ဗ်ဴ႐ိုကေရစီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စြမ္းရည္ဆိုတာ အစိုးရရဲ႕ အရည္အေသြးကိုတိုင္းတာတဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုပါ။ ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ ကိုက္တံတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရတစ္ရပ္ မွန္မွန္ကန္ကန္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက လြတ္လပ္မႈရွိဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဖူကူယားမားက ေတာက္ေလၽွာက္ေျပာေနတာပါ။ သူ႕ရဲ႕အယူအဆအရဆိုရင္ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ရာ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးမထားရင္ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္စြမ္းရည္ရွိေနပါေစ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။

ေရွးေခတ္တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဥပေဒသမားေတြနဲ႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒီေတြက ဥပေဒကို ဦးစားေပးမလား၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမလားဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျငင္းခုံၾကတယ္။ ဥပေဒသမားေတြက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ဥပေဒေတြရွိၿပီး လူေတြရဲ႕ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ပုံေတြကို လႊမ္းမိုးဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွလည္း လူေတြက ဘာလုပ္ရင္- ဘာျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ေရရာေသခ်ာတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ မေရမရာျဖစ္ေနတာ၊ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနတာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒီေတြကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနပါေစ အေျခအေနအားလုံးမွာ မမွန္ကန္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကာလေဒသအေလ်ာက္ အေျခအေနေတြကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မယ္။ ရာဇဝတ္မႈကို ဘယ္သူက ဘာရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔က်ဴးလြန္တာလဲ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ လူအမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္သြားေစႏိုင္သလဲဆိုတာေတြ ေသေသခ်ာခ်ာသိဖို႔လိုတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာဆည္းပူးထားတဲ့ ပညာရွိတစ္ေယာက္သာ အေျခအေနအားလုံးကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ႐ႈျမင္တယ္။ ဒီအျမင္ဟာ အရစၥတိုတယ္ဆိုတဲ့ ဂရိပညာရွင္ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေ႐ြးခ်ယ္ခ်မွတ္ႏိုင္သူဆိုတဲ့ သေဘာတရားနဲ႔ဆင္တူတယ္။

တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာက ဥပေဒအျမင္ေတြ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒီေတြရဲ႕အျမင္ေတြ ေရာေထြးေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ တ႐ုတ္ေတြ လက္ေတြ႕လုပ္ပုံလုပ္နည္းကလည္း တင္းက်ပ္တဲ့ဥပေဒေတြထက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိုၿပီးဦးစားေပးတာကို ေတြ႕ရလို႔ တ႐ုတ္ဟာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းတယ္လို႔ေတာင္ ႐ႈျမင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျဖဴရွပ္ဝါဒီေတြကေတာ့ တင္းက်ပ္တဲ့စည္းကမ္းေတြမ်ားေနရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္း တစ္ခုမရႏိုင္ဘူးလို႔ ျမင္ၾကတယ္။

ေရွ႕ပိုင္းမွာေျပာခဲ့တဲ့ ပင္ရင္းနဲ႔ အဖ်ားဆိုတဲ့အျမင္ကို ျပန္ေကာက္ရရင္ ပင္ရင္းက အဖ်ားမွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို ဘယ္ေလာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးသလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စည္းကမ္းေတြ စည္းမ်ဥ္းေတြ ခ်ေပးသလဲဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမွာ ဘယ္ေလာက္ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ရသလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေပၚေပါက္လာရတာပါ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသလဲေပါ့။ တခ်ိဳ႕တင္းက်ပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေအာက္မွာ ဘာမွကိုယ့္သေဘာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရ၊ ပင္ရင္းက အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားတာေတြကို စက္႐ုပ္လို တစ္ေသြမတိမ္းလိုက္နာဖို႔ပဲ လိုတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက်ေတာ့ ပင္ရင္းရဲ႕ အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ စဥ္းစားသုံးသပ္ခ်က္ေတြ မလိုအပ္ဘဲ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တယ္။

ပင္ရင္းကေန အဖ်ားပိုင္းကို တာဝန္လႊဲလို႔ ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီထဲကတစ္ခုကေတာ့ ဝန္ထမ္း (တစ္နည္း) လူခန္႔ထားတဲ့ ကိစၥပါ။ ဥေရာပမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အေရးအႀကီးဆုံး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုကေတာ့ ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ကိုယ့္ဘာသာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ခန္႔အပ္ႏိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္။

၁၁ ရာစုအထိ ပုပ္ရဟန္းမင္းေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာကို ေရာမအင္ပါယာရဲ႕ဘုရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က လုပ္တယ္။ ဘုရင္ က ဝင္စြက္တယ္။ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳခြင့္ဟာ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဦးေဆာင္မယ့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆက္စပ္ေနတယ္။ ကိုယ့္လူကိုယ္မေ႐ြးရေတာ့ သူေ႐ြးတဲ့သူက ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

၁၉ ရာစုအေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ခြင့္မရွိဘဲ ကိုယ့္ဘာသာဝန္ထမ္းေတြ ငွားရမ္းမႈ၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈေတြအတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္။

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ဆိုတာကလည္း သူတို႔ထုတ္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ အမိန္႔ေတြဆိုတာက ထပ္ေနတာမ်ိဳးေတြ၊ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကြဲလြဲေန တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ပင္ရင္းလို႔သာေျပာရတာ ပင္ရင္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီး။ တန္းတူတရားဝင္ျဖစ္ေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြက သူတစ္မ်ိဳး၊ ကိုယ္တစ္မ်ိဳးအမိန္႔ေတြ ထုတ္လိုထုတ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံပိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ၫႊန္ၾကားရာမွာ စရိတ္ေက်ရမယ္လို႔ဆိုတဲ့သူကဆို၊ လူတိုင္းသုံးခြင့္ရရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့သူကေျပာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အခေၾကးေငြတစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားတဲ့သူက ၫႊန္ၾကား၊ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာေနၾကေတာ့တာပဲ။

အဲဒီၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြအားလုံးကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္းလိုက္နာဖို႔ဆိုတာက ျဖစ္ႏိုင္တာမဟုတ္ေလေတာ့ လုပ္ငန္းေတြကေမာက္ကမျဖစ္ကုန္ေတာ့တာေပါ့။ အေမရိကန္ျပည္သူပိုင္တစ္ပိုင္း ရထားလမ္း Amtrak ဟာ ကြန္ဂရက္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေနသူေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပို႔ေဆာင္ေပးရမယ္ဆိုတာသာမရွိရင္ အျမတ္ထြက္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းအက်ိဳးရွိႏိုင္တယ္။ တ႐ုတ္မွာဆိုရင္လည္း ဗဟိုအစိုးရကတစ္မ်ိဳး၊ ေဒသႏၲရအစိုးရကတစ္မ်ိဳး မူဝါဒေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မကိုက္ညီ၊ မထိေရာက္တာေတြ ေတြ႕လာရတယ္။

လြတ္လပ္ခြင့္ခပ္မ်ားမ်ားေလးရရင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြ၊ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ စြန္႔စားၿပီးေဆာင္႐ြက္တာေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္။

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လည္ပတ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာဆိုရင္ အထက္လူႀကီးက တစ္ခုခုၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အတြက္ ေယဘုယ် ၫႊန္ၾကားခ်က္ေလာက္ေပးၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက အေကာင္းဆုံး ဘယ္လိုလုပ္ရရင္ေကာင္းမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။

အရည္အေသြးျမင့္ စစ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အငယ္တန္းအရာရွိေတြကို ‘မွားခြင့္’ ေပးထားတယ္။ အေသးအဖြဲအမွားအယြင္းေလးတစ္ခုလုပ္မိတာနဲ႔ အလုပ္ျပဳတ္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူကမၽွ စြန္႔စားရဲၾကမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီအေတြ႕အႀကဳံကို အေမရိကန္တပ္ေပါင္းစုရဲ႕ လက္စြဲမွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာတာကို ေတြ႕ၾကရပါတယ္။

ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အေလးေပးရာက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ၿပီး အႀကီးအကဲက ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္ကိုခ်ေပး၊ ေအာက္ပိုင္းက အရာရွိေတြ၊ ရဲေဘာ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ေပးဖို႔ လက္စြဲစာအုပ္မွာ ေျပာင္းလဲေရးသားခဲ့တာေတြ႕ရတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေအာက္ေျခက အရာရွိေတြက ပိုၿပီးလြတ္လပ္ခြင့္ရၾကတယ္။ တီထြင္ဖို႔၊ ဆန္းသစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈေတြေၾကာင့္ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္လာရင္လည္း အထက္လူႀကီးေတြကသည္းခံၾကတယ္။

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရၾကတာေၾကာင့္ အားနည္းတဲ့ အစိုးရနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံေတြ ေပၚေပါက္လာရတယ္လို႔ ဖူကူယားမားက ႐ႈျမင္ တယ္။ တစ္ကမၻာလုံးကလူေတြက စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း စာေတြေပေတြ တစ္ထပ္ႀကီးနဲ႔လုပ္ရတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို မုန္းၾကတယ္။ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ကိုယ္လိုသလိုေရးဆြဲပိုင္ခြင့္ရရာကေန အာဏာေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရလာၾကတယ္။ ဒီေတာ့လည္း သူတို႔ရဲ႕ အာဏာပိုင္နက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက အဲသလိုအမွားအယြင္းေတြလုပ္တဲ့သူေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး အမိန္႔ေတြ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ တစ္ေလွႀကီးထုတ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ အမိန္႔ေတြ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ နည္းနည္းနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ မ်ားမ်ားေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ဖူကူယားမားက ယူဆတယ္။ 

 

ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)
ၫႊန္း –Francis Fukuyama – Buenahc Autonomy

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *