က်ဴးရွင္းလင္းေရး စစ္မ်က္ႏွာအသစ္

မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရက က်ဴးေက်ာ္တို႔ကို စစ္မ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျပန္ၿပီ။

အစိုးရအဆက္ဆက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသးသည့္ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ယင္းက်ဴးေက်ာ္တို႔ကို မွတ္ပုံတင္ ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ႀကံ႐ြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ မွတ္ပုံတင္မည္နည္း။ စာရင္းေကာက္ယူ၍ လက္ေဗြအမွတ္အသားရယူျခင္း၊ မ်က္ႏွာဖတ္စက္တို႔ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္သြားမည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ရွင္းျပသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ရွိၾကသည္။ လူမေနသည့္ ၿခံဝင္းအလြတ္မ်ားအနီးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေျမကြက္လပ္မ်ား၊ လမ္းေျမမ်ားကို က်ဴး၍ လည္းေကာင္း တဲထိုး၍ ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။

ထိုမၽွမက လၽွပ္စစ္သြယ္တန္းသည့္ တာဝါတိုင္ေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရဆိုးပစ္ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားအနီးတြင္ ျဖစ္ေစရသည့္ပုံစံျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကေလသည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ကာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ာမ်ားျပားလာသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ခံစားေနရသူက ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္တန္းေရွ႕ေနလည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္သည္။

က်ဴးေက်ာ္စာရင္းဇယား အတိအက်မရွိသည့္အတြက္ ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္သုံးစြဲသူမ်ား၏ ခိုေအာင္းေနထိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုသဖြယ္လည္းျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္သည္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား အမ်ားဆုံးရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အလုပ္လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူ မ်ားရွိၿပီး ေနအိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္ရန္ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းက က်ဴးေက်ာ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းဟု ဦးေဇာ္ေမာင္ေမာင္က သုံးသပ္သည္။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေျခ သုံးေသာင္းနီးပါးႏွင့္ လူဦးေရတစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ေနထိုင္သည္။ ယင္းအနက္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ေနအိမ္ ရွစ္ေထာင္နီးပါးႏွင့္ လူဦးေရ သုံးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရကေကာက္ခံခဲ့သည့္ တရားဝင္စာရင္းအရ သိရွိရသည္။

ယင္းက်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားၾကည့္လၽွင္ လမ္းက်ဴး၊ တာဝါတိုင္က်ဴး၊ ေခ်ာင္းက်ဴး၊ သံလမ္းက်ဴး၊ ေျမာင္းက်ဴး၊ ထရန္စေဖာ္မာဝင္းက်ဴး၊ ဝင္းၿခံက်ဴးဟူ၍ ပုံစံမ်ိဳးစုံ ရွိသည္။

“ေဒသအသီးသီးကေန စားဝတ္ေနထိုင္ေရး၊ စီးပြားေရးအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚကို ေရာက္လာၿပီးမွ ေနစရာမရွိလို႔ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္တဲ့သူက နည္းပါတယ္။ အမ်ားစုက အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးေက်ာ္ၾကတဲ့ စီးပြားျဖစ္က်ဴးေတြေပါ့” ဟု ဦးေဇာ္ေမာင္ေမာင္က ရွင္းျပသည္။

စီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ကလည္း မက္ေလာက္စရာျဖစ္သည္။ ေျမေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္သည့္ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္မႏၲေလးတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္ကာ ယင္းေနရာမ်ားကို ေပႏွစ္ဆယ္ပတ္လည္ တစ္ကြက္လၽွင္ ေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းမွ သိန္းသုံးဆယ္ခန္႔အထိျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္။

လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားကို အဂတိလိုက္စားသည့္ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ထံမွ ရရွိၾကၿပီး ဝယ္ယူသူ ယုံၾကည္ေအာင္ ေျပာဆိုေရာင္းခ်ၾကသည္။ ယင္းအထဲတြင္ ျပည္သူႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု နီးစပ္ သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ထိုထက္ အဆင့္ျမင့္သည္ဟု ေျပာရမည္။ ပိုင္ရွင္ရွိေသာ္လည္း မေနထိုင္သည့္ ၿခံဝင္းမ်ားတြင္ ခပ္တည္တည္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကသည္။ ပိုင္ရွင္ေပၚလာလၽွင္ ျပႆနာရွာ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းတတ္သည့္ က်ဴးအမ်ိဳး အစားျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးကလည္း မက္ေလာက္စရာပင္။

က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္ခန္႔မွ က်ပ္သိန္း သုံးရာဝန္းက်င္အထိ ေတာင္းဆိုတတ္ၾကၿပီး ေပးလိုက္ရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔သို႔ ေငြေၾကးရရွိလၽွင္ ၎တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္ သံသရာခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီ မထင္ပါႏွင့္။ အျခား တစ္ေနရာထပ္ရွာကာ က်ဴးေက်ာ္ရင္း ခြင္ေကာင္းေကာင္း ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား သံသရာလည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ ရွိေသးသည္။ ထိုက်ဴးေက်ာ္က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ ေျမကြက္လပ္ေတြ႕လၽွင္ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ငွားစားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္လလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းမွစ၍ က်ပ္ငါးေသာင္းခန္႔ အထိ သက္သာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ငွားရမ္းသျဖင့္ လစာနည္းသည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း ငယ္မ်ား၊ ဝင္ေငြနည္း မိသားစုမ်ားက ငွားရမ္းေနထိုင္တတ္ၾကသည္။

“ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြကို စနစ္တက် သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ မျပသႏိုင္ဘဲ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္ေမာင္က ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း သူေဌးက်ဴး၊ စီးပြားျဖစ္က်ဴးႏွင့္ အေျခခံက်ဴး ဟူ၍သုံးမ်ိဳးကို ခြဲျခားသိထားရမည္ျဖစ္ သည္။ ယင္းအနက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမစ္ပြားနာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္က သူေဌးက်ဴးႏွင့္ စီးပြားျဖစ္က်ဴးျဖစ္သည္။ ေနထိုင္စရာမရွိသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္သည့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားက ေနထိုင္ရန္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးလိုက္လၽွင္ ပေပ်ာက္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္က်ဴးႏွင့္ သူေဌး က်ဴးမ်ားကေတာ့ ဖယ္ရွားရန္ မလြယ္ကူဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမွန္တကယ္ ေနထိုင္စရာမရွိသျဖင့္ ဝမ္းေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကဳံရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ရင္း အဆင္ေျပသည့္ ေျမကြက္လြတ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သည့္ အေျခခံလူတန္းစားက်ဴးမ်ားကို ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ဘက္ရွိ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 

စီးပြားျဖစ္က်ဴးသူမ်ားက်ေတာ့ ရပ္ကြက္အတြင္းပိုင္းမ်ားအထိ ဝင္ေရာက္ကာ ဥပေဒကို သိလ်က္ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔က အဆင္ေျပလၽွင္ ယင္းေျမမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ က်ဴးႏွစ္မ်ိဳးကို အေရးယူေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူေသးေသာ္လည္း သူေဌးက်ဴးကိုက်ေတာ့ ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ကူသလို အေရးယူရန္လည္း ခက္ခဲမႈရွိေနသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ သူေဌးမ်ားက ဥပေဒကိုေခ်ာင္ထိုး၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေငြေပးကာ တရားဝင္က်ဴးသည့္ သူေဌးက်ဴးျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕စည္ပင္နယ္နိမိတ္ထဲမွာကို က်ဴးေက်ာ္တဲ့သူ သုံးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနတယ္။ အဲဒီထက္က ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္က ဝမ္းေရးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေျဖရွင္းေနၾကရတဲ့ က်ဴးေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကို ေျဖရွင္းဖို႔က်ေတာ့ ေစတနာကို တလြဲျမင္ ၿပီး အစိုးရရဲ႕ ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ ေသခ်ာလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္ကိစၥသည္ ရင္းေနသည့္ အနာလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအနာကို ကုသရန္အတြက္ ပထမဆုံးမွာ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းအမွန္ ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတြင္ ယင္းက်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ ယူရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္မေျပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိခဲ့သည္။

စာရင္းေကာက္ယူရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ယင္းက်ဴးမ်ားက မထူးဇာတ္ခင္း၍ ရန္ျပဳမည့္ဟန္ရွိသျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ဦးပိန္တံတားေပၚတြင္ပင္ အၿမဲတမ္းေက်ာက္ခ်၍ ေဈးေရာင္းခ်ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ တံတားအေနာက္ဘက္ ေတာင္မင္းႀကီးဘုရားအနီးတြင္လည္း ေဂါပကႏွင့္ ဆရာေတာ္တို႔ကို ခုတုံးလုပ္ကာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေဆြက ရင္ဖြင့္သည္။

“စာရင္းေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေျပာမတတ္တဲ့ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕က မင္းတို႔ အစိုးရသစ္က ေကာက္ခိုင္းလို႔ဆိုၿပီး ေျပာဆိုတာေတြကိုလည္း ၾကားခဲ့ရတယ္။ တကယ္ဆို ခ်က္ခ်င္းဖ်က္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဴးဘ၀ကေန ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေပးၾကပါဆိုၿပီး ေျပာဆိုလို႔လည္း အဆင္ျပတာပဲ” ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းဘက္မွ အမရပူရၿမိဳ႕သို႔ အဝင္လမ္းနံေဘးမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူတို႔၏ တဲအိမ္ငယ္ ဘုစုခ႐ုမ်ားက ျမင္မေကာင္းေအာင္ပင္ ရွိေနၿပီး လမ္းအႏၲရာယ္၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ပင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

က်ဴးစာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ရန္ဆိုလၽွင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၏ အခန္းက႑က အေရးပါလွသည္။ သူတို႔သည္ အဓိကအက်ဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ေက်မႈအေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ေနေပသည္။

သို႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားရွိေနျခင္းသည္ အာဏာမက္ေမာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူတို႔၏ မဲအင္အား စုေဆာင္းရာ ေနရာတစ္ခုသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စနစ္တက် ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လွေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေမာင္ေမာင္က သတိေပးသည္။

ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားရွိလၽွင္ တားျမစ္ရန္ႏွင့္ မလိုက္နာပါက အေရးယူရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ လိုက္နာသည့္သူက မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနသည္။

“အစိုးရေျမေပၚမွာ က်ဴးေနရင္ အစိုးရက အခ်ိန္မေ႐ြး ႏွင္ထုတ္လို႔ရတယ္” ဟု ေျပာလာသူက တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးတင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရေျမျဖစ္သည့္ သံလမ္းေဘး၊ တာဝါတိုင္ေအာက္၊ ေခ်ာင္းေဘး မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မေ႐ြး ႏို႔တစ္စာ ထုတ္၍ ႏွင္ထုတ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏွင္ထုတ္ေသာ္လည္း မဖယ္ရွားပါက အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္ အခြန္ေတာ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၉(၂) အရ တရား စြဲဆို၍ရႏိုင္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားလၽွင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လအထိက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

“ဒါေပမဲ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္လို႔ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းျပင္းထန္တယ္။ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိ ခ်ႏိုင္တဲ့အျပင္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းကေန တစ္သိန္းအထိ ခ်လို႔ရတယ္။ ဆက္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနရင္၊ ေန႔တိုင္းက်ဴးရင္ ေန႔တိုင္း ဒဏ္ေငြသတ္မွတ္လို႔ ရတဲ့အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးတင္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရသူ တစ္ဦးတေလမွ မရွိေသးေပ။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပါက အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခြင့္အေရးရလိုသည့္ က်ဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေရာက္လာမႈမ်ားက က်ဴးမ်ား တိုးပြားလာသည့္ အေၾကာင္းရင္းဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ညည္းတြား ေျပာဆိုသည္။

” က်ဴးအစစ္ ဟုတ္ မဟုတ္ ေသခ်ာ စိစစ္ၿပီးမွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရမယ္။ ရွင္းလင္းရာမွာလည္း သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထားမ်ားနဲ႔ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး မေဆာင္႐ြက္ေပးဘူးဆိုရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့အျပင္ နယ္ေျမသစ္ေတြမွာ ထပ္က်ဴးေနၾကဦးမွာပဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

က်ဴးမ်ားစြာထဲမွ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ က်ဴးေက်ာ္သည့္ စီးပြားျဖစ္က်ဴးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

” အသစ္ တိုးလာမယ့္သူေတြကိုလည္း ျပင္းထန္စြာအေရးယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေငြေပး၍ တရားဝင္က်ဴးသည့္ သူေဌးက်ဴးမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ ျပင္ဆင္ထားပုံ မရေသး။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးႏွင့္ အေျခခံက်ဴးတို႔ကို စိစစ္ေကာက္ယူ၍ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ကတိျပဳ ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

က်ဴးရွင္းလင္းေရးကို စည္ပင္တစ္ဦးတည္းက မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဌာနေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္ က်ဴးရွင္းလင္းေရးေကာ္မတီကိုလည္း ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သလို Finger ႏွင့္ Face Detector ဟု ေခၚသည့္ လက္ေဗြႏွင့္ မ်က္ႏွာဖတ္သည့္ စနစ္တို႔ျဖင့္ က်ဴးမွတ္ပုံတင္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ဆိုသည္။

” က်ဴးဆိုတာက အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ရဲ႕ အေမြဆိုးျဖစ္တယ္။ ဒီလို ေခတ္မီနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ဴးရွင္းလင္းေရး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္။ အခုခ်ိန္ထိ လုပ္ေနတာကေတာ့ ေလ်ာ့ရဲမႈေတြ ရွိေနလို႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေမာင္ေမာင္က သုံးသပ္ေျပာဆိုေလသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်ဴးရွင္းလင္းေရး စစ္မ်က္ႏွာအသစ္ကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ဟု က်ဳံးဝါးထားသည္။ ယခင္အစိုးရမ်ားနည္းတူ လက္ပန္းက်မည္ေလာ၊ က်ဴးမ်ား အမွန္တကယ္ပေပ်ာက္ကာ အလံျဖဴ ျပသြားမည္လားဆိုသည္ကိုေတာ့ အခ်ိန္ပိတ္ကားထက္မွသာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *