ဘယ္သူ႕အတြက္ ေျပာင္းလဲၾကမလဲ

‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’ တို႔၊ ‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ တို႔ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ရင္းႏွီးၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းေတြ ေမးမိၾကမလား၊ မေမးမိဘူးလား မေျပာတတ္ဘူး။

ဥပမာ – ဘယ္သူ႕အတြက္ ေျပာင္းလဲၾကမွာလဲ၊ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ‘ျပည္သူအတြက္’ လို႔ ေျဖမယ္။ ‘ျပည္သူ’ ဆိုတာ ဘယ္သူလဲလို႔ ျပန္ေမးရင္ စကားကပ္တယ္ထင္မယ္။ ျပည္သူဆိုတာကို အမ်ိဳးမ်ိဳးရည္ၫႊန္းတတ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူလူထုေတြကို ရည္ၫႊန္းတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြက ရည္ၫႊန္းတာကတစ္မ်ိဳး။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရည္ၫႊန္းတာျဖစ္မယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ရည္ၫႊန္းတဲ့သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား၊ ဆန္႔က်င္ေနတတ္ၾကတယ္။ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ေဒသတစ္ခုက ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ကိုက္ညီတာမ်ိဳးရွိႏိုင္သလို ကြဲလြဲေနတာမ်ိဳးေတြကိုလည္း ေတြ႕ရတတ္တယ္။

ဘာလို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္သလဲ။ ဘာေတြေျပာင္းလဲၾကမွာလဲ။ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲၾကမလဲ။

ဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕အေျဖ၊ အထူးသျဖင့္ တိက်တဲ့အေျဖက အေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္တယ္။ ဘာေတြျပႆနာျဖစ္ေနၾကသလဲ။ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုလုပ္တဲ့အခါ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမလဲ၊ ဘယ္လိုထိခိုက္နစ္နာမႈေတြရွိမလဲဆိုတာ ႀကိဳတင္တြက္ဆထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။
အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေရာ ဘယ္လိုေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသလဲ။ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကိုလုပ္ဖို႔ ကိုယ့္အတြင္းပိုင္းမွာေရာ အျပင္ပိုင္းကပါ ဘယ္လိုအခက္အခဲအတားအဆီးေတြရွိေနသလဲ၊ အဲဒီအတားအဆီးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္မလဲ။

အခုေမးခဲ့တဲ့ေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖအားလုံးဟာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြရဲ႕ တိက်မႈ၊ ခိုင္မာမႈ၊ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္မႈဟာ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးပါတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာဖို႔မလို။

ကိုယ္လိုခ်င္တာကေတာ့ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆုံးအေျခအေန။ အေကာင္းဆုံးက မရရင္ ရခ်င္တဲ့၊ ရႏိုင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ။ ေတာင္းတာကေတာ့ နိဗၺာန္ဆုေပါ့။ ဒါေပမဲ့ နတ္ျပည္ ဒါမွမဟုတ္ လူ႕ျပည္ေလာက္ပဲ ေရာက္ႏိုင္သလား။ တစ္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွာ ဥေရာပသမဂၢက ပညာရွင္ေတြကို ေျပာခဲ့သလို ကိုင္ခ်င္တာကေတာ့ Apple ေတြ၊ iPhone ေတြ၊ Samsung Note 8 ေတြေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ Huawei တို႔ Xiaomi တို႔နဲ႔ ေက်နပ္ေနရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အကုန္ေျပာင္းမယ္ဆိုတာ စကားလွၿပီး နားေထာင္လို႔ေကာင္းေပမယ့္ ကိုယ့္မွာအဲဒီလို အားလုံးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရင္းအႏွီးရွိသလား၊ လူ႕စြမ္းအားေတြရွိသလား၊ နည္းပညာေတြျပည့္စုံရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ေတြကို ေက်နပ္ေအာင္ေျဖဆိုဖို႔ ခက္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာကိုဦးစားေပးမလဲဆိုတဲ့ မူဝါဒတိတိက်က်ခ်မွတ္ဖို႔လိုသလို ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက ကိုယ္သြားမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔လိုပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို ခ်ိန္ဆရတာ၊ အက်ိဳးစီးပြားမကင္းတဲ့သူအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေတြကို ေမၽွာ္လင့္ခ်င့္ခ်ိန္တာ စတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ လူေတြအတြက္လုပ္တာ၊ လူေတြနဲ႔လုပ္တာဆိုေတာ့ အဲဒီလူေတြရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြ၊ အက်ိဳးစီးပြားေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈေတြကို ေပါင္းစည္းခ်ိန္ဆၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ္တြက္ဆမထားတဲ့သူေတြက အေရးပါလာတာမ်ိဳးေတြကိုလည္း ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္ေနသူမ်ား (Stakeholders) ကို တစ္ခါတစ္ရံ အတိုခ်ဳံးၿပီး ‘စီးပြားရွင္မ်ား’ လို႔ ေခၚတဲ့အခါလည္းရွိတယ္။ အစုရွယ္ယာရွင္ (Shareholders) ေတြနဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ပါ။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း ကစားသမား (Players) ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္သူ (Actors) ေတြလို႔ ေခၚတဲ့အခါလည္း ေခၚၾကတယ္။ အတူတူပါပဲ။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ၊ ေရေရရာရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးစီးပြားရွိသူ (ထိသူ) ေတြေပါ့။

သူတို႔လို႔ေျပာရာမွာ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ႏိုင္သလို အုပ္စုလိုက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ထင္ရွားတဲ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သမၼတေတြ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ တျခားလူတစ္ေယာက္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အဖြဲ႕အစည္းလို႔ေျပာရင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနခြဲတစ္ခု၊ လႊတ္ေတာ္က အဖြဲ႕အစည္းေကာ္မတီေကာ္မရွင္တစ္ခုခု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလႉရွင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ေတြလည္း ပါေပသေပါ့။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အခြင့္ အလမ္းေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္သလို စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အေျပာင္းအလဲတစ္ခုလုပ္ဖို႔ဆိုရင္ အက်ိဳးစီးပြားရွင္ေတြ၊ ပေလယာေတြကို စုစည္းႏိုင္၊ ေပါင္းစည္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ တစ္ဦးခ်င္းသမားေတြဟာ တျခားသူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္မရွိဘူး။ ဒီအခါ ၫွိရႏႈိင္းရ၊ ေျပာရဆိုရတာ ခက္ခဲေစတတ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ေအာက္မွာ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္တာဝန္ယူရမယ္။ ေပးဆပ္ရမယ္ဆိုတာ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြၾကားမွာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့ အဆန္းတၾကယ္မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္ေမၽွာ္လင့္တြက္ဆထားရမည့္ ကိစၥေတြပါ။

အဲဒီလိုစိန္ေခၚမႈေတြအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သူဟာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားစရာေတြ ရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သူဟာ ဘယ္သူလဲ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္လား၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ရလဒ္ေတြကို ဘယ္သူေတြက အက်ိဳးခံစားၾကမလဲ၊ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ထက္၊ ဘာေတြသာလြန္ေကာင္းမြန္ေနသလဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔၊ လူေတြစုစည္း မဟာမိတ္ျပဳ (Coalition) ႏိုင္တဲ့ အလားအလာရွိသလား ခ်ိန္ဆစရာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက အက်ိဳးစီးပြားရွင္ ပေလယာ (ကစားသမား) ေတြလဲ၊ သူတို႔သူတို႔ ခ်င္းကေရာ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ေနၾကသလဲ၊ အဓိကက်တာက ဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ဩဇာက ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားသလဲဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳး ရွိမလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရွိမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးရွိၾက၊ ဆုံး႐ႈံးၾကမလဲ။ အက်ိဳးစီးပြားေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး တခ်ိဳ႕အက်ိဳးစီးပြားေတြက ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ခ်ျပေရတြက္လို႔ ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။

အဓိကက်တဲ့ အက်ိဳးစီးပြားရွင္ေတြကို

– ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး လူမႈစီးပြား႐ႈေထာင့္က ခ်မ္းသာသူ၊ ဆင္းရဲသူ၊ လူလတ္တန္းစားေတြ ရွိမယ္၊
– တိုင္းရင္းသားေတြ
– ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ
– အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ အလြတ္သေဘာ အုပ္စုဖြဲ႕စည္းမႈေတြ
– ေက်းလက္နဲ႔ၿမိဳ႕ျပ ခြဲျခားၿပီးျဖစ္ေစ၊
အၾကမ္းဖ်င္း အုပ္စုခြဲႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီး အဲဒီစီးပြားေတြကို စုစည္းႏိုင္တဲ့ အလားအလာေပၚမူတည္ၿပီး ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

 

ခင္ေမာင္ၫို (ေဘာဂေဗဒ)

ၫႊန္း – The World Bank- Understanding Policy Change

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *