သံုးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆမီးလင္းမယ့္ ျမန္မာ့စိတ္ကူး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖုန္းေနရာတစ္ခုမွ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ။

သံုးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွစ္ဆလိုအပ္ခ်က္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ ႀကံစည္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာရွိသည္။ မဟာဗ်ဴဟာကို ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူက ဦးဝင္းခိုင္ျဖစ္သည္။ ဦးဝင္းခိုင္သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏ ယခင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတစ္ဝန္းသည္ လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမဂၢါဝပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ားက ယင္းပမာဏထက္မက လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ရႏုိင္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားမႈက လာမည့္ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ မျဖစ္မေန ေနာက္ထပ္လိုအပ္သည့္လွ်ပ္စစ္ပမာဏမွာ မဂၢါဝပ္ ၃၀၀၀ ျဖစ္သည္။

“ဒါက စိန္ေခၚမႈ ( Challenge ) ပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ကဆိုသည္။

အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္တြင္ အိမ္သံုးမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားစသည့္ လွ်ပ္စစ္မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာပါဝင္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ လူဦးေရ သန္း ၃၀ ေက်ာ္သည္ပင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္မရေသးဟု ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္က ဝန္ခံထားရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

“ရြာမွာမီးလင္းဖို႔ကေတာ့ အလိုအပ္ဆံုးပဲ”ဟု အစိုးရ၏ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ သင္ေပါင္းေခ်ာင္ေက်းရြာမွ လယ္သမားကိုေက်ာ္ထက္က ေက်းလက္၏လိုအပ္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၃၀၀၀ အတြက္ လက္ရွိအစိုးရက ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ရသည္။

သံုးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆမီးလင္းမည့္ ျမန္မာ့အႀကံမွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အရည္ (Liquefied Natural Gas-LNG) ကို ျပည္ပမွဝယ္ယူ၍ ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ျပန္လည္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္က နည္းသည္။ လိုအပ္သည့္ ပမာဏက မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအႀကံေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

LNG မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္းဆိုသည္မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို ဖိအားျဖင့္ အရည္ျဖစ္ေစၿပီး ပင္လယ္ကူးသေဘာၤမ်ားျဖင့္သယ္ေဆာင္ကာ ေရာက္ရွိလာပါက သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စက္႐ုံတြင္ ဓာတ္ေငြ႔ျပန္ျဖစ္ေစသည္။ ထိုေနာက္ ေလာင္ကြ်မ္းေစၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္အပူမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

LNG ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ တရုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔တြင္လည္းသံုးစြဲသည္။ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တရုတ္ႏွင့္ထိုင္းသို႔ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုစနစ္ကိုက်င့္သံုးရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုျပင္လည္း ေရအား၊ ေလအား၊ ေက်ာက္မီးေသြး ၊ ေနစြမ္းအင္ စသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈမွန္သမွ်တြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခံေနရၿပီး LNG သည္ ယင္းတို႔ကို ေရွာင္ကြင္းသြားႏုိင္ခဲ့သည့္ ပါးနပ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈလည္းျဖစ္သည္။

“ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြအားလုံးေပါင္းရင္ေတာင္ မရ(လိုအပ္ခ်က္မျပည့္) ပါဘူး။ သဘာဝဓာတ္ငြ႕က ကြ်န္ေတာ္တို႔မ်ားမ်ားလိုခ်င္ပါတယ္ဆိုမွ အထြက္ႏႈန္းနည္းလာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ LNG လုပ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္တာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ရွင္းျပသည္။

အစိုးရက LNG တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၃၅ က်ပ္ဝန္းက်င္ (၈ ဒသမ ၉ ဆင့္) ႏႈန္းျဖင့္ Total ကုမၸဏီထံမွ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမွလွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ သေဘာက်သူမ်ားကမူ အဆိုပါႏႈန္းထားကို ေစ်းမ်ားသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သေဘာမတူ။

“ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏုိင္ငံေသးေသးေလးက နည္းနည္းေလး၀ယ္တာကို ဒီေစ်းနဲ႔ (ဘယ္မွာမွ)၀ယ္လို႔ မရႏိုင္ဘူး”ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း LNG သည္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္အတြက္ ကိုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမဟုတ္။

LNG ျဖင့္မီးလင္းေရးတြင္ အဓိကေတြ႔ရမည့္အခက္အခဲမွာ ထုတ္သမွ်လွ်ပ္စစ္ကို အကုန္မသံုးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းတည္ေထာင္သူ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက သံုးသပ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ တစ္ရက္ ၂၄ နာရီအနက္ မနက္၊ည စုစုေပါင္း သံုးစြဲခ်ိန္ေျခာက္နာရီခန္႔သာ လွ်ပ္စစ္ကိုမ်ားစြာသံုးစြဲၾကၿပီး ထုတ္လုပ္သမွ် လွ်ပ္စစ္၏ တစ္ဝက္ခန္႔ကိုသာ ေရာင္းခ်ရပါက ယင္းသို႔အ႐ႈံးေပၚႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“တစ္ဝက္ေလာက္ဘဲ ေရာင္းေနရရင္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္မွာမို႔ ဒီအတြက္ အစီအမံေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

LNG ကိုသံုးမည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းသည္ ကာလတိုလွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို ကုစားရန္ႏွင့္ ကာလလတ္အတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ LNG တင္သြင္းမည့္ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ကုမၸဏီေလးခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္း ကန္ေပါက္တြင္ TOTAL & SIEMENS ကုမၸဏီက ၁၂၃၀ မဂၢါဝပ္ ၊ ဧရာဝတီတိုင္း မီးေလာင္ခ်ိဳင္တြင္ Zhefu& Supreme  ကုမၸဏီက ၁၃၉၀ မဂၢါဝပ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း အလံုတြင္ TTCL Public Company Limited  ကုမၸဏီက ၃၅၆ မဂၢါဝပ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ Sinohydro& Supreme ကုမၸဏီက မဂၢါဝပ္ ၁၃၅ ထြက္ရွိမည့္ LNG သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားက လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာအတြက္လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္မႈႏွင့္အတူ ၅၀၀ KV ဓာတ္အားလိုင္းလည္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး Master Plan ကိုေရးဆြဲထားၿပီး အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ မဟာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းေလးခု သြယ္တန္းရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္ေျပာစကားအရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သံုးႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားယခုထက္ ႏွစ္ဆပိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္မရသူမ်ားလည္း မီးရလာမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္…

အစိုးရသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ရွိသည္။ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၀ ဒသမ ၂၂ က်ပ္ အရႈံးေပၚလွ်က္ရွိၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၃၃၃ ဘီလီယံ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု အစိုးရကတြက္ခ်က္ထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဘဝမွလာသည့္ ဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္ကမူ ႐ႈံးလွ်င္ ေရရွည္တြက္ေျခမကိုက္မွန္း ေကာင္းစြာသိျမင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လွ်ပ္စစ္မရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ေပးရာတြင္ မီတာစနစ္ေလးမ်ိဳး (4Meters)ျဖင့္ မီတာခ ေကာက္ခံရန္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (National Electricity Project-NEP) ၏ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀ ျဖင့္ အဆိုပါစနစ္ကို လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

မီတာစနစ္ေလးမ်ိဳးဆိုသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေကာက္ခံမႈ ပံုစံေလးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မီတာ ၅၀ ဝန္းက်င္အတြက္ ေက်းလက္မီတာ၊ မီတာ ၁၀၀ ဝန္းက်င္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပ မီတာ၊ ပံုမွန္မီတာႏွင့္ စက္မႈသံုးမီတာဟူ၍ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကိုမူ မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ ျပည္သူမ်ားက ႀကိက္ရာမီတာကို ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ႏုိင္ၿပီး က်ပ္ေလးေသာင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မီတာေလးမ်ိဳးအတြက္ က်သင့္မည့္ မီတာခႏႈန္းထားမွာလည္း မတူညီေပ။

“ဘယ္မီတာကို သံုးရမယ္လို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ ဘယ္မီတာတပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ စိတ္ႀကိဳက္တပ္ဆင္ေပးမွာပါ။ အရင္လို ျပည္သူလူထုက ဘာစိတ္ႀကိဳက္မွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အခုဘယ္မီတာသံုးမယ္ဆိုတာ ေမးပိုင္ခြင့္ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

မီတာခႏႈန္းထား မည္ေရြ႕မည္မွ်ဆိုသည္ကို ဝန္ႀကီးက မေျပာေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အရင္းမ႐ႈံးသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္မည္ကိုကား ဝန္ႀကီး၏ ေျပာစကားမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိသည္။

“မီတာခတိုးေကာက္တယ္ဆိုတာ အားလံုးသေဘာပါ။ ကိုယ့္၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြမမွ်ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ။ ခင္ဗ်ားဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ဖြင့္ၾကည့္ရင္ ဒီေစ်းနဲ႔ေရာင္းတယ္။  ရံႈးေနရင္ေတာ့ဒီေစ်းနဲ႕သြားေနရင္ ေရရွည္မခံဘူးဆိုတာ လူတိုင္းသိတယ္။ အခုရွိေနတဲ့မီတာက ထုတ္တဲ့စရိတ္မကာမိတာ အားလံုးသိတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့တင္ရမွာပါ။ မနက္ျဖန္ျဖစ္မလား။ သဘက္ခါျဖစ္မလားပဲ”ဟု ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ ၅ မွ ေရခဲစက္ပိုင္ရွင္ ဦးသိန္းဟန္ (အမည္လႊဲ)မွာမူ ေႏြရာသီေရာက္လွ်င္ မၾကာခဏပ်က္သည့္ မီးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရသည္ဟု ဆို၏။ ေရခဲစက္မွာ ေကာင္းစြာမလည္ပတ္ရ။ ေႏြရာသီ ေရခဲေရာင္းရခ်ိန္တြင္ မီးပ်က္ျခင္းက ဝယ္သူရွိပါလ်က္ မေရာင္းရသည္ကို စီးပြားေရးသမားျဖစ္သည့္ သူက မေက်နပ္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မီးအရင္ေပးပါ။ ေနာက္မွ မီတာခအေၾကာင္းေျပာပါလို႔ ေျပာခ်င္တာ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္သည္ ေခတ္သစ္ကမာၻတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ SAMSUNG သည္ပင္ ျမန္မာ့ေျမကို ေက်ာခိုင္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေျမတြင္ ၎တို႔စက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွရရွိမည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရရွိမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ႈံးသြားသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၈ ရပ္ကြက္တြင္ပင္ လွ်ပ္စစ္မီးမရသည့္ အခက္အခဲရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကပင္ ေျမကြက္ဝယ္ၿပီး အိမ္အသစ္ေဆာက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မီးမရခဲ့ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

အေၾကာင္းမွာ ထရန္စေဖာ္မာတြင္ မီးမႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မီးေလွ်ာက္သူမ်ားကို လက္ရွိတြင္ဆိုင္းငံ့ထားရသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရုံး၏ ေျဖၾကားခ်က္ကို အဆိုပါကိုယ္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့သူက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ယခုအခါ လွ်ပ္စစ္အတြက္ ျမန္မာတို႔ တစ္မ်ိဳးႀကံေနၿပီျဖစ္သည္။

LNG သည္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ငတ္မြတ္မႈအတြက္ အသင့္စားအစားအေသာက္ေပလား။ မီတာစနစ္ ေလးမ်ိဳးသည္လည္း အလုပ္ျဖစ္မည္လား။ မည္သို႔ဆိုေစ လက္ရွိတြင္မူ ျမန္မာ့လူဦးေရ သန္း ၃၀ သည္ အစိုးရေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ တစိမ္းျပင္ျပင္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

မီးမရသည့္ လူဦးေရသန္း ၃၀ ထဲတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ သင္ေပါင္းေခ်ာင္ေက်းရြာမွ လယ္သမားကိုေက်ာ္ထက္တို႔ မိသားစုလည္းပါဝင္သည္။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၂၂၅ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ လယ္သမားမ်ားသာျဖစ္သည္။ မီးမရွိ။ အားကိုးရာက ဘတ္ထရီႏွင့္ ဆိုလာ။

“တို႔ေက်းလက္ေနလယ္သမားထုအေနနဲ႔ကေတာ့ မီတာခဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲဆိုတာထက္ တို႔ေက်းရြာ မီးလင္းေအာင္ အစိုးရက ဘယ္လိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေပးမလဲဆိုတာကိုပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္”ဟု ကိုေက်ာ္ထက္က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ စကားမ်ားကို ေထာက္ခ်င့္လွ်င္ မၾကာမီကာလမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္အတြက္ ျပည္သူမ်ား တန္ရာတန္ေၾကးေပးရေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြက္ LNG တန္ခိုးျဖင့္ ႏွစ္ဆတိုး၍ ျမန္မာ့မီးလင္းေရးအႀကံ အဟုတ္ပင္အလုပ္ျဖစ္ေလမည္လား။

ဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္က ဤသို႔ဆိုသည္။

“ကိုယ့္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ Quality တက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ေကာင္းရင္ ဒီေလာက္ေလးတင္တာ ျပည္သူကေတာ့ မေပးႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ အရင္ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္။ သင့္တင့္မွ်တဲ့ေစ်းနဲ႔၀ယ္ၾကပါ”

The Voice

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *