က်ပ္ ၁၂၃ သန္းတန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ စာေမးပြဲ

ျပည္သူတုိ႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေဒသအက်ဳိးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏မ်က္ႏွာကိုပါ ျပန္ၾကည့္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ယခု အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လာျပန္ပါၿပီ။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမလ ၈ ရက္ေန႔က ေၾကညာလိုက္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၁၉ လအၾကာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ (စေနေန႔) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ခု ရွိသည္။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္႐ြက္မည့္ ပန္းပြင့္ ၁၃ ပြင့္၏ လႊတ္ေတာ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲဟု ဆိုရမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အဘယ့္ေၾကာင့္ က်င္းပရသနည္း။

မဲဆႏၵနယ္မ်ား

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ တစ္ေနရာ လစ္လပ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္မူ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တို႔ အတြက္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးေနရာကိုပါ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

မဲစာရင္း ျပဳစုမည့္ အခ်ိန္

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကို ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပဳစုေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းကို ငါးပတ္အတြင္း အၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္လုံေလာက္သည္ဟု ေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ဆိုသည္။

“ဒါၿပီးရင္ ထုတ္ျပန္ေပးမွာပါ။ ျမင္းၿခံကေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမလစ္လပ္ေၾကာင္း သိရတာ ေနာက္က်တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ တစ္လေလာက္မွ ရႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္က ရွင္းျပသည္။

ယင္းအျပင္ မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ လက္က်န္ မဲစာရင္းမ်ားကို မူတည္ၿပီး ထပ္ျဖည့္ျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စိစစ္ေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

မဲစာရင္းမ်ား ျပဳစုၿပီးစီးပါက မဲဆႏၵရွင္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာဆိုသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ ေၾကညာေပးမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ေဒသမ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါမဲစာရင္းမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ လိုအပ္ၿပီး မဲစာရင္း မမွန္ကန္မႈမ်ားရွိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသုံးေငြ

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္(တစ္ဘီလီယံခြဲခန္႔) သုံးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လစ္လပ္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား တိုးလာသျဖင့္ ၁၃ ေနရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အသုံးစရိတ္ ထပ္မံ ေတာင္းခံသြားမည္မဟုတ္ဟု ေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ဆိုသည္။

“ဒီပမာဏထဲကပဲ ေလာက္ငေအာင္ ခ်ိန္ဆ သုံးစြဲသြားမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အသုံးစရိတ္ တစ္ဘီလီယံခြဲ (က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ခန္႔) သုံးစြဲခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၉ ေနရာအတြက္ ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုတြင္ အသုံးျပဳမည့္ အသုံးစရိတ္မွာ တူညီေသာ္လည္း မဲဆႏၵနယ္မွာ ၆ ခု ကြာျခားသျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ အသုံးစရိတ္မွာ ပိုသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၁၇၁ ေနရာအတြက္ က်ပ္ ၃၇ ဘီလီယံ သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ မဲ႐ုံမႉးမ်ား၊ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မဲပုံးမ်ားအတြက္ သုံးစြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၃ ေနရာအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ရာ တြက္ခ်က္ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခုအတြက္ က်ပ္ ၁၂၃ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခု (ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ) အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ကုန္က်ျခင္းသည္ မ်ားျပားသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းကုန္က်စရိတ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႕အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသူရထြန္းက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြက္မူ အႏိုင္ရပါတီအေနႏွင့္ အဆိုပါမဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထပ္တိုးလာျခင္းသည္ မထူးျခားႏိုင္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

“ေဒသခံေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ေတာင္းေပး၊ ေျပာေပးဖို႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒါက ၾကားျဖတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲ”ဟု ဦးစိုးသူရထြန္းက ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟူသည္ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ခံရသည့္ ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရး မဆုံး႐ႈံးေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အက်ိဳး

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ပါဝင္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ အဆိုပါၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေမၽွာ္လင့္မႈနည္းပါးသည္ဟု သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ ကိုတင္ေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

“အခု လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚမွာလည္း အားမရဘူး။ ေဒသအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခု အသစ္ေ႐ြးေကာက္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အေပၚမွာလည္း သိပ္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘူး” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲရုံတစ္ခုရွိ မဲရုံ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ ။

အသစ္ေ႐ြးေကာက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္း တရားဝင္ မေၾကညာေသးေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္မည္ဟု သိရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း အားမရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ျပည္သူတို႔ကိုယ္စားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေ႐ြးခ်ယ္မွားလၽွင္ ထိုေဒသ၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ေလး၊ ငါးဦးထက္မပိုဟု ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

“မႏၲေလးလႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ တကယ္တမ္း ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္က နည္းပါးပါတယ္။ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္က ဦးတင္ေအာင္တို႔ ဘာတို႔ဆို လႊတ္ေတာ္မွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္တယ္။ သူ႕ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ လႊတ္ေတာ္အေရး စိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူတို႔ လိုအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဟု ေျပာေသာ္လည္း မႏၲေလးတိုင္းအတြက္မူ ဦးတင္ေအာင္အသံ လႊတ္ေတာ္အသံဟု ဆိုရမေလာက္ပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ထင္သာျမင္သာ မရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခြင့္ယူသူ မ်ားျပားျခင္း၊ ေဒသအတြက္ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးမရွိသည့္ ေမးခြန္း၊ အဆိုမ်ား ေမးျမန္းျခင္းတို႔ ရွိေနသျဖင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခန္႔သာ က်န္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ မည္မၽွအထိ အလုပ္အေကၽြး ျပဳႏိုင္မည္နည္း။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းက်န္ရွိျခင္း၊ အမည္စာရင္းမ်ား ထပ္ေနျခင္း၊ ေသဆုံးသူတို႔၏ နာမည္ ပါဝင္ေနျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ကတိျပဳသည္။

က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ၎က ေအာက္ပါအတိုင္း ဆိုသည္။

“ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်င္းပရတာပါ”

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *