ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္ မူအသစ္ သေႏၶတည္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လိုင္စင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္လိုသည္။

တစ္ခန္းရပ္ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္စင္အတြက္ အခန္းဆက္အိပ္မက္ တစ္ခါေပၚလာျပန္ၿပီ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၏  YGN ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဆိုး႐ြားလြန္းလွသည့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုေျဖရွင္းရန္ တစ္စတစ္စတိုးပြားလာေသာ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထိုစဥ္က အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္ျပန္ဖြင့္ေပးေတာ့မည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစတင္ၿပီးပိတ္ပင္ထားေသာ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို မူကြဲအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါမူသစ္ကား စင္ကာပူႏိုင္ငံစတိုင္ COE (Certificate of Entitlement) စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သူစိမ္းတစ္ရံဆံလွသည့္ COE စနစ္ကားအဘယ္နည္း။

“ျမန္မာလိုေရးရင္ေတာ့ ကားဝယ္ယူခြင့္လက္မွတ္ေပါ့” ဟု ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကရွင္းျပသည္။

COE ကိုခံစားပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ဟုလည္းအခ်ိဳ႕က ျမန္မာမႈျပဳသည္။

COE စနစ္အရ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ယာဥ္မွတ္တင္ခြင့္ျပဳမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရအတြက္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ေလလံစနစ္ သို႔မဟုတ္ ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ယာဥ္အစီးေရ ၁၀၀ ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလၽွင္ ယင္းယာဥ္မ်ားဝယ္ယူခြင့္လက္မွတ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေရာင္းခ်မည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူစီးနင္းသူက ရန္ကုန္လိုင္စင္ (YGN)လိုခ်င္ပါက ထိုလက္မွတ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ထို လက္မွတ္မဝယ္လၽွင္ ရန္ကုန္လိုင္စင္မရ။ အျခားနယ္လိုင္စင္မ်ားသာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္ခု၏ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ရွိသင့္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရအတြက္ကို ကိုက္ညီမႈရွိရန္ ကန္႔သတ္သည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

COE စနစ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတစ္ခုသာက်င့္သုံးသည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာေသးငယ္သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကန္႔သတ္သုံးစြဲရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္း COE စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ အမ်ားဆုံး တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တြင္ ပုံေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကတည္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ယာဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

တရားဝင္လုပ္ငန္းစတင္ရန္အတြက္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခုလကုန္(သို႔)မတ္လတြင္ COE စနစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ မူၾကမ္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ဟုေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္း က ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ကို ျပန္ေဖာက္သည္ခ်သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

“(ရန္ကုန္လိုင္စင္ျပန္ခြင့္ျပဳျခင္း) ေကာင္းပါတယ္။ ပိတ္ထားတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာမွ မရွိဘူး။ ဖြင့္တာကိုေတာ့ ႀကိဳဆိုတာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ COE စနစ္ကိုင္တြယ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖြဲ႕စည္းတာဝန္ယူမည္ျဖစ္ သည္။ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ခြင့္ျပဳမည့္ယာဥ္အေရအတြက္ ေလလံစနစ္ (သို႔မဟုတ္) ပုံေသေဈးႏႈန္းမည္ကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္မည္ကို အတိအက်မသိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ COE စနစ္ေၾကာင့္ ဧၿပီလတြင္ ရန္ကုန္လိုင္စင္မ်ားျပန္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေပၚ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က အေကာင္းျမင္သလိုအခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကအဆိုးျမင္သည္။

“COE က လက္ရွိစလစ္ကပ္ရတဲ့ပုံစံမ်ိဳး ေပါေလာေရွာေလာမလာဘူး။ သူကေတာ့ ေဈးႀကီးမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရန္ကုန္ကို ကားသြင္းေစခ်င္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူကေတာ့ က်ပ္ထားမွာ” ဟု သီရိမဂၤလာေဈးကားပြဲစားတန္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အက်ိဳးေဆာင္ ဦးႏိုင္လင္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းထားသည့္ ေျပစာ (စလစ္ကပ္ပါမစ္) တင္သြင္းေသာ ယာဥ္မ်ားသာ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရသည္။ ျပည္တြင္းတပ္ဆင္ထုတ္ယာဥ္မ်ားလည္း ရန္ကုန္လိုင္စင္ရသည္။ စလစ္တစ္ေစာင္လၽွင္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ေဈးရွိသည္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူသူမ်ား၏ သည္းေျခႀကိဳက္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ကားအမ်ိဳးအစားခ်င္းတူလၽွင္ပင္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ယာဥ္လိုင္စင္မ်ားထက္ က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္အထိ ပိုေဈးျမင့္သည္။ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ရန္ကုန္လိုင္စင္သည္ အားသာခ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရန္ အျခားတိုင္းေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ပိုမ်ားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လိုင္စင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္လိုသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရန္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာထာက္ခံခ်က္ (ပါကင္ပါမစ္) ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံတြင္ ယူရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၿပီး ယာဥ္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရန္ အခက္ႀကဳံသူမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါကင္ပါမစ္ တရားမဝင္ေဈးကြက္တစ္ခုပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ပါမစ္တစ္ေစာင္လၽွင္ က်ပ္သိန္း ၃၀ အထိေဈးေပါက္ခဲ့ေၾကာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလက္ထက္တြင္ ပါကင္ပါမစ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ အလိုေလ်ာက္ နိ႒ိတံသြားသည္။ ၂ ႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီးေနာက္ ပါကင္ပါမစ္ေနရာတြင္ COE စနစ္ျဖင့္ အစားထိုးမည္ျဖစ္သည္။

“COE System ကလည္းေလလံဆြဲရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ဝယ္ၾကရင္ ေဈးႏႈန္းေတြ ျမင့္လာရင္ အဲ့ဒီ COE နဲ႔ကပ္ထားတဲ့ ကားတစ္စီးကလည္းေပါေပါေလာေလာဘယ္လိုမွမရႏိုင္ဘူး” ဟု ဦးႏိုင္လင္းကဆိုသည္။

ပါကင္ပါမစ္စနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ COE စနစ္သည္ေဈးကြက္တစ္ခုလုံးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနည္းေၾကာင္း ၎ကယူဆသည္။ ပါကင္ပါမစ္စနစ္သည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ဝယ္ေရာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္း COE စနစ္မွာအဆင္မေျပေပ။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ COE  စနစ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ကို ႐ိုက္ခတ္မႈရွိသည္။

COE ေလလံစနစ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရန္ေဈးႏႈန္းျမင့္မားႏိုင္ၿပီး ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ျမန္မာႀကိဳက္ ရန္ကုန္ လိုင္စင္(YGN) ရရွိၿပီးသားတစ္ပတ္ရစ္ ညာေမာင္းကားမ်ားလည္း ေဈးႏႈန္းျမင့္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္အေျပာင္းအလဲသည္ မၾကာမီထုတ္ျပန္မည့္ COE စနစ္၏ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MADP ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးၿဖိဳးေဇဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ CKD ၊ SKD စနစ္ႏွင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ COE စနစ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရွိမည့္ အသစ္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

SKD (Semi Knock-Down)၊ CKD(Complete Knock – Down) စနစ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပည္ပမွတင္သြင္း၍ ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ႏွင့္ထုတ္ေသာ ယာဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈအားေပးရန္အတြက္ အစိုးရက ရန္ကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးသည္။

စလစ္ကပ္ပါမစ္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲတင္သြင္းသည့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ အသစ္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္လိုင္စင္မေပးေပ။

“ ေဈးကြက္မွာက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြမ်ားလာမယ္။ အရင္က Brand New (အသစ္) သြင္းတဲ့ကားေတြက ရန္ကုန္လိုင္စင္ မရဘူး။ ရန္ကုန္လိုင္စင္မရေတာ့ ေဈးကြက္ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေကာင္ေတြ ရသြားေတာ့ ျပည္တြင္းထုတ္တဲ့ (CKD၊ SKD) စနစ္နဲ႔ကားေတြနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္သြားၿပီ” ဟု ဦးၿဖိဳးေဇဦးက ဆိုသည္။

COE စနစ္ေၾကာင့္ အဓိကေျပာင္းလဲမည္မွာ အသစ္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးရန္မ်ိဳးေအာင္ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ Brand New ကားေတြ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရသြားရင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ COE စနစ္ႏွင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ဆယ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းကုန္လၽွင္ ဖ်က္သိမ္းရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းမည္မၽွေပးမည္ကို မသိရေသးေပ။

COE ဝယ္ယူခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေသာကေရာက္ေနသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေလလံစနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူခြင့္ျပဳလၽွင္ ပိုက္ဆံသုံးစြဲႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုအပ္သူမ်ား လက္လွမ္းမမီမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေလလံေအာင္ၿပီး COE လက္မွတ္ကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူ တရားမဝင္ေဈးကြက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ပါကင္ပါမစ္ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပတြင္ ပါကင္ပါမစ္ေဈးကြက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားစြာလည္းရွိဖူးသည္။ စင္ကာပူစတိုင္ COE စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အံဝင္၊ မဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ယာဥ္အစီးေရတိုးပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေျဖရွင္းမည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မည္မၽွျပည့္ေျမာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္လိုင္စင္ပိတ္ပင္ထားေသာ ကုန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္နီးပါးကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈမွာ ေနၿမဲ။

“ရန္ကုန္လိုင္စင္နဲ႔ Traffic နဲ႔က တိုက္႐ိုက္ႀကီးအခ်ိဳးမက်ဘူး။ ေလာေလာဆယ္ Traffic Jams ျဖစ္တာကို ေျဖရွင္းခ်င္ရင္ေတာ့ Infrastructure ျပည့္စုံေအာင္ အရင္လုပ္ရမယ္။ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေတြကို ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြလုပ္ရမယ္”  ဟု KL Seven ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းစင္တာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးၾကည္သာဟန္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္(YGN)လိုခ်င္ပါက COE လက္မွတ္သစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ မတည္မၿငိမ္မူဝါဒတို႔ ႏွင့္ ထုသားေပသားက်ခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္တြင္ COE ဟူေသာ မူဝါဒတစ္ခု သေႏၶတည္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းစနစ္အေပၚ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အက်ိဳးေဆာင္ ဦးႏိုင္လင္းက ယခုကဲ့သို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။

“တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ဝယ္ေရာင္းေတြအေနနဲ႔ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ဘူး။ တကယ့္ပိုက္ဆံရွိတဲ့ Show Room ေတြ ဘာေတြလုပ္ၾကမယ္။ အစ္ကိုတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း အခုလည္း အစ္ကိုတို႔အေနနဲ႔ အေဟာင္းေတြပဲ အေရာင္းအဝယ္ျပန္လုပ္ေနတယ္”

ႏုိင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *