ထန္း ဘယ္သူတက္ပါ့မယ္

“အပင္ေပၚတက္ရတာ မေၾကာက္ပါဘူး”

ထန္းပင္တြင္ ကပ္လ်က္ခ်ည္ထားသည့္ ရင္းေထာင္ကို ကိုင္ရင္း ကိုသိန္းေဇာ္ဝင္းက ေျပာလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂက္စ္မီးျခစ္ကို ရင္းေထာင္ ေျခနင္းၾကား ၫွပ္ထားသည့္ေနရာမွထုတ္၍ ေဆးလိပ္မီးၫွိကာ ဖြာ႐ႈိက္လိုက္ေသးသည္။ ၿပီးမွ ထန္းပင္ေပၚ လ်င္ျမန္စြာတက္ သြားေလသည္။

အနီးတြင္ ထန္းရည္ခံရန္ ဂါလန္ပုံးကိုကိုင္၍ ထိုင္ေစာင့္ေနသည့္ ဇနီးျဖစ္သူ မသင္ဇာကမူ လင္ေယာက္်ားကို ခ်စ္မက္သည့္ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ရင္း ” ကိုယ္ တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ပါဆိုၿပီး တိုင္တည္ရတာေပါ့။ အႏၲရာယ္ကင္းေဘးရွင္းေအာင္၊ ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ မျဖစ္ေအာင္” ဟု စိုးရိမ္စိတ္ထားရပုံကို ေျပာျပသည္။

သက္စြန္႔ဆံဖ်ား အျမင့္တက္ေနရသူ အႏၲရာယ္ကင္းေရး ေမတၱာပို႔သည့္ အလုပ္ကို မသင္ဇာ ေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ လုပ္ရသည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းထန္းေတာဟု လူသိမ်ားေသာ ထန္းဥယ်ာဥ္ေက်း႐ြာငယ္ေမြး ၿခံေပါက္ ကိုသိန္းေဇာ္ဝင္းသည္ လက္ရွိတြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးေသာ ထန္းတက္သမားမ်ိဳးဆက္ဟု ေခၚရမလိုပင္ ျဖစ္ေနသည္။

လူဦးေရ ၅၅၀ ခန္႔ ရွိသည့္ ထန္းဥယ်ာဥ္ေက်း႐ြာသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ကေနာင္မင္းသားႀကီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ထန္းေတာကို အမွီျပဳ၍ ေနထိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်း႐ြာအမည္ထက္ အိမ္ေရွ႕မင္းထန္းေတာ အမည္ကသာ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ သည္။ ထန္းရည္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည့္႐ြာလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေခတ္ကာလ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ကာ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားလာသျဖင့္ ထန္းတက္မည့္သူမ်ား တစ္စတစ္စ ယုတ္ေလ်ာ့လာရာမွ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္မူ ေအာက္ဆုံးအဆင့္ထိေလ်ာ့က်လာခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ထန္းဥယ်ာဥ္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာျပသည္။

အျခားနယ္မ်ားမွ ထန္းအငွားလာတက္ၾကသည့္သူမ်ားအပါအဝင္ လက္ရွိတြင္ ထန္းပင္တက္မည့္သူမွာအေယာက္ ၄၀ ခန္႔သာရွိသည္ဟု ရပ္မိရဖလည္းျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ဆိုသည္။

“ဒီ႐ြာသားဆိုရင္ ထန္းမတက္ၾကေတာ့ဘူး” ဟု ၎က ထန္းဥယ်ာဥ္ ေက်း႐ြာ၏ ထန္းသမားအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းထန္းေတာသည္ အိမ္ေရွ႕စံကေနာင္မင္းသား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ထန္းပင္တို႔မွ ဆင့္ပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္သက္တမ္းအထိ တည္တံ့ေအာင္ ေဒသခံတို႔က ထိန္းသိမ္းခဲ့မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အက်ယ္အဝန္း ဧကေပါင္း ၄၀ ခန္႔ ရွိကာ စတင္စိုက္ပ်ိဳးစဥ္ကအပင္ေပါင္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ဟု ခန္႔မွန္းၾကေသာ္လည္းလက္ရွိတြင္ အပင္ အႀကီးအေသး စုစုေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ထန္းတက္ႏိုင္သည့္ (ထန္းရည္ခ် ႏိုင္သည့္) အပင္တို႔ ရွိေသာ္လည္း ထန္းတက္သမားရွားပါးမႈေၾကာင့္ အလွၾကည့္ပင္အျဖစ္သာ ထားေနၾကရသည္။

ထန္းတက္သမား ၄၀ ခန္႔ ရွိသည့္အတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ ၂၅ ပင္ႏႈန္းတက္သည္ဟုသတ္မွတ္လၽွင္ အပင္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔ ေန႔စဥ္ တက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထန္းေတာႏွင့္စာလၽွင္ ယင္းပမာဏမွာ နည္းပါးလွသည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ ထန္းတက္ေတာင္သူတို႔ ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ထန္းဥယ်ာဥ္႐ြာရွိ ထန္းပင္အမ်ားစုမွာ ထန္းတက္ျခင္းမခံၾကရေတာ့။ ထန္းတက္သူ အေယာက္ေလးဆယ္ခန္႔က ႏိုင္သေလာက္သာ ထန္းရည္ခ်ေနၾကရသည္။

“ေလးၾကည္တို႔ ထန္းေတြဆိုရင္ မခ်ႏိုင္တာ ေလးႏွစ္ရွိၿပီး ထန္းသမား ရွာမရလို႔” ဟု ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ထန္းပင္မ်ားဘက္ မ်က္လုံးေဝ့ရင္း ဆိုသည္။

ေမာင္ႏွမေလးေယာက္ပိုင္ ထန္းပင္ေပါင္းေလးရာနီးပါးရွိၿပီး ထန္းတက္မည့္သူ မရွိသျဖင့္ ဒီအတိုင္းပင္ ပစ္ထားရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ယခင္ကေတာ့ မုံ႐ြာ၊ ငါန္းဇြန္၊ အရာေတာ္ စသည္တို႔ဘက္မွ ထန္းသမားမ်ား ရွာေဖြရႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ယခုမူ ထိုေဒသမ်ားတြင္လည္း မရေတာ့။

ထန္းဥယ်ာဥ္႐ြာတြင္ ထန္းသမားမ်ိဳး႐ိုးႏွင့္ ေတာင္သူမ်ိဳး႐ိုးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ေနထိုင္ၾကသည္။ ထန္းသမားမ်ိဳး႐ိုးက ေတာင္သူအလုပ္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ိဳး႐ိုးကမူ ထန္းမတက္။ ထန္းပင္ကို အငွားခ်စားၾကသည္။

ဦးခင္ေမာင္ၾကည္တို႔လည္း ေတာင္သူမ်ိဳး႐ိုးျဖစ္၍ ထန္းမတက္တတ္ၾက။

ထို႔ေၾကာင့္ အျခားနယ္မ်ားမွ ထန္းတက္မည့္သူမ်ားကိုေခၚကာ မိမိပိုင္ ထန္းေတာထဲေတြ ေျမေနရာေပးကာ တဲေဆာက္ေနထိုင္ေစၿပီး ထန္းတက္ခိုင္းရသည္။

ကိုယ္ပိုင္ ထန္းတက္သူမ်ားသည္ ထန္းပင္မွ ထြက္သမၽွ ထန္းရည္အားလုံးရေသာ္လည္း အငွားတက္သူကေတာ့ ထက္ဝက္သာရသည္။ အငွားတက္မည့္ ထန္းသမားတြင္ ထန္းလွီးဓားႏွင့္ ထန္းျပင္သည့္ ကိရိယာသာ ပါလာသည္။ က်န္ ထန္းတက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိုး၊ ႀကိဳး၊ ဝါး စသည္တို႔ႏွင့္ ထန္းပင္တို႔ကို ထန္းပိုင္ရွင္က ေပးရသည္။ ထန္းတက္ၿပီးတစ္ေန႔ ဆယ္ဂါလန္ရလၽွင္ တစ္ဦးငါးဂါလန္ဆီ ေဝစုရသည္။

“ရတဲ့ပိုက္ဆံ ထန္းသမားအငွားတက္သူကို ေပးလိုက္တာနဲ႔ ကုန္ေရာ၊ ပိုင္ရွင္အတြက္ က်န္ခဲ့တာက ထန္းရည္ပဲ။ ဒီေတာ့ ေသာက္လို႔ မကုန္တာကို ထန္းရည္ အရက္ခ်က္လိုက္ၾကရတယ္”ဟု ကိုယ္တိုင္လည္း ထန္းတက္ခဲ့ဖူးသည့္ ထန္းဥယ်ာဥ္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာျပသည္။

ထန္းဥယ်ာဥ္ေက်း႐ြာ၏ လူဦးေရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ထန္းပင္ျဖင့္ စီးပြားရွာသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထန္းတက္သမား ရွားပါးမႈက တျဖည္းျဖည္း သိသာလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ထန္းသမားမ်ား ဘယ္ေရာက္သြားၾကသနည္း။

အ႐ြယ္ေကာင္းအားေကာင္းေမာင္းသန္ ထန္းတက္သမားတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လၽွင္ ထန္းပင္ ၂၅ ပင္ခန္႔ အမ်ားဆုံးတက္ႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ ထို ၂၅ ပင္ကို နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ခါတိတိ တက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရက္လၽွင္ အပင္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ကို ေန႔စဥ္ တက္ေနရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ထန္းတက္႐ုံျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔ အိပ္ရာမွထၿပီးလၽွင္ ေခါင္းစြပ္ပါသည့္ ဓာတ္မီးျဖင့္ ထန္းပင္ေပၚတက္ရသည္။ သို႔မွသာ နံနက္မိုးလင္းခ်ိန္ ေဖာက္သည္မ်ားထံ ထန္းရည္ အခ်ိန္မီပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထန္းရည္ကနံနက္ပိုင္းတြင္ ပိုရသည္။ အပင္အားလုံးတက္ၿပီး နံနက္တြင္ ၁၀ ဂါလန္ရလၽွင္ ညေနဘက္တြင္ ငါးဂါလန္ခန္႔သာ ရသည္။ ေခါက္ခ်ိဳးေလ်ာ့သြားျခင္းပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ နံနက္ပိုင္းကို အားခဲ၍ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။

နံနက္ခင္း ထန္းတက္နားခ်ိန္တြင္ ေရမိုးခ်ိဳးကာ ေလၽွာ္သပ္ရသည္။ ထန္းပင္ေပၚတက္သည့္ ေလွကားျဖစ္သည့္ ရင္းေထာင္၊ ရင္းဆြဲ၊ ရင္းကပ္ စသည္တို႔ကို ကြပ္ရသည္။ ရင္းေထာင္ဆိုသည္က ထန္းပင္ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ တက္သည့္ ေလွကားျဖစ္ၿပီး ရင္းဆြဲဆိုသည္က ထန္းပင္ထိပ္ဖ်ားမွ ေအာက္ဘက္သို႔ ျပန္လည္ဆင္းႏိုင္ေအာင္ သုံးသည့္ေလွကားျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံးေပ ၇၀ ခန္႔ ရွိသည့္ ထန္းပင္အျမင့္ကို ေစ့ငုႏိုင္သည့္ ေလွကား အရွည္မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ရင္းေထာင္၊ ရင္းဆြဲတို႔ျဖင့္ အပင္တက္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ရသည္။ ရံဖန္ရံခါ ရင္းေထာင္ႏွင့္ ရင္းဆြဲ မစပ္အပ္မိလၽွင္ ရင္းကပ္ဟုေခၚသည့္ ႏွစ္ဖက္ ေလွကားကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ ေလွကားတို႔ကိုလည္း ထားရေသးသည္။

ယင္းအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ေခတၱအနားယူကာယင္းေနာက္ ညေနဘက္ ထန္းတက္ရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထန္းတက္သည့္ အလုပ္သည္ တစ္ေနကုန္ မနားရ။ ထန္းမတက္လၽွင္ ဝင္ေငြမရႏိုင္သျဖင့္ နားရသည့္ အားလပ္ရက္မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ပန္းသည္။

ေပ ၇၀ ခန္႔အျမင့္ကို ဉာဏ္ပညာႏွင့္ အသိ၊ သတိေပါင္းစပ္၍ တက္ၾကရၿပီး သတိတစ္ခ်က္လြတ္လၽွင္ ဒုကၡိတဘ၀ကို ခ်က္ခ်င္း ေရာက္သြားႏိုင္သည္။

“တအားေမွာင္တဲ့၊ လမထြက္တဲ့ ရက္ေတြဆိုရင္ ေအာက္ကေန ထန္းေကာက္ တဲ့ (ထန္းရည္သိမ္းသည့္) မိသားစုက ထန္း႐ြက္ေတြကို စုၿပီးေတာ့ အေပၚဘက္ အလင္းေရာင္ရေအာင္ မီး႐ႈိ႕ေပးရတယ္။ အဲလိုကိုတက္ရတာ” ဟု ႏွစ္သုံးဆယ္ခန္႔ ထန္းတက္သမားဘ၀အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းခဲ့သည့္ ထန္းဥယ်ာဥ္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာျပသည္။

ထန္းတက္သည့္ နည္းပညာမွာ အဆင့္ျမင့္မလာသျဖင့္ ထန္းသမားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့လာရျခင္းပင္။

ခက္ခဲဆင္းရဲကာ ပင္လည္း ပင္ပန္းသည့္ အသက္တစ္ဖ်ား တက္မစားၾကေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ကာ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေတာ့သည္ဟု ထန္းဥယ်ာဥ္ ေဒသခံတို႔က ဆိုၾကသည္။

ထန္းအေမြကိုဆက္ခံမည့္ လူငယ္တို႔ကလည္း ဆယ္မိုင္ခန္႔ေဝးသည့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေပၚရွိစတီးလုပ္ငန္း၊ လက္သမား၊ ပန္းရံ၊ တိုက္ေဆးသုတ္၊ ပန္းထိမ္၊ ကားဝပ္ေရွာ့၊ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ေရွာ႔စသည္တို႔တြင္ ေရာက္ရွိ သြားၾကသည္။

ထန္းဥယ်ာဥ္႐ြာတြင္ ထန္းသမား ရွားပါးလာျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ထန္းလ်က္ခ်က္သည့္ အလုပ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းထန္းေတာမွ ထြက္သည့္ ထန္းရည္သည္ အခ်ိဳရည္က်ဲၿပီး ထန္းရည္ခ်က္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အာနိသင္ မရွိ။ ျမဴအိုးႀကီးတစ္အိုးကို က်ိဳခ်က္လၽွင္ ေလာက္စာလုံးတစ္လုံးစာပင္ မရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထန္းလ်က္ခ်က္သည့္အလုပ္ထက္ ထန္းရည္အရက္ ခ်က္သည့္အလုပ္ကိုသာ ဦးစားေပးၾကရသည္။

ယင္းအျပင္ ထန္းပင္ကို အေၾကာင္းမဲ့မခုတ္ရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ထန္းပင္ထြက္ လက္မႈပစၥည္း (ဥပမာ- ထန္းပလပ္ထိုင္ခုံ) တို႔ကို ေဖာေဖာသီသီ မထုတ္လုပ္ၾကသျဖင့္ ထန္းပင္ကို ခ်စ္သည့္ သူ နည္းပါးလာခဲ့ရသည္။

ထန္းတက္သူမ်ား ဆက္ရွိေနလၽွင္ ဆိုသည့္အေမးကို ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျဖသည္။

“ထန္းတက္မယ္၊ တက္မယ့္သူေတြ ရွိေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထန္းေတာက ရွင္သန္ေနဦးမယ္ေပါ့။ ထန္းရည္ခ်ိန္ဆို ထန္းရည္၊ ထန္းသီးခ်ိန္ ထန္းသီး၊ ထန္း႐ြက္ခ်ိန္ ထန္း႐ြက္၊ အဲဒီလို သူ႕အခ်ိန္နဲ႔သူ လည္ပတ္ေနႏိုင္မယ္။ ထန္းသမားေတြ အတြက္လည္း ဝင္ေငြပိုရမယ္။ ထန္းပင္ကို လည္း ပိုခ်စ္ၾကမယ္”

ထန္းမတက္ျဖစ္ေတာ့လၽွင္ေတာ့ ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္မ်ား ျဖစ္လာမည္။ ထန္းပင္မ်ားကိုလည္း အပိုပင္မ်ားအျဖစ္ ျမင္လာကာ တျဖည္းျဖည္း ထန္းေတာေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အေနအထားပင္။ ေျမလတ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ထန္းတက္မည့္သူမရွိသျဖင့္ ထန္းပင္တို႔ကို အပတ္လိုက္ခုတ္ေရာင္းသည့္ သတင္းမ်ားကလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားသိေနရသည္။

“ေခတ္မီနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ထန္းပင္တက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ခါေလာက္ေတာ့ ထန္းပင္တက္ၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္” ဟု အသက္ ၅၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီး ထန္းမတက္သည္မွာ ငါးႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ထန္းဥယ်ာဥ္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာေနေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုနည္းစနစ္မ်ားကို ေမၽွာ္လင့္ကာေနသည္ထက္ ထန္းပင္တက္သေလာက္ မစြန္႔စားရဘဲ တစ္ရက္တစ္ေသာင္းခန္႔ရသည့္ အျခားအလုပ္မ်ားကိုသာ လူငယ္တို႔က ေ႐ြးခ်ယ္သြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ထန္းတက္သည့္အလုပ္သည့္ ခက္ခဲဆင္းရဲသည္ မွန္ေသာ္လည္း လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္၍ ကၽြမ္းက်င္ရာလိမၼာဆိုသလို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထိခိုက္မႈမ်ားမရွိခဲ့ေၾကာင္း ထန္းဥယ်ာဥ္႐ြာမွ အသက္ ၃၉ႏွစ္အ႐ြယ္ ထန္းတက္သမား ကိုေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။

သူသည္လည္း အသက္ ၂၁ ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ထန္းစတင္တက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးထန္းမ်ိဳးဆက္တြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေအာက္တြင္ ထန္းတက္မည့္ ညီငယ္တို႔ မရွိေတာ့။

“ကာတြန္းထဲကလို ထန္းတက္မယ့္ သူက မေလးရွားသြားလို႔ ထန္းရည္ေသာက္ခ်င္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ တက္ၿပီးေသာက္လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု ထန္းပင္ေပၚမွ ခ်လာသည့္ ထန္းရည္အိုးကို ကိုင္ထားရင္း ကိုေက်ာ္ခိုင္က ေျပာျပသည္။

သားသမီးရွိေသာ္လည္း ထန္းတက္အေမြကို လက္ဆင့္ကမ္းမေပးေတာ့ဟု သူက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

ထန္းဥယ်ာဥ္႐ြာအတြက္ ေနာက္ဆုံးထန္းမ်ိဳးဆက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသိန္းေဇာ္ဝင္းကလည္း ေျခာက္ႏွစ္အ႐ြယ္ သားႀကီးကို ထန္းတက္သည့္ အလုပ္သင္မေပးဘဲ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထန္းပင္ကို ကိုင္ထားရင္း ျပတ္သားစြာ ေျပာေနသည္။

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း စီးပြားေရး မေျပလည္သျဖင့္ ဆက္တက္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆင္ေျပသည့္တစ္ေန႔တြင္ ထန္း မတက္ခ်င္ေတာ့ေၾကာင္း ၎က ညည္းညဴသည္။

“အခုခ်ိန္ သိန္းတစ္ေသာင္းထီ ေပါက္ရင္ေတာ့ ထန္းပင္ မတက္ေတာ့ဘူး” ဟု ထန္းပင္ကိုေမာ့ၾကည့္ရင္း ေျပာလိုက္ေလသည္။

ျမတ္ (ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *