အလဲထိုး၊ အမွတ္ေပး ဝိေရာဓိ

တူးတူးႏွင့္ ကေနဒါလက္ေဝွ႕သမား ေဒ့ဗ္တို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့စဥ္။

အသည္းေကာင္းသူတို႔၏ ႀကိဳးဝိုင္းထက္က ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အားကစားတစ္ခု။

ဗိန္းေမာင္းသံမ်ားႏွင့္အတူ ဘတစ္ျပန္ က်ားတစ္ျပန္ တိုက္ခိုက္သတ္ပုတ္ရေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ဂုဏ္ရွိန္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့သည္။ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ အားကစားကား အစဥ္အလာႀကီးမားသည္။

သို႔ေသာ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အစဥ္အလာသည္ အေ႐ြ႕တစ္ခုသို႔ ဆိုက္ကပ္လာခဲ့ၿပီ။

႐ိုးရာလက္ေဝွ႔စင္ျမင့္တြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ႏိုင္ငံတကာလက္ေဝွ႔သမားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ပြဲအမ်ားအျပားရွိလာသလို ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းကစားသမားႏွစ္ဦးကို အႏိုင္၊ အ႐ႈံးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေမြထိုင္းႏွင့္ ကစ္ေဘာက္ဆင္ ကစားနည္းကဲ့သို႔ အမွတ္ေပးစနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းလာသည္။

ယင္းအေပၚ အခ်ိဳ႕က မႏွစ္ၿမိဳ႕။ ႐ိုးရာအႏွစ္သာရ အျပည့္ပါဝင္သည့္ အလဲထိုးစနစ္ကိုသာ ပိုခံတြင္းေတြ႕သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ အမွတ္ေပးစနစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကသည္။ အမွတ္ေပးႏွင့္ အလဲထိုးစနစ္ မည္သည့္စနစ္က အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္မည္နည္း။

ထိုေမးခြန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇသီဟပိုင္ ျမန္မာလက္ခေမာင္းကုမၸဏီက ျပဳလုပ္သည့္ WLC 4 လက္ေဝွ႔ ပြဲစဥ္တစ္ခုက လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ တြင္ WLC မစ္ဒယ္ဝိတ္ ကမၻာ့လက္ေဝွ႔ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲအျဖစ္ တူးတူး (ျမန္မာ) ႏွင့္ ဆို႐ိုကင္ (ယူကရိန္း) တို႔ထိုးသတ္ခဲ့သည္။

ထိုၿပိဳင္ပြဲသည္ အမွတ္ေပးစနစ္ႏွင့္ အႏိုင္အ႐ႈံး ဆုံးျဖတ္သည့္ပြဲစဥ္ျဖစ္ၿပီး တူးတူးက ဆို႐ိုကင္ကို အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ပဥၥမအခ်ီပြဲစဥ္ၿပီးဆုံးသည္အထိ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ထိုးသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒိုင္သုံးခုစလုံးက တူးတူးကို အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဆို႐ိုကင္က အသာစီးရေၾကာင္း ယူဆမႈမ်ားရွိၿပီး ဒိုင္သုံးဦး၏ အမွတ္ေပးစနစ္အေပၚ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ဝါသနာအိုးမ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ရသည္အထိ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။

“အမွတ္ေပးစနစ္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သံသယရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပြဲမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမဝယ္သာပြဲလည္း အမွတ္ေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္းလိုလို ျငင္းခုန္ေနၾကတာေပါ့” ဟု ဦးေဇသီဟက ဆိုသည္။

အေမရိကန္ လက္ေဝွ႔ကစားသမား ဖလြိဳက္ဒ္ေမဝယ္သာ ကစားပြဲမ်ားကို သူက ရည္ၫႊန္းသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚထိုးသတ္ခဲ့သည့္ ေမဝယ္သာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသား ပက္ကြီအိုတို႔၏ကစားပြဲတြင္ အမွတ္ေပးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခုန္ဖူးသည္။

ယင္းမွာ အမွတ္ေပးစနစ္၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ WLC လက္ေဝွ႔ပြဲတြင္ အမွတ္ေပးစနစ္ ထည့္သြင္းျခင္းမွာ ေရွးအစဥ္အလာကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလြတ္တန္း လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ ကေနဒါႏိုင္ငံသား ေဒ့ဗ္က သူ၏လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘြတ္စ္ေပၚတြင္ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့သည္။

“ဒါက ေမြထိုင္းတို႔၊ ကစ္ေဘာက္ဆင္တို႔ မဟုတ္ပါ။ (ျမန္မာ့) လက္ေဝွ႔ကို အမွတ္ေပးစနစ္ထည့္တာ ႐ူးတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းကို မေလးစားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေရးသားခဲ့သည္။

စင္စစ္ ယင္းစနစ္သည္ ယခုမွေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တရားဝင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လက္ေဝွ႔ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ဒဂုံေအာင္လံလက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အမွတ္ေပးစနစ္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ေလးေယာက္၊ ငါးေယာက္ပတ္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာပြဲမ်ားသည္ အမွတ္ေပးစနစ္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရမည္။

အမွတ္ေပးစနစ္ဆိုသည္မွာ ငါးခ်ီ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရေသာ ပြဲစဥ္တစ္ခုတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားကို အလဲထိုးႏိုင္လၽွင္ အႏိုင္ရသည္။ ပြဲစဥ္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ အလဲမထိုးႏိုင္လၽွင္ ဒိုင္မ်ားက အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အႏိုင္၊ အ႐ႈံးကို ဆုံးျဖတ္သည္။ ခ်န္ပီယံေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အ႐ႈံး၊ အႏိုင္ျပတ္သားရန္ ယင္းသို႔ ဆုံးျဖတ္သည္။

အလဲထိုးစနစ္ကို ႏွစ္ေယာက္တည္း စိန္ေခၚပြဲမ်ားတြင္ က်င့္သုံးသည္။ ထိုစနစ္တြင္ လက္ေဝွ႔ကစားသမားသည္ ထိခိုက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္လၽွင္ ႏွစ္မိနစ္အနား ေတာင္းခြင့္ရွိသည္။ ငါးခ်ီပြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားကို အလဲမထိုးႏိုင္လၽွင္ ပူးတြဲသေရျဖစ္သည္။

ဒဂုံေရႊေအာင္လံပြဲ (၂၀၀၉) တြင္ ေရႊဆိုင္းႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္တို႔ပြဲမွ အမွတ္ေပးဒိုင္တစ္ဦး

“စနစ္ႏွစ္ခုစလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳးမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရပ္တည္တာက အမွတ္ေပးစနစ္နဲ႔ ရပ္တည္မယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက အလဲထိုးစနစ္နဲ႔ လုပ္ၾက။ ဒီလိုသေဘာမ်ိဳးပဲ” ဟု ဦးေဇသီဟက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ကို စီစဥ္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးက ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္က်င္းပသည္။ WLC အျပင္ Lethwei Nation Fight, Lethwei Nation Champion စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။

က်င္းပမည့္ပြဲ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အမွတ္ေပးႏွင့္ အလဲထိုးစနစ္တစ္ခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ အမွတ္ေပးစနစ္သည္ ျမန္မာ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း တူးတူး၏ခ်န္ပီယံကာကြယ္ထိုးသတ္ပြဲက သက္ေသျပေနသည္။ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ပရိသတ္မ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ေသးေပ။

အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ ေရကုန္ေရခန္းတိုက္ခိုက္မႈသည္ အမွတ္ေပးပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္တိုက္ခိုက္ေရးထက္ နည္းစနစ္ပိုင္းကို အေလးထားလာၿပီး အမွတ္ရေရး အာ႐ုံစိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ပြဲစီစဥ္သူတစ္ဦးျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးစိုင္းေဇာ္ေဇာ္က ဆိုသည္။

ယင္းမွာ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ အႏွစ္သာရသည္ သူၿပိဳင္ကိုယ္ၿပိဳင္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ကစားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွတ္ေပးစနစ္ေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံ လက္ေဝွ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာယွက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိသည္။

“သူထိ၊ ကိုယ္ထိ။ သူက် ကိုယ္က် အဲဒီလိုထိုးၾကတာ။ ဒီေတာ့ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားတယ္။ ပြဲက ၿမိဳင္ဆိုင္တယ္။ ဒါကို အမွတ္ေပးေျပာင္းလိုက္ေတာ့ သူ႕ကိုထိလို႔ရတယ္။ ကိုယ့္ကို ထိလို႔မရဘူး။ အဲ့ေတာ့ ပြဲက ေအးသြားတယ္။ ၿငိမ္သြားတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အမွတ္ေပးစနစ္သည္ ထိုင္း႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ေမြထိုင္းႏွင့္ဆင္တူၿပီး ဒိုင္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။ ထိခ်က္ကြာဟမႈအေပၚတြင္ ဒိုင္က အမွတ္ေပးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံစြဲ၊ အသင္းစြဲ၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈအစြဲမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ဘက္လိုက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း သူကဆိုသည္။

“ဒိုင္ေတြက စက္႐ုပ္ေတြမဟုတ္ဘူး။ လူသားေတြ” ဟု သူက ဆိုသည္။

အမွတ္ေပးဒိုင္မ်ား၏ သမာသမတ္ရွိမႈ၊ အကဲျဖတ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရဦး မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေတြ႕အႀကဳံ ရင့္သန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာလက္ေဝွ႔ဒိုင္မ်ား သည္ပင္ အမွားမကင္းစင္ေၾကာင္း လက္ေဝွ႔ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ဆိုသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔အကဲျဖတ္ ဒိုင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္မားလာရန္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ဝင္းကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အမွတ္ေပးစနစ္သည္ ႐ႈပ္ေထြး နက္နဲျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစနစ္က်င့္သုံးေနသမၽွ အျငင္းပြားေနဦးမည္သာ။

အမွတ္ေပးစနစ္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမား၏ နာက်င္မႈထက္ ထိခ်က္မ်ားကို အေျခခံအမွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ကို ေသခ်ာစြာနားမလည္သူ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ထို႔အတူ ဒိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားႏိုင္သလို ပရိသတ္၏ အယူအဆလည္းမွားႏိုင္သည္။

“ဒိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္လည္း ၾကည့္တဲ့ပရိသတ္က ထင္ခ်င္ရာထင္ႏိုင္တယ္ေလ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ပြဲက (WLC 4) တူးတူး အႏိုင္ေပး လို႔ မေက်နပ္တာေတြရွိသလို တူးတူး႐ႈံးရင္လည္း မေက်နပ္တဲ့သူေပၚမွာပဲေလ။ ဒါေတြကေတာ့ ေျပာေနၾကမွာပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အလဲထိုးစနစ္တြင္မူ ထိုအျငင္းပြားမႈမရွိ။ ဒိုင္ စြက္ဖက္ခြင့္မရွိ။

ႀကိဳးစင္ေပၚက ၿပိဳင္ဘက္ကို အလဲတိုက္ခိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးက်န္သူတစ္ဦးသည္ ခ်န္ပီယံ။ ပြဲၿပီးခ်ိန္ ႏွစ္ဦးစလုံး က်န္ေနလၽွင္ သေရျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ အသားတက် ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

အႏိုင္၊ အ႐ႈံးရလဒ္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး၏ လက္သီး၊ တံေတာင္၊ ဒူး၊ ေျခကန္တိုက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေရပြဲမ်ားေနႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဇသီဟကဆိုသည္။ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားေသာ ကစားသမားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္လဲက်ရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“အလဲထိုးက်ေတာ့ ဒိုင္ေတြက ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး။ သူတို႔ထိုးတာ ထိုင္ၾကည့္ေနရတယ္။ သူတို႔ ၫွာထိုးလည္း ထိုင္ၾကည့္ေနရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အ႐ႈံးအႏိုင္မေပၚေတာ့ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားမႈနည္းတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာပရိသတ္မ်ားသည္ ရလဒ္ထက္ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း မေတာ္တဆခၽြတ္ေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ အနားေတာင္းခြင့္ ႏွစ္မိနစ္ရသျဖင့္ ပြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ အရည္အခ်င္းထုတ္ျပခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

“အလဲထိုးစနစ္အားသာခ်က္က ပြဲခ်ိန္ကို အျပည့္အဝၾကည့္ရတယ္။ စစ္မွန္တဲ့အရည္အခ်င္းဆိုတာ အဲဒီမွာေပၚတာ။ ၾကက္ကန္းတိုးၿပီး ထိတဲ့ကန္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ အႏိုင္မရဘူး။ တကယ္ထိုးမွႏိုင္မယ္” ဟု ဦးစိုင္းေဇာ္ေဇာ္က ဆိုသည္။

စနစ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ဒြန္တြဲေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းရန္ ရွိရင္းစြဲအယူဆမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္ဟူေသာ ေတြးဆမႈမ်ားရွိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း ေက်ာ္ၾကားလာသည့္ ကိုယ္ခံပညာေပါင္းစုံ တိုက္ခိုက္နည္းၿပိဳင္ပြဲ (MMA) အားကစားၿပိဳင္ပြဲကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ကစားသမားမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ နည္းစနစ္ပိုင္းအာ႐ုံစိုက္ ေလ့က်င့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲသည္ အမွတ္ေပးစနစ္ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အမွတ္ရေရး နည္းစနစ္ပိုင္းအားထုတ္မိလၽွင္လည္း ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အစဥ္အလာ ေမွးမွိန္ႏိုင္သည့္အေျခအေနကို သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ မၽွေျခက အဘယ္နည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမူ ေ႐ႊခါးပတ္လုပြဲ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ WLC ပြဲမ်ားတြင္သာ အမွတ္ေပးစနစ္ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ဝင္းကဆိုသည္။ အျခားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႐ိုးရာမပ်က္ အလဲထိုးစနစ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ တူးတူး၏ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲသည္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ပြဲစဥ္မ်ား ပိုမိုစိတ္ခ်ေကာင္းမြန္ရန္ သင္ခန္းစာရႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ ေလာက ဂုဏ္ငယ္စရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္သူလည္းရွိသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ေလာကတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ယခုလိုဆိုသည္။

“နားလည္မႈနည္းနည္း နည္းတဲ့သူေတြအျမင္မွာ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ေလာက အမည္းစက္ တင္သြားမယ္” 

 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *