ႏိုင္ငံတကာဖိအားႏွင့္ သံတမန္အခန္းက႑

ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ထိုဖိအားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ပင္ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းသြားႏိုင္သည့္အတြက္ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားရွိ သံတမန္အခန္းက႑ အလြန္အေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္သည္။

ရခိုင္အေရးတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟူ၍ ကာယကံရွင္ႏွစ္ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာတြင္ သြက္သြက္လက္လက္ လႈပ္ရွားေနသည္။ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္သံ႐ုံးမ်ား၊ သံအမတ္မ်ားသည္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးကို အဓိကေစစားေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ အထူးသြက္လက္စြာလႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ၾကားသိရသည္။

ျမန္မာသံတမန္မ်ား၊ သံ႐ုံးမ်ားအေနျဖင့္ သံတမန္ေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံတိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္အတြက္ ဝမ္းသာမိေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ စနစ္က်နသြက္လက္သလို အလြန္ထိေရာက္သည့္အတြက္ ျမန္မာသံတမန္မ်ား၊ သံ႐ုံးမ်ားအေနျဖင့္ ယခုထက္ပင္ အားျဖည့္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါမည္။ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္ ရခိုင္အေရးၿပီးစ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မသြားႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ သူသည္ ထိုပြဲတြင္ အဓိကလူျဖစ္သြားကာ သူ၏အျမင္ႏွင့္ ရွင္းျပခ်က္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အျမင္ျဖစ္သြားသည္မွာ သာဓကပင္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားအနက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီသည္ ရခိုင္အေရး ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္းအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အခ်က္အခ်ာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သေဘာထားသည္ ကမၻာ့သေဘာထားျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္၏ အရိပ္အျခည္ကိုသာၾကည့္ေနၿပီး အေမရိကန္သြားသည့္ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ မီဒီယာမ်ားသည္လည္း အေမရိကန္အစိုးရေပၚ ဩဇာသက္ ေရာက္သလို ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားႏွင့္တကြ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားကိုပါ ဩဇာလႊမ္းသည့္အတြက္ ထိုအေမရိကန္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ျမန္မာ၏အေျခအေနမွန္ကို ရွင္းျပႏိုင္လၽွင္ အျခားေနရာမ်ားမွ ရွင္းျပသည္ထက္ ထိေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးသည္ ျမန္မာ့သံတမန္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ အေရးႀကီးဆုံးခံတပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုခံတပ္ အားေကာင္းသည္ႏွင့္အမၽွ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ က်ေရာက္မည့္ ဖိအားမ်ားသည္ ေျပေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္တကြ သံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သံခင္းတမန္ခင္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဝါရွင္တန္ႏိုင္ငံေရးႏွံ႔စပ္မႈ၊ အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားအေၾကာင္း နားလည္ဆက္ဆံတတ္မႈတို႔သည္ မ်ားစြာစကားေျပာမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္တကြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံတမန္မ်ားသည္လည္း ဝါရွင္တန္ဒီစီ၏ အေရးႀကီးပုံကို သိေသာေၾကာင့္ ခပ္သြက္သြက္လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရွိရသည္။

ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးႏွင့္တကြေသာ ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးလက္တစ္ဆုပ္စာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ရခိုင္အေရး ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္။ 

အယ္ဒီတာ
၂.၅.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *