလုပ္) ကို အမိအရ ေရာင္းလိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးပညာရွင္ အေရာင္းသမားစစ္စစ္၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကဲ့သို႔ အင္တာနက္ေခတ္တြင္ ဝယ္သူတစ္ဦး၏ ေက်နပ္စကား၊ မေက်နပ္စကားတို႔ လူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္။ ထိုဂယက္သည္ မိမိ၏အလုပ္အေပၚ လူအမ်ား၏ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အျမင္ကို အႀကီးအက်ယ္႐ိုက္ခတ္သည္။ နာမည္ႀကီးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္သည္ ၎တို႔၏ ဝယ္သူမ်ားကို ဟင္ခနဲ ဟာခနဲ အံ့ဩဝမ္းသာ ေက်နပ္သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကေလသည္။ ဝယ္သူကို ဘုရင္လို တန္ဖိုးထားဆက္ဆံႏိုင္လၽွင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မလြဲမေသြေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။
ဝယ္သူအၿမဲမမွန္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဝယ္သူသည္ ဘုရင္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေငြခင္

(၈-၁၀-၂၀၁၇)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *