ႂကြက္ၿမိဳ႕ေတာ္

စည္ပင္သာယာမွ ၾကြက္မ်ားကို လိုက္လံရွင္းလင္းေနစဥ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ အထူးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ညပိုင္းတြင္သာ လႈပ္ရွားသည္။ ၎တို႔၏ အဓိက လက္နက္မ်ားမွာ ဓာတ္မီး၊ ေလးခြ၊ ေထာင္ေခ်ာက္၊ အစာတို႔ ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားအိပ္စက္အနားယူခ်ိန္တြင္ သူတို႔ စလႈပ္ရွားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ညအေမွာင္ထဲသို႔ ဓာတ္မီးအလင္းေရာင္ျဖင့္ လူႏွစ္ဦး ဝင္ေရာက္လာသည္။

တစ္ဦးမွာ ပလတ္စတစ္ႀကိဳးျဖင့္ရက္လုပ္ထားသည့္ ျခင္းႀကီးတစ္လုံးကို လက္တြင္ဆြဲ၍ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားေနရာအႏွံ႔ ဓာတ္မီးျဖင့္ထိုးၾကည့္ေနသည္။ က်န္တစ္ဦးက ေက်ာင္း သုံးေဘးလြယ္အိတ္ကိုစလြယ္ သိုင္းလ်က္ က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ အၾကည့္မ်ားႏွင့္။

ထိုႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ညေပ်ာ္သားေကာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ႂကြက္မ်ားကို အထူးႏွိမ္နင္းရန္ တာဝန္ယူထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုေန႔က တာဝန္က်သည့္ေနရာက ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ နႏၵဝန္ေဈးျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ကိုယ္တိုင္ Specialists ဟု ၫႊန္းဆိုရေသာ ဝီရိယေကာင္းလွသည့္ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးသည္ ေဈးသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္႐ြက္မႈမၿပီးမီတြင္ပင္ ႂကြက္ဖမ္းရန္ေရာက္ေနသည္။

ပလတ္စတစ္ႀကိဳးျဖင့္ ရက္လုပ္ထားသည့္ ျခင္းထဲမွ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကိုတစ္ခုခ်င္းထုတ္၍ စစ္ေဆးေနသည္။ လြယ္အိတ္ထဲမွ သတၱဳေလာက္ေလးခြႏွင့္ ႂကြက္အတြက္သီးသန္႔လုံးထားသည့္ ဖန္ေဂၚလီအေသးအ႐ြယ္ ေလာက္စာလုံးမ်ားကို စစ္ေဆးေနသည္။

ေဈးသန္႔ရွင္းေရးၿပီးသည္ႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းလုပ္ငန္းစၾကေတာ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးအေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ကို Smart City အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမည့္အေၾကာင္း၊ စိမ္းလန္းၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အႀကိဳက္ေတြ႕ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး အေၾကာင္း ရန္ကုန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အံ့ခ်ီးဖြယ္ စီမံခ်က္မ်ားအၾကား ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရး သမားမ်ားက သူတို႔ အလုပ္ သူတို႔ ဆက္လုပ္ေနသည္။

မျဖစ္ေသးေသာ ထိုၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ႂကြက္ကင္းစင္ေရး စီမံခ်က္ မည္သို႔ ခ်ထားမည္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းႀကီးတြင္ေတာ့ ေျမေအာက္သမား ကိုေ႐ႊႂကြက္မ်ားကို အၿပီးသတ္မရွင္းႏိုင္ေသးေပ။

အိမ္္္ေဟာင္းႀကီး၌ ၾကြက္ေသာင္းက်န္းေနခ်ိန္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွာ အိမ္သစ္ေဆာက္ေရးအတြက္သာ စိုင္းျပင္းေနသည္။

ႂကြက္ဖမ္း Specialist

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႂကြက္ဖမ္းသက္ ၂၉ ႏွစ္ရွိ ဦးေ႐ႊတင္သည္ ကိုယ္တိုင္ ဝါးျခမ္းျပား၊ ဝါးတူႏွင့္ သေရကြင္းတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ႀတိဂံပုံစံ ႂကြက္ဖမ္းသည့္ ၫွပ္ကို ႂကြက္တြင္း၀ႏွင့္ ႂကြက္ေျပးလမ္းတြင္ ဆန္ေစ့အစာခ်၍ ေထာင္ေနသည္။

ႂကြက္တြင္းကိုၾကည့္၍ ႂကြက္တြင္းေဟာင္းႏွင့္ ႂကြက္ရွိမရွိကိုခြဲျခား၍ ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တြင္းမဟုတ္သည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္လည္းေထာင္သည္။ ယင္းေနရာမ်ားက ႂကြက္ေျပးလမ္းျဖစ္သည္။

ႂကြက္ေျပးလမ္းသည္ သာမန္လူမသိႏိုင္။ ၂၉ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ လုပ္သက္ အရသိရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး တြင္း၀တြင္ေထာင္ျခင္းထက္ ေျပးလမ္းတြင္ေထာင္ျခင္းက မိရန္ေသခ်ာေၾကာင္း ဦးေ႐ႊတင္ကဆိုသည္။

“တြင္းက ႏွစ္ေပါက္သုံးေပါက္ေဖာက္ထားေတာ့ ထြက္ျခင္တဲ့အေပါက္ကထြက္တာ။ ေျပးလမ္းက်ေတာ့ ေသခ်ာတယ္ မိတာပဲ။ ေႏွးတာနဲ႔ ျမန္တာပဲကြာတယ္။ ႂကြက္သဘာ၀အရ သူသြားေနက်လမ္းကိုပဲသြားတာ ”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ဦးေ႐ႊတင္ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ သုံးခုေထာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပထမဆုံးေထာင္ခဲ့သည့္ ေထာင္ေခ်ာက္မွ ႂကြက္မိသံၾကားလိုက္ရသည္။ ထိုမၽွ ႂကြက္ဖမ္းကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။

ႂကြက္ဖမ္းျခင္းကိုႏွစ္ဦးမွ ငါးဦးအထိေပါင္း၍ ဖမ္းေလ့ရွိၿပီးဦးေ႐ႊတင္၏ ႂကြက္ဖမ္းအေဖာ္ ျဖစ္သူ ဦးလွေဌးသည္ကား ႂကြက္ေအာ္သံအတုျဖင့္ ေခၚ၍ ေလးခြျဖင့္ပစ္ဖမ္းသူျဖစ္သည္။

ဦးလွေဌးႏႈတ္မွ ‘ကၽြိကၽြိ’ ဟူေသာ အသံေၾကာင့္ ေျမႂကြက္အခ်ိဳ႕ အသံၾကားရာသို႔လာၾကသည္။ ထိုႂကြက္မ်ားကိုေလာက္ေလးခြႏွင့္ပစ္ဖမ္းသည္။ ဦးလွေဌးက ႂကြက္ဖမ္းပညာစုံသူျဖစ္သည္။ တည္ႂကြက္ျဖင့္ ေထာင္ဖမ္းႏိုင္သူျဖစ္သည္။

ပစ္မလြဲေသာဦးလွေဌးသည္ တစ္ခ်က္တစ္ေကာင္ႏႈန္းျဖင့္ နာရီဝက္အတြင္းႂကြက္ ၁၃ ေကာင္မိသည္။ ႂကြက္ဖမ္း Specialists ႏွစ္ဦးေပါင္း၍ ထိုညတစ္ညအတြင္း ႂကြက္ ၈၄ ေကာင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ႂကြက္ဋီကာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စည္းကမ္မဲ့အမႈိက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ထိုအမႈိက္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (YCDC) က ႏိုင္နင္းေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ အမွိက္တြင္ ေပ်ာ္စံသည့္ ႂကြက္မ်ား တစ္ေန႔တျခားတိုးပြားလာသည္။

အမွိက္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ႂကြက္တို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္သား ျဖစ္လာျခင္းမွာ မ်ားစြာ မထူးဆန္းလွပါ။

ေရေျမာင္း၊ ေျမထိန္းနံရံ၊ ဆည္တို႔ နိမ့္က်ပ်က္စီးျခင္းမ်ား၏ လက္သည္အျဖစ္ ကိုေ႐ႊႂကြက္တို႔ကို လက္ၫႈိးထိုးၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေနထိုင္အေျခခ် ေလၽွာက္သြားေနၾကသည့္ ႂကြက္တို႔ အေၾကာင္းသည္ ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ စကားဝိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္ကတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ႂကြက္မ်ားကိုစီမံခ်က္ခ် ရွင္းလင္းေပးရန္အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ေရေျမာင္းမ်ားဟာလည္း ႂကြက္ေၾကာင့္နိမ့္က်ပ်က္စီးကုန္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ေျမကာတံတိုင္းမ်ားၿပိဳက်ျခင္း၊ ဆည္မ်ားနိမ့္က်ျခင္းမ်ားက ႂကြက္တြင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သိရွိရပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ႂကြက္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကသူ၏ ႂကြက္ဖမ္းကၽြမ္းက်င္သူ အဖြဲ႕ဝင္ ၆၀ ဦးကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတိရစၧာန္ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္႐ုံမ်ားဌာနေအာက္တြင္ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေန႔စားဝန္ထမ္း ၆၀ ဦးရွိသည္။

၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ျမဴနီစီပယ္အက္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရးသည္ ယင္းအခ်ိန္ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိစည္ပင္သာယာေခတ္တိုင္ေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ႂကြက္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကမူ ႂကြက္မ်ားလာျခင္း အတြက္ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပစ္သူမ်ားကို အျပစ္ဖို႔၏။

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးကမူ အမွိက္မ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ မစီမံႏိုင္သည့္ YCDC ေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။

YCDC ႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့အမွိက္ပစ္သူမ်ား အၾကား ႂကြက္မ်ား တစ္ေန႔တျခားတိုးပြားေနဆဲ။

ကမာၻေပၚတြင္ ႂကြက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၇၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးအဓိအားျဖင့္ ႂကြက္ႀကီးမ်ိဳး (Rat) ႏွင့္ ႂကြက္ငယ္မ်ိဳး (Mouse) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္သည္။

ႂကြက္ႀကီးမ်ိဳးသည္ သက္တမ္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္အထိေနထိုင္ၿပီး ႂကြက္ငယ္မ်ိဳးက သက္တမ္း၂ ႏွစ္ေက်ာ္ အထိ အသက္ရွင္ၾကသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ သားေပါက္ႏႈန္းျမန္ၾကၿပီး အသက္ ေလးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္အတြင္း မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားႏိုင္ၾကသည္။ ႂကြက္အဖို၊ အမတစ္စုံသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႂကြက္ေကာင္ေရေသာင္းဂဏန္းအထိ ေပါက္ဖြားႏိုင္သည္။

ထိုမၽွ ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ႂကြက္သည္ လူတို႔ကိုေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာအမ်ားဆုံးေပးသည္။

ႂကြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါထဲတြင္ ႂကြက္ေသႏွင့္ ႂကြက္ကိုက္ခံရျခင္းမွ ကူးစက္တတ္သည့္ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ႂကြက္ေသးႏွင့္မစင္တို႔မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္သည့္ လက္(ပ္)တိုစပိုင္းရားေရာဂါႏွင့္ ေခြး၊ ေၾကာင္တို႔မွ တစ္ဆင့္ ႂကြက္သည္ ေခြး႐ူးေရာဂါသယ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ႂကြက္ကိုက္ျခင္းမွ လူသို႔ ေခြး႐ူးေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည္။

အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဈး၊ ဘုရား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံႏွင့္ လမ္းေပၚတြင္ အခ်ိန္ေနရာမေ႐ြးေတြ႕ႏိုင္သည့္ေရာဂါျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္သား ႂကြက္သည္ ရွင္းလင္းရင္းတိုးပြားေနဆဲ။

ေဈး၊ ေဆး႐ုံ၊ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တိရစၧာန္ေဆးကုႏွင့္သားသတ္႐ုံမ်ားဌာနက တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းသည္။

ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရး ေန႔စားဝန္ထမ္းေျခာက္ဆယ္ျဖင့္ ႂကြက္သတ္ေဆးခ်ျခင္း၊ ႂကြက္ေကာ္ခ်ျခင္း၊ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္(ႂကြက္ဖမ္းဘိ)ေထာင္ဖမ္းျခင္းႏွင့္ တည္ႂကြက္ထား၍ ေလးခြျဖင့္ပစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းေၾကာင္း တိရစၧာန္ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္႐ုံမ်ားဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးလြင္က ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ (ႂကြက္ဖမ္းဘိ)ျဖင့္ ဖမ္းျခင္းႏွင့္ တည္ႂကြက္ထား၍ ေလးခြျဖင့္ပစ္သည့္နည္းတို႔ျဖင့္သာ အဓိကထားႏွိမ္နင္းေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

YCDC က ႏွစ္စဥ္ႂကြက္ေကာင္ေရ သုံးသိန္းေက်ာ္ ရွင္းလင္းေပးသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႂကြက္ေကာင္ေရႏွင့္ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းသူအခ်ိဳးမွာ မၽွတျခင္းမရွိဘဲ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းသူလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးလြင္က ရွင္းျပသည္။

ႂကြက္ႏွိမ္နင္းသည့္အလုပ္ကို ျပင္ပမွလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူနည္းပါၿပီး မိသားစုလိုက္ သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း တိရစၧာန္ေဆးကုႏွင့္သားသတ္႐ုံမ်ားဌာနမွ ဌာနစုမွဴးေဒါက္တာဦးလြင္ဦးကဆိုသည္။

“အေဖေတြ၊ အစ္ကိုေတြက ႂကြက္ဖမ္းတဲ့ေနာက္ကိုလိုက္ရင္းနဲ႔ သူတို႔ပါဝင္ဖမ္း။ ဒီလိုနဲ႔ ႂကြက္ဖမ္းတဲ့ပညာရၿပီး အလုပ္ဝင္ၾကတာ ”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ႂကြက္ဖမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို စည္ပင္ကမိသားစုေနထိုင္ရန္ ေနရာ၊ ယူနီေဖာင္းႏွင့္ ေန႔စားလုပ္ခ ၄၈၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ လစာတြက္ေပးသည္။

ႂကြက္ႏွိမ္နင္းသူမ်ားသည္ ညပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ ရဲဖမ္းခံရျခင္း၊ လူမွား႐ိုက္ခံရျခင္း၊ လမ္းအတြင္းသို႔ အဝင္မခံဘဲ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ႂကြက္ကိုက္ျခင္း၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသို႔ဝင္ေရာက္ရသည့္အတြက္ ပုလင္းကြဲ၊ ဆူးထိုးမိျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ဟု ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရးအလုပ္ကို ၂၃ ႏွစ္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဦးလွေဌးက ညည္းတြားသည္။

“ယူနီေဖာင္းလည္းဝတ္ထားတယ္။ ဝန္ထမ္းကတ္ျပတာေတာင္ ငါးခါေလာက္ အဖမ္းခံရတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ႂကြက္ဖမ္းမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာႀကိဳေျပာလို႔ သက္သာလာတာ ”ဟု ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္သား ဦးလွေဌးကဆိုသည္။

အမႈိက္သိမ္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္၊ လည္ရွည္ဖိနပ္၊ တံျမက္စည္း၊ ေဂၚျပားႏွင့္ လက္တြန္းလွည္းမ်ားဌာနက ေထာက္ပံ့သည့္အျပင္ အမွိက္တြင္ပါသည့္ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းသူတို႔ကို ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္၊ ေလာက္ေလးခြႏွင့္ ဓာတ္မီး၊ လည္ရွည္ဖိနပ္၊ လက္အိတ္စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမရွိ။

ႂကြက္ႏွိမ္နင္းသူတို႔ကို ဓာတ္မီး၊ လည္ရွည္ဖိနပ္စသည္တို႔လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းတို႔ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးလြင္က ဆိုသည္။

ဂ်ာမန္ ပုံျပင္တစ္ခုတြင္ ေမွာ္အစြမ္းရွိသည့္ ပေလြဆရာက ၎အတတ္ျဖင့္ ႂကြက္မ်ားကို ပေလြမႈတ္၍ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ႂကြက္မ်ားအတြက္ ေမွာ္အစြမ္းရွိေသာေလာက္ေလးခြျဖင့္ ႏွိမ္နင္းရန္ ညသန္းေခါင္းယံတြင္ လမ္းႀကိဳ၊ လမ္းၾကား၊ ေဈးႏွင့္ အမွိက္ပုံမ်ားသို႔ ပေလြမပါေသာ ထိုဆရာ ႂကြက္ဖမ္းသူတို႔ အေရာက္လာမည္။

ဦးမ်ိဳးလြင္ ရည္ၫႊန္းသည့္ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ားမလာမီ တိုးပြားေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ႂကြက္မ်ားအတြက္ ပုံျပင္ထဲမွ ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရး ပေလြဆရာ ေျခာက္ဆယ္မွာ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တိုက္ခိုက္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏွိမ္နင္းလၽွက္။

ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆၀ ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ႂကြက္အေပါင္းတို႔ကို ေနရာေပ်ာက္သြားေရး မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္။

ဤသို႔ျဖင့္ ငါးသန္းေက်ာ္ေသာ ရန္ကုန္ေန ျပည္သူတို႔ကမူ ႂကြက္ဒဏ္ကို ခံေနရဦးမည္။

ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းအနီးရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒၚမိုးသဂၤီေဇာ္ ႂကြက္ဒုကၡကို ခါးစည္းခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ သူ႕အဝတ္ေလၽွာ္စက္မွာ ႂကြက္ကိုက္ခံရသျဖင့္ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ျပင္လိုက္ရၿပီး ျဖစ္သည္။

“ႂကြက္စုတ္က်ေတာ့ လူေတာ့မကိုက္ဘူး။ အနံကေတာ္ေတာ္ဆိုးတာ။ ေျမႂကြက္က် လူပါျပန္ကိုက္တယ္။ ႂကြက္အခ်င္းခ်င္းကိုက္ အနားေတြနဲ႔ အိမ္ေပၚတက္ၿပီး ေခ်ာင္ေတြထဲဝင္ေသ။ စိတ္ညစ္ဖို႔ေကာင္းတယ္”ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ ၎က ဆိုသည္။

အိမ္တြင္ ကေလးမ်ားလည္း ေနထိုင္ရာ ေရာဂါ ျဖစ္မွာလည္း စိုးရေသးသည္။

“ေခ်ာင္းနဲ႔လည္းနီးေတာ့ ႂကြက္သိုက္လိုကိုျဖစ္ေနတာ”ဟု ေဒၚမိုးသဂၤီေဇာ္က ဆိုသည္။

သူေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ကို မဆိုထားႏွင့္ဘိ၊ ႂကြက္ကိစၥမွသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ကိစၥ အဝ၀ ကိုတာဝန္ယူေနရေသာ YCDC ႐ုံးစိုက္ရာ ေရွးေဟာင္း႐ုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေဆာက္အအုံတြင္ပင္ ႂကြက္စနက္ႏွင့္ မကင္းလွ။

ႂကြက္ႏွိမ္နင္းေရး တာဝန္ခံ ပါဝင္ေသာ ဦးေဌးလႈိင္တို႔ပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတြင္ မၾကာေသးမီက ႂကြက္သြားရွင္းေပးခဲ့ရေသးသည္။

“သႀကၤန္မတိုင္မီကပဲ သြားရွင္းေပးထားတာ။ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကို သႀကၤန္ပြဲေတာ္လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြ ႂကြက္နဲ႔တိုးမွာ စိုးလို႔” ဟု ဦးေဌးလႈိင္က ဆိုသည္။

“ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဆိုလည္း လူေျခတိတ္မွ ႂကြက္ေတြကထြက္လို႔ ညဘက္မိုးခ်ဳပ္မွ ရွင္းရတယ္”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *