ေတာ္လွန္ေရးဘုရား၏ ရာဇဝင္

 

ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၇ ရက္ ေရာက္ၿပီဆိုလၽွင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထင္ရွားေသာ ဘုရားပြဲတစ္ခုရွိေလသည္။ ထိုဘုရားဘြဲ႕အမည္ကား ေ႐ႊေလးဘုရား။ သာမန္ဘုရားမ်ားႏွင့္မတူ ေ႐ႊေလးဘုရားတြင္ ထူးျခားသည့္ရာဇဝင္ရွိသည္။ ေညာင္ပင္ ေဈးသူေဈးသားတို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ျပဆိုေနေသာ ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

၁၉ လမ္းႏွင့္ ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္းေထာင့္ရွိ ေညာင္ပင္ေဈးတြင္းက ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္ခ်ိန္တြင္ ဖူးရန္မလြယ္ကူေသာ္လည္း ေ႐ႊေလးဘုရားပြဲခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ေညာင္ပင္ေဈးထိပ္တြင္ ပူေဇာ္ခံေလ့ရွိသည္။

ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၇ ရက္ ေန႔ေရာက္တိုင္း ေ႐ႊေလးဘုရားပြဲကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၅ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက သြန္းလုပ္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ဘုရားျဖစ္ၿပီး ေဈးသူေဈးသား အမ်ားေကာင္းမႈဟုဆိုႏိုင္သည္။

ေညာင္ပင္ေဈးသည္ ေရွးယခင္ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကတည္းက ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္းေဘးတြင္ ထင္ရွားေသာ ေဈးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူ ေရာင္းသူဝယ္သူမ်ား စည္ကားခဲ့ေသာ ေဈးတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္အစိုးရက သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာဘုရင္တို႔သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အေလးတင္းေတာင္း၊ ပိႆာက်ပ္သားခ်ိန္တြယ္စနစ္မ်ားကို ေျပာင္းပစ္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းက သုံးစြဲလာသည့္ ဟသၤာ႐ုပ္ေၾကးဝါအေလးမ်ားကို ဆက္လက္သုံးစြဲခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ အပ္ႏွံေစသည္။

ဟသၤာ႐ုပ္ေၾကးအေလးမ်ားကို ဆက္လက္အသုံးျပဳပါက ဒဏ္႐ိုက္ေစသည္။ ဖမ္းဆီးကာ အပ္ႏွံေစသည္။ ထိုသို႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဈးမ်ားအတြင္းက ေဈးသူေဈးသားမ်ားအပ္ႏွံၾကေသာ္လည္း ေညာင္ပင္ေဈးသူေဈးသားမ်ားကေတာ့ တစ္မူထူးျခားစြာ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

အဂၤလိပ္တို႔အပ္ႏွံေစေသာ ေၾကး႐ုပ္အေလးမ်ားကို အပ္ႏွံျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ အားလုံးစုေပါင္းကာ ေၾကးသြန္းဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကျခင္းပင္။ ဉာဏ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္ေတာင္ႏွစ္မိုက္ရွိေသာ ေၾကးသြန္းဘုရားျဖစ္သည့္ ေ႐ႊေလးဘုရားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ေဈးသူေဈးသားတို႔၏ ခ်ိန္ခြင္ေပၚက ေၾကးအေလးမ်ားကို စုေပါင္းသြန္းလုပ္ထားျခင္းပင္။

အဂၤလိပ္အစိုးရက အပ္ႏွံေစေသာ အေလးမ်ားကို မအပ္ႏွံဘဲ ဘုရားသြန္းလုပ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ေညာင္ပင္ေဈးသူေဈးသားတို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကိုျပ ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားဆင္းတု၏ တစ္လက္မ မက်န္ ေနရာတိုင္းရွိ ေၾကးစမ်ားသည္ ေညာင္ပင္ေဈးသူေဈးသားတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ေဈးသမိုင္းေတြပါသည္။ ေခၽြးစက္ေတြ လုပ္အားေတြပါသည္။ သဒၶါတရားေတြပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးနိမိတ္ေတြ ပါသည္။

ထိုသို႔ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေသာ ေ႐ႊေလးဘုရားသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲကိုလည္း ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ က်င္းပခဲ့ဖူးေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံစာေရးဆရာမျဖစ္သည့္ အေမလူထုေဒၚအမာက ေ႐ႊေလးဘုရား- ရာျပည့္ပြဲဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ဖူးသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေ႐ႊေလးဘုရားဘုရားပြဲ ကာလေရာက္ၿပီဆိုလၽွင္ ေညာင္ပင္ေဈးသူေဈးသားတို႔စု႐ုံးကာ ဘုရားပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ ေလာေဆာ္ၾက၊ စီစဥ္ၾကၿပီ။ ဘုရားရင္ျပင္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကၿပီ။ တေရာ္ကင္ပြန္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေရာင္ေတာ္ဖြင့္ကာ ေဈးထိပ္တြင္ အပူေဇာ္ခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကၿပီ။ ေညာင္ပင္ေဈးသူေဈးသားတို႔ အလႉပေဒသာပင္ေတြသီးၾက၊ လွဴၾကတန္းၾကၿပီ။

ေညာင္ပင္ေဈးအေရွ႕ထိပ္တြင္ ျမန္မာမုန္႔စုံသည္တို႔ အစီအရီထြက္ၾကၿပီ။ ေညာင္ပင္ေဈးသူေဈးသားတို႔ ညေနေဈးသိမ္းသည္ႏွင့္ ဘုရားပြဲထဲလွည့္လည္ရင္း ဘုရားသမိုင္းကို ေနာင္လာေနာင္သားတို႔အား ရွင္းျပၾကၿပီ။

ျမန္မာ့အခ်ိန္အတြယ္စနစ္ျဖစ္သည့္ ပိႆာ၊ က်ပ္သားစနစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ တန္းမဝင္ႏိုင္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အတင္းအဓမၼေျပာင္းရန္ေစခိုင္းမႈကို လက္မခံဘဲ ပညာသားပါပါ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ ေညာင္ပင္ေဈးသူေဈးသားတို႔၏ ပညာႏွင့္ သတၱိကို ေ႐ႊေလးဘုရားက ျပဆိုေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ကတည္းက ႏွစ္တိုင္း ဘုရားပြဲကာလေရာက္ရင္ လူႀကီးသူမေတြက ဘုရားေရာင္ေတာ္ဖြင့္ရင္း ဘုရားသမိုင္းရွင္းျပခဲ့ၾကတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြထိ ဒီသမိုင္းကို လက္ဆင့္ကမ္းသယ္သြားဦးမွာပါ” ဟု ေညာင္ပင္ေဈးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္း က ဆိုသည္။

ေတာ္လွန္ေရးနိမိတ္ေဆာင္သည့္ ဘုရား၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုျပဆိုသည့္ ဘုရား၊ ေဈးသူေဈးသားတို႔၏ အေလးမ်ားကို အရည္က်ိဳသြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ ေ႐ႊေလးဘုရား၏သမိုင္းေၾကာင္းကား ဂုဏ္သတင္းေမႊးပ်ံ႕ေနတုန္းပင္။

 

ယဥ္ယဥ္ေႏွာင္း

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *