လက္သိပ္ထိုးေျမ နိဂုံး

တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ လႊတ္ေတာ္အဆိုတစ္ခု၏ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းေရာက္လာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လက္သိပ္ထိုး ေျမကြက္တို႔၏ နိဂုံးပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဇာတ္လမ္းအစက အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းျဖစ္ၿပီး ဇာတ္ရွိန္တက္သည္က ဇြန္လကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရေဟာင္း၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း မႏၲေလးရွိ ေျမဧကမ်ားစြာကို လက္သိပ္ထိုးေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္စဥ္ကာလက ခ်မ္းျမသာစည္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဈး၊ ႐ုံး အေဆာက္အအုံ စသည္တို႔အတြက္ ေျမေနရာမ်ားကို သူ႕အကြက္ႏွင့္သူ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။

ယင္းေျမကြက္တို႔သည္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္ဘဲ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအစိုးရႏွင့္ NLD အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ထိုေျမတို႔ကို လူပုဂၢိဳလ္အမည္တို႔ျဖင့္ ေျမေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။

အစိုးရပိုင္ေျမတို႔ကို လူပုဂၢိဳလ္ေျမအျဖစ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္မညီဘဲ နီးစပ္ရာစားေတာ္ေခၚ၍ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

စာသင္ေက်ာင္းေနရာ၊ ေဈးေနရာဟုသိထားသည့္ေနရာတို႔ကို ဝင္းၿခံလာခတ္ျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္ ေဒသခံတို႔ စုံစမ္းမႈအရ ယင္းေျမတို႔ကို လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကရသည္။

“အဲဒီအခ်ိန္ တခ်ိဳ႕က ဂရန္ေပါက္ၿပီးၿပီ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မေပါက္ေသးဘူး။ အစိုးရေျမကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္အက်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳတာ မေက်နပ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ လာတိုင္ပင္ၾကတယ္” ဟု ၎က လက္သိပ္ထိုးေျမတို႔ နိဂုံး၏အစကို ေျပာျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ယင္းေျမကြက္မ်ားအပါအဝင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ရန္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ျပန္လည္စိစစ္ရမည့္ ေျမဧကမ်ားမွာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၆ ဒသမ ၂၄၀၆ ဧက၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္အေသး ၃၇ ဒသမ ၁၂၅၄ ဧက၊ ေျမဧကကြက္ႀကီးမ်ား ၁၄၄ ဒသမ ၆၄ ဧက၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမ အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ ၃၀( ခ) ျဖင့္ ခ်ထားေပးေသာေျမ ၅၇၄ ဒသမ ၄၁ ဧက၊ ၃၀ (က) ျဖင့္ ခ်ထားေပးေသာေျမ ၁၆ ဒသမ ၃၈ ဧက၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ဒသမ ၁၉၁၄ ဧက ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထံ တင္သြင္းသည့္ အဆိုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြက္ ပထမဆုံးအဆိုျဖစ္ၿပီး အဆိုအတည္ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ ေျမကြက္မ်ားကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေျမကြက္မ်ားကို ကြင္းဆင္းစုံစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးဦးစီး၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕ျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ (ခ်မ္းေအးသာစံ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း) တြင္ ေျမဧကေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို လူပုဂၢိဳလ္ ၂၄၀ ေက်ာ္အား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမ အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ျဖင့္ ပုသိမ္ႀကီး၊ အမရပူရႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေျမဧက ၁၁၂၀ ေက်ာ္ကို လူပုဂၢိဳလ္ ၁၆၇ ဦးအား ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အဆိုပါေျမကြက္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း ေျခာက္ဧကခန္႔ အမ်ားဆုံးခ်ထားေပးခဲ့မႈ၊ ေငြသြင္းေျပစာအခ်ိဳ႕ကို တစ္ဦးတည္းနာမည္ျဖင့္ ေပးေခ်ထားမႈ၊ တစ္ဦးတည္းမွ အကြက္ သုံး၊ ေလးကြက္ ယူထားမႈတို႔ကိုလည္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ဦး၏ အမည္ျဖင့္ ေျမကြက္ရယူထားျခင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေျမကြက္ရယူထားၾကသူ အခ်ိဳ႕သည္ မိမိေျမကြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို မသိၾကသလို ေရာက္လည္း မေရာက္ဖူးၾကေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

“ဆိုလိုတာက နာမည္ခံၿပီး ယူေပးခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျမတစ္ဧကနဲ႔အထက္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ခြင့္ျပဳ မွ ေပးလို႔ရတာကို တာဝန္ရွိသူတခ်ိဳ႕က သူ႕တို႔သေဘာနဲ႔သူတို႔ ေျခာက္ဧကေလာက္ထိ ေပးခဲ့တာမ်ိဳးေတြကို ေတြ႕ရတယ္” ဟု အဆိုရွင္လည္းျဖစ္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပါဝင္သူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ရွင္းျပသည္။

ေျမကြက္ရယူထားသူမ်ားတြင္ အစိုးရအႀကီးအကဲတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ပါဝင္ေနမႈကိုလည္း အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈအရ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

“ဂရန္ကို အျမန္လုပ္တဲ့အတြက္ အမွားအယြင္းေတြ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဂရန္ေလၽွာက္တဲ့ လက္မွတ္ လက္ေဗြ၊ ဝန္ခံကတိျပဳတဲ့ လက္မွတ္ လက္ေဗြ၊ ဂရန္ထုတ္တဲ့ လက္မွတ္လက္ေဗြေတြမွာ ကြဲလြဲေနတာမ်ိဳးေတြကို ေတြ႕ရ တယ္” ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ၎တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္တို႔ကို ေျပာျပသည္။

ယင္းအဖြဲ႕တို႔၏ စိစစ္တင္ျပခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းအစိုးရ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အတည္ျပဳ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အတည္ျပဳစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အတြင္း ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ေျမေပးမိန္႔မ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတည္းသို႔ ေျမဧကအလြန္မ်ားစြာ ခ်ထားေပးျခင္းမွာ ေလးဦးအထိ ရွိၿပီး ေျမကြက္ေပါင္း ၇၂ ကြက္၊ ေျမ ၁၆၆ ဒသမ ၈၁၄၂ ဧက ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းတို႔ ရွိခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ လူတစ္ဦးတည္းသို႔ ေျမဧကအမ်ားအျပား ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမွာလည္း လူခုနစ္ဦးအထိရွိၿပီး ေျမကြက္ ၁၆ ကြက္၊ ေျမ ၄၀ ဒႆမ ၃၃၁၄ ဧက ရွိေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းသို႔ ေျမကြက္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရာတြင္ ၇၆ ဦးသို႔ ေျမကြက္ ၇၈ ကြက္၊ ေျမ ၂၂ ဒသမ ၁၄၁၀ ဧက၊ အသင္းအဖြဲ႕/ပါတီတစ္ခုခုသို႔ ေျမခ်ထားေပးရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္း/ပါတီ ၁၅ ခုသို႔ ေျမကြက္ ၁၅ ကြက္၊ ေျမ ၁၆ ဒသမ ၀၅၉၇ ဧက ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့သည္။

“တစ္ေယာက္ထဲက အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ေနရာေတြ အမ်ားႀကီးရသြားတာကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းက ၾကည့္ၾကည့္၊ လႈမႈေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကည့္ မေကာင္းဘူး” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေျမျပင္အေျခအေနအမွန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦးပါ ကြင္းဆင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္စိစစ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ယင္းေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စိစစ္ေတြ႕ရွိမႈတို႔ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ယင္းအကူးအေျပာင္းကာလ ေျမေပးေျမယူကိစၥမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတည္းအမည္ျဖင့္ ဧကမ်ားစြာ ခ်ထားေပးျခင္း၊ အကြက္မ်ားစြာ ခ်ေပးခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အတြက္ ေျမေနရာခ်ထားေပးမႈတြင္လည္း ေျမတန္ဖိုးကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းတို႔ရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းျပ၍ က်ယ္ဝန္းသည့္ေျမေနရာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းမ်ားသည္လည္း မလိုလားအပ္ေသာ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု သုံးသပ္ရေၾကာင္း ၎ကထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

ေျမကြက္ခ်ထားေပးခံရသူမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးသူ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ အမည္ျဖင့္လည္း ရယူခဲ့ၿပီး ေျမငွားဂရန္ကိုပါ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အထက္ပိုင္း ေျမခြန္ေတာ္လက္စြဲနည္းဥပေဒ ၅၉ အရ ညီၫြတ္မႈမရွိဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေျမႏွင့္ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ပလပ္ေျမမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္အမည္တို႔ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေျမေပးမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေငြေပးသြင္းရသည့္ ေျမငွားဂရန္ ေလၽွာက္ထားမႈမ်ား မရွိျခင္းတို႔သည္ လိုအပ္ေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျပည့္စုံမႈမရွိဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ အမႈတြဲေျမကြက္ ၁၃၅ ကြက္ရွိၿပီး ၎တို႔ကို ေျမငွားဂရန္ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ခ်ထားသည့္ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

“အားလုံးေပါင္း ၁၃၅ ကြက္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္မယ့္ထဲမွာကို ဧကအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ဧက ၁၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ ၁၃၅ ကြက္ဆိုေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ နီးပါးပါတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေပၚရွိ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ေျမကြက္မ်ားအားလုံးနီးပါး ျပန္ရသည္ဟုရွင္းျပသည္။

ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည့္ ေျမကြက္မ်ားသည္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၄၀ ကြက္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၈၅ ကြက္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုးကြက္၊ စုစုေပါင္း ၁၃၅ ကြက္ျဖစ္သည္။

မိမိ အဆိုတင္စဥ္က လယ္ယာေျမ အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ စိစစ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ဥေပဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ေျမကြက္ ၁၃၅ ကြက္ရွိ က်န္ေျမကြက္မ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမ်ားရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကိုမူ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း၍ မရေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမအျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ေလၽွာက္သည့္ ေျမကြက္မ်ားမွာလည္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မရွိလၽွင္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ၏အဆိုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံရွင္းျပသည္။

အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အဆိုရွင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေက်နပ္မႈရွိၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးသည္ အစိုးရ အစဥ္အဆက္မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားမဆုံး႐ႈံးရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္မိုးကေျပာသည္။

ေျမကြက္ ၁၃၅ ကြက္ကို ျပန္သိမ္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ၁၃၅ ဦး ျဖစ္မည္ေတာ့မဟုတ္၊ တစ္ဦးတည္း သုံး၊ ေလးကြက္ ယူထားမႈမ်ားရွိသျဖင့္ လူဦးေရ ၉၀ ခန္သာျဖစ္ၿပီး ဧကအားျဖင့္ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ရွိသည္။

ယင္းေျမကြက္မ်ားအားလုံးကို ကာလေပါက္ေဈး၏ ထက္ဝက္မကေလ်ာ့နည္းသည့္ေဈးျဖစ္သည့္ တစ္စတုရန္းေပကို က်ပ္ေလးေထာင္၊ တစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း စသည့္ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေျမကြက္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့မႈတြင္ တန္ဖိုးေငြအားျဖင့္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ (က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္) ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေငြမ်ားအားလုံးကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ ေငြျပန္အမ္းရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ စည္ပင္၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိမူ စတင္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

သို႔ေသာ္လည္း NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း (ျပည္သူ႕ထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္း) သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးထဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကမွ ပထမဆုံး စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ေက်ာက္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *