က်ဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အႀကံေပးေနေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားပညာရွင္တို႔ႏွင့္ တစ္ေန႔က ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း စကားေျပာျဖစ္သည္။ ေဆြးၾကေႏြးၾကရင္း သူတို႔ကေမးသည္၊ “ဒါနဲ႔ ဒီတစ္ပတ္ မင္းဘာေရးမွာလဲ” ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္ Failed State ျဖစ္လား၊ မျဖစ္လား ေဆာင္းပါးေရးမလို႔ဆိုေတာ့ “ငါတို႔ မနက္ျဖန္ ဒီဟိုတယ္က ထြက္မွျဖစ္မယ္” ဟု သူတို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ၾကည့္ၿပီး ေျပာၾကသည္။ “မနက္ျဖန္မွထြက္ရင္ သိပ္ေနာက္က်သြားမယ္” ဟု ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ေျပာေတာ့ အားလုံးပြဲက်သြားသည္။

သူတို႔တည္းေနေသာဟိုတယ္က ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ဟိုတယ္ႀကီး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိုင္စကားေျပာေနသည့္ သူတို႔ဟိုတယ္ ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္း တြင္လည္း လူကအျပည့္။ ဟိုတယ္ထဲတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ျမန္မာမ်ား ပ်ားပန္းခပ္သြားလာေနၾကသည္။ ဟိုတယ္အျပင္ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္လည္း ကားမ်ားလူမ်ားျဖင့္ စည္စည္ကားကား လည္ပတ္ေနသည္။ ယင္းအေနအထားသည္ က်႐ႈံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ က်ဆုံးႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ လူအမ်ားအတြက္ မနက္ျဖန္ပင္ မေသခ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ စကားေျပာေနသည့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေျခအေနကို လာေရာက္ေလ့လာေနၾကသူမ်ား။

ဆိုလိုသည္က ျမန္မာသည္ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ဖို႔ အေဝးႀကီး။ သို႔ေသာ္ ယခုအတိုင္းသြားေနလၽွင္ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ျမင္သူတို႔က ျမင္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းၿပီး အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္၊ ႏိုင္ငံကို မထိန္းႏိုင္ မသိမ္းႏိုင္ျဖစ္ေနလၽွင္ Failed State ျဖစ္သည္ဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာႏိုင္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ Failed State အေျခအေနသို႔ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ေရာက္ဖူးသည္ဟု စာေရးသူျမင္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ၁၉၄၉-၁၉၅၀ ခန္႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဝါဒေရး လူမ်ိဳးေရး သူပုန္ထသည့္ ေရာင္စုံသူပုန္ကာလအစိုးရသည္ ႐ုံးစိုက္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕တည္းသာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္အစိုးရဟု ဟာသလုပ္ခံရခ်ိန္သည္ Failed State ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံက စိုးမိုးထားၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကင္းမဲ့၊ ျပည္သူတို႔ အသက္ကို ဖက္ႏွင့္ ထုပ္ထားရၿပီး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘာမၽွလုပ္မရသည့္အတြက္ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၁၉၈၈ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အစိုးရယႏၲရားရပ္တန္႔သြားကာ အစိုးရ၏ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းသည္ သုညနီးနီး က်ဆင္းသြားသည္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ရပ္ကြက္အလိုက္ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ ရပ္႐ြာကို ကာကြယ္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေနၾကရသည္။ စီးပြားေရး ႀကီးပြားေရး ဘာမၽွ လုပ္ေဆာင္မရေတာ့ဘဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေနသည္။

အထက္ပါ ကာလႏွစ္ခုႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ယေန႔ကာလသည္ ဘာမၽွ မဆိုင္။ တိုးတက္မႈမ်ားလည္း နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္မည္ဆိုလၽွင္ စိုးရိမ္စရာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ စစခ်င္းပင္ ထီခနဲ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးက စသည္။ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိ အသတ္ခံရသည္။ နဂိုကတည္းက ယမ္းအိုးႀကီးျဖစ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပႆနာသစ္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာေနာက္ဆက္တြဲ။ ရခိုင္အေရးကို သာမက လက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေပၚပါ ဆိုးက်ိဳးႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာေနသည္။ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား စာရင္းတိုးလာေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုလည္း ေနာက္တစ္ဆုတ္ထဲ ဆုတ္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံ့ဦးေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္အရွိန္အဝါလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က်ဆင္းေနသည့္အထဲ အႀကံေပးအျဖစ္ ေခၚယူထား ေသာ အေမရိကန္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရင္းအခ်ာ မိတ္ေဆြ Bill Richardson ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား ႏိုင္ငံတကာသိအခ်င္းမ်ားမႈေၾကာင့္ ပိုၿပီးထိခိုက္ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ရန္ကုန္ေနအိမ္သို႔ ဓာတ္ဆီပုလင္းမီး႐ႈိ႕ပစ္သြင္းခံရမႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားလည္း တက္လာသည္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဝက္ေလာက္ကတည္းက က်ဆင္းခဲ့ေသာ စီးပြားေရးအေပၚ ယုံၾကည္မႈသည္လည္း ၂၀၁၈ တြင္ပါ ဆက္လက္က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို လူေဟာင္းလဲ၊ လူသစ္ထည့္ကာ ေသြးသစ္ေလာင္းအင္အားျဖည့္မည္ဟု တြက္ဆထားေသာ္လည္း အေရးပါေသာေနရာမ်ားတြင္ အားျဖည့္ျခင္းမ်ား ယခုထက္ထိ မျမင္ရေသး။

ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံအရေျပာရလၽွင္ ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား အမ်ားအျပားသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံအေျခအေနကို စိတ္ပ်က္လက္ေလၽွာ႔သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၾကသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးငယ္တို႔သည္လည္း အစိုးရ၏ စီးပြားေရးေကာင္း ေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းကို သံသယဝင္လာၾကသည္။ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေလာကႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေလာကတို႔တြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းလာၾကသည္။ ႏိုင္ငံဟူသည္ လူတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရာ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ိဳးစုံ စိတ္ဓာတ္က်လာလၽွင္ ႏိုင္ငံသည္လည္း က်ဆုံးမည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္မည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းက က်ဆုံးႏိုင္ငံလမ္းေၾကာင္းေပၚ ဦးမတည္ေအာင္ ‘ဘယ္လိုျပန္တည့္ၾကမည္လဲ’ ။

အလုပ္ထက္ဝက္

ျပည္သူအမ်ားအျပား၏ က်ဆင္းေနေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္လၽွင္ အစိုးရ၏ အလုပ္တစ္ဝက္ ေအာင္ျမင္ၿပီ။ စီးပြားေရးေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္၊ ႏိုင္ငံေရး ေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေကာင္းေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္
လည္း အေရးႀကီးသည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔က မေကာင္းဟုထင္လၽွင္ မေကာင္းဖို႔မ်ားသည္။ ေကာင္းေနလ်က္ႏွင့္ မေကာင္းဘူးထင္လၽွင္ပင္ မေကာင္းသည့္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕သြားႏိုင္သည္။ အရင္ဆုံးလုပ္ရမည္မွာ အစိုးရေပၚယုံၾကည္မႈ ျပန္တက္လာရန္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္မႈကို ယုံၾကည္မႈ အခြဲႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အနည္းဆုံး တည္ေဆာက္ထား သည္။ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳး ေရွး႐ႈသည္ဟု ယုံၾကည္မႈ။ အထက္ပါႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ အစိုးရေပၚ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အင္အားျဖည့္ အားသစ္ေလာင္းရန္ လိုသည္။ ယခု မတ္လကုန္ ဘ႑ာႏွစ္အဆုံးမတိုင္မီ အားသစ္မျဖည့္ႏိုင္လၽွင္ ဘ႑ာႏွစ္အသစ္ထဲ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား ခန္႔ရန္ ခက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အစိုးရသည္ အလုပ္တြင္သာမကဘဲ အေျပာကိုပါ ႀကိဳးစားရန္လိုသည္။ အေျပာဆိုသည္မွာ Public Relations ေခၚ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးကို ဆိုလိုသည္။ အစိုးရ ဘာလုပ္ေနသည္၊ ဘာရည္မွန္းခ်က္ထားသည္ကို ျပည္သူတို႔နားလည္ေအာင္ အသိေပးျခင္းတြင္ အားနည္းေနေသးသည္။ အစိုးရကို ျပည္သူတို႔နားလည္မွ ယုံၾကည္မႈတက္မည္ျဖစ္ရာ Public Relations အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ယင္းသည္ သမၼတမွစၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံး ျပည္နယ္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အားလုံးႏွင့္ဆိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စကားအေျပာအဆိုသည္လည္း Public Relations တြင္ ပါဝင္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စကားအက်အေပါက္ကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရမူဝါဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အကဲခတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုသို႔ အကဲခတ္ၾက ေဝဖန္ၾကသည္မွာ မဆန္း။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး အားနည္းေနေသးသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အေျပာအဆိုမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အစိုးရမူဝါဒမ်ားကို အကဲခတ္ျခင္း ပိုမ်ားေပမည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စကားမေျပာရဟု မဆိုလို။ မိမိအစိုးရ၏မူဝါဒ မည္သို႔ရွိသည္ကို နားလည္ၿပီး ေျပာဆိုပါက မ်ားမ်ားစားစား ကြဲလြဲမည္မဟုတ္ပါ။ ယခုမူ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာၾက သလို ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အစိုးရမူဝါဒအေပၚ ျပည္သူတို႔ နားလည္မႈ လြဲႏိုင္ေပသည္။

ေနာက္ဆုံးအႀကံေပးလိုသည္မွာ ဦးစားေပးကို သတိထားေ႐ြးရန္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမည္၊ ခက္ခဲမည္၊ ၾကာမည္ျဖစ္ရာ ယခုထက္ မဆိုးသြားေအာင္ ထိန္းထားၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္း စိတ္ရွည္စြာ ရွင္းရမည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ရခိုင္အေရးသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာက္ မ႐ႈပ္ေထြး ေသာ္လည္း ပိန္မသာလိန္မသာျဖစ္ရာ အခ်ိန္ယူၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ သြားရမည္။ အဓိက အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္မွာ စီးပြားေရး။ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ စီးပြားေရးကို ဖိလုပ္ႏိုင္လၽွင္ ေရတိုႏွင့္ပင္ အသီးအပြင့္မ်ားစြာ ျမင္ရမည္။

ျမန္မာသည္ က်ဆုံးႏိုင္ငံမဟုတ္ေသး။ သို႔ေသာ္ က်ဆုံးလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္သည့္ လကၡဏာမ်ားျမင္ေနရသည္။ ၂၀၁၈ သည္ အဆုံး အျဖတ္ႏွစ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *