တိုင္းျပည္ကႏုႏု၊ အစိုးရကသုံးခု

႐ြာတစ္႐ြာကို သူႀကီးသုံးဦး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို အစဥ္အလာ႐ိုးရာပုံျပင္မ်ားတြင္ပင္ ၾကားဖူးရေလ့မရွိသည့္တိုင္ အုပ္စုသုံးခုက အာဏာျဖန္႔ၾကက္ထားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကိုမူ ကမာၻ႕ေျမပုံထက္၌ ေတြ႕ႏိုင္လိမ့္မည္။

ထိုတိုင္းႏိုင္ငံကား ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေနၿပီး ပူေႏြးစြတ္စိုသည့္ရာသီဥတုရွိကာ လူတစ္ဦး ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းေထာက္၍ ရပ္ေနသည့္အသြင္ရွိသည့္ နယ္နိမိတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။

“မင္းႏွစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္တာမေကာင္းဘူး။ ဒီမင္းက ဒီလမ္းစဥ္ႀကိဳက္တယ္။ ဒီမင္းက ဒီလမ္းစဥ္မႀကိဳက္ဘူး”

ႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္စြန္းရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသခံ ဦးေစာတင္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဒသအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ဩဇာႀကီးမားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)က နယ္ေျမမ်ားစြာတြင္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ထားႏိုင္ကာ အာဏာလည္း ရွိေနသည္။

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ၊ လၽွပ္စစ္ထုတ္ယူေရးကိစၥမ်ားအပါအဝင္ ေျမယာကိစၥႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသလို ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔ လိုလားေသာ အစုိးရတစ္ရပ္တည္းကို တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ဗဟိုအစိုးရ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ KNU အၾကား သူ႕မူဝါဒႏွင့္သူ အၿပိဳင္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ႀကဳံရသည့္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေစာတင္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရဟူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံႏွစ္မ်ိဳးကို ခြဲျခားႏိုင္မည့္အျပင္ ဗဟိုအစိုးရ၌ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံအစုအဖြဲ႕ဟူ၍ အာဏာပိုင္စိုးမႈတို႔က ထပ္မံကြဲျပားေနေသးသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ျဖင့္ အာဏာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစိုးရပုံစံ ျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္မွစ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအလၽွိဳလၽွိဳေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အနည္းဆုံး ၂၀ ခုရွိေနၿပီး ၎တို႔၏ စုစုေပါင္းအင္အားသည္ ခန္႔မွန္းေျခ တစ္သိန္းဝန္းက်င္ ရွိေနသည္။

The Asia Foundation ၏ အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ အနက္ ေလးပံုတစ္ပံုတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနၿပီး နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအတြက္ အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပဋိပကၡခမ်ား ရွိေနသည္။

ရင္းျမစ္ – ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အတုိက္အခံျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ား (The Asia Foundation 2017)

အေရွ႕ဘက္ေဒသ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ‘ဝႅ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP/UWSA) ဆိုလၽွင္ အင္အားသုံးေသာင္းဝန္းက်င္၊ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO/KIA) က အင္အားႏွစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္ ၁၉ ဖြဲ႕က ရာဂဏန္းမွ ေထာင္ဂဏန္းဝန္းက်င္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

အဖြဲ႕မ်ားအနက္ KNU အပါအဝင္ ၁၀ ဖြဲ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခြန္အေကာက္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနၾကသည္။

“အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ကိစၥေတြကိုလည္း တရားဝင္စာေတြနဲ႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္ပို႔ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔က ခ်ိန္းတာ” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းေရးရာအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႉး စိုင္းထြန္းရင္က The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးလၽွင္ က်ပ္သုံးသိန္းမွ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ေခါက္ဆြဲစက္တစ္ခုအတြက္ က်ပ္ သုံးသိန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္အတြက္ က်ပ္ တစ္သိန္း စသည္ျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ရွိေနသည့္ ေဒသတြင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မူဝါဒကို လိုက္နာရသလို အဆိုပါလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအမံေအာက္တြင္လည္း ေနထိုင္ၾကရသည္။

အခြန္ကိစၥဆိုလၽွင္ အစိုးရကို တစ္မ်ိဳး၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တစ္သြယ္ ေပးေဆာင္ၾကရၿပီး ဝန္ပိလ်က္ရွိၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႐ိုးမဘဏ္တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

လား႐ႈိးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က်က္စားရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကိစၥတြင္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနလိမ့္မည္ဟု စီးပြားေရးရပ္ဝန္းမွပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ထင္ေၾကးေပးသည္။ အလားတူပင္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းသုံး စက္ယႏၲရားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အခြန္ကိစၥအျပင္ အျခားျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ဗဟိုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အစိုးရခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္က တစ္ဦး၊ ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္သည့္သူက တစ္ဦး ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး ယင္းက လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အစိုးရထံမွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီသည္ ေဒသအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိလၽွင္ လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင္ေျပပါ။ သို႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပသည့္ ကုမၸဏီသို႔ လက္လႊဲေျပာင္း လုပ္ကိုင္ေစသည္။

“အဲဒီမွာ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ပါမစ္ယူတဲ့အဖြဲ႕က ေအာက္ေျခမွာ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္ ဒီကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ေဘာလီေဘာပုတ္ၾကတာေပါ့။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးဟာေတြ ရွိတယ္” ဟု တာကေပါအဖြဲ႕မွ ေနာ္ပီသေလာက ဆိုသည္။

ယင္းအဖြဲ႕သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီကို အစိုးရက အေရးယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကုမၸဏီသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေနလၽွင္ ခက္ခဲသလို ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကလည္း အခြန္ႏွစ္ထပ္ေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ အျမတ္မ်ားမ်ားရဖို႔အေရးကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ၾကေတာ့ရာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို သိပ္အေလးမထားသည္မ်ားလည္း ရွိျပန္သည္။

အခ်ိဳ႕က အစိုးရထံတြင္ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေလၽွာက္ထားမေနေတာ့ဘဲ ေဒသအတြင္းရွိ အစိုးရဝန္ထမ္းႏွင့္ အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္လိုက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္မရပ္စဲရေသးဘဲ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားက အလြန္အကၽြံတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသလို နာမည္ေက်ာ္ ဥ႐ုေခ်ာင္းသည္လည္း ပ်က္စီးတိမ္ေကာလာလ်က္ရွိသည္။

စနစ္မက်သည့္ တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းႏွင့္မညီသည့္ ေျမစာစြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမၿပိဳက်မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေရမေဆးႏွင့္ ေဒသခံ ရာေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

ယင္းေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသး။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ တည္သည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႀကီးစိုးသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရ၏အာဏာစက္သည္ တိုး၍ မေပါက္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားက သေဘာမတူပါက အက်ပ္ေတြ႕ေစသလို ေဒသလူထုအေနႏွင့္လည္း ပဲေလွာ္ၾကား ဆားညပ္ရသည္။

ထိုကိစၥမ်ားကို အစိုးရတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတေရးရာဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“တခ်ိဳ႕ဟာေတြက်ေတာ့လည္း ဒီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕နာမည္ေတြကို အသုံးခ်ၿပီးေတာ့ တရားမဝင္လုပ္တဲ့ျပႆနာေတြကလည္း ရွိတယ္၊ ဒီဘက္မွာေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့ အပိုင္းေတြက်ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုထဲနဲ႔လည္း ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆုံးတြင္မူ ေဒသ၏ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံလူထုအေနႏွင့္ မည္သူ႕ကို အကူအညီေတာင္းရမွန္း မသိေအာင္ ျဖစ္ၾကရသည္။

ရင္းျမစ္ – Burma News International (၂၀၁၅)

“ကၽြန္မေတြ႕တာကေတာ့ ျပည္သူလည္း နစ္နာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက အေဖ အရမ္းမ်ားေနတယ္ေပါ့။ ဟိုလူ႕ကို အားကိုးရမလား၊ ဒီလူ႕ကို အားကိုးရမလား၊ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့” ဟု ေနာ္ပီသေလာက ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲလမ္းစဥ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳထားသည္။ အျခားဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္။

သို႔ေသာ္၊ ျမန္မာတြင္မူ တစ္မူထူးေနေသးကာ တပ္မေတာ္သည္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းသဖြယ္ ရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တြင္ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေနသည္။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလုံးကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲ၍ စီရင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသလို ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္လည္း စီမံခြင့္ရွိသည္။ ယင္းကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို လိုအပ္သလို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသုံးခု၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကိုမူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လိုလားသူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ (ကာ။လုံ)၏ ထက္ဝက္နီးပါးထိုင္ခုံကိုလည္း တပ္မေတာ္ကို ေပးအပ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက ကယ္ထုတ္ရန္စီစဥ္စဥ္ တပ္မေတာ္၏ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးက ယင္းသို႔ မလုပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ၾကည့္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွစ္ရပ္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားက ခပ္ေစာေစာကပင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာကို ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္သည္လည္း ယင္းသို႔ပင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒအရပင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားအင္အားႀကီး ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD) ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးကလည္း ေျပာဆိုဖူးသည္။

ယင္းတို႔ကား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖယ္ထားလၽွင္ပင္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ အာဏာပိုင္စိုးသူ ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“အမွန္အတိုင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ အစိုးရဆိုတာ တစ္ခုတည္းပဲေလ” ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာ့ေရးရာစာေစာင္၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ဒါေပမဲ့လို႔ ဒီႏိုင္ငံမွာက ေလာေလာဆယ္သြားေနတာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတိုင္း သြားၾကတာျဖစ္တာကိုး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ ေက်း႐ြာတစ္ခုကိုပင္ျဖစ္ေစ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ ေခါင္းေဆာင္သုံးဦး အၿပိဳင္ရွိေနၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးမွာလည္း လိုလားခ်က္မ်ား မတူညီၾကလၽွင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ပါလိမ့္မည္။

ႏွစ္မ်ားစြာ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ စခန္းသြားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ငါးႏွစ္အၾကာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီက အစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္မ်ားကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအေရး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အာဏာရလာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပႆနာအပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ဒုစ႐ိုက္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လယ္ယာေျမ၊ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ စသည့္ အေထြေထြျပႆနာမ်ားမွသည္ စစ္ပြဲမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ားက ႏိုင္ငံကို ကိုက္ခဲလ်က္ရွိသည္။

ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရက ကိုင္တြယ္ေနရသလို အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေနသည္။

နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသာမက အခ်ဳိ႕ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားကိုပါ တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေနရဆဲ ျဖစ္သည္ ။

အစိုးရသုံးခုပုံစံရွိေနေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံးသည္ ပင္မျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အဓိက မွီတည္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမဧရိယာသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္စာလၽွင္ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီဗဟိုအစိုးရေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရက ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတဲ့အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့မူဝါဒေရးရာ သုေတသနေက်ာင္း (ISP Myanmar) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

“အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္က လက္ရွိေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထိုးစစ္ကိစၥဘာညာ တခ်ိဳ႕မွာ ဒီအစိုးရ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အမိန္႔မေပးႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုေျပာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕အေနအထားမွာက်ေတာ့လည္း အစိုးရကေရာ ဒီကိစၥေတြအေပၚ အမိန္႔ေပးရဲ႕လားေပါ့ေနာ္။ ဘယ္လိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သလဲ၊ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာမသိဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတို႔မွသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစသည့္ နိစၥဓူ၀ျပႆနာမ်ား အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေနသည္မွန္ေသာ္လည္း လူထု၏ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားစပ္ဆိုင္လၽွင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုပင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။

ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ နည္းပါးၿပီး အစိုးရကသာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရသည္။

“တကယ္တမ္း အဓိကက်တာ လူထုအေပၚမွာ အဓိကသက္ေရာက္မႈအရွိဆုံးက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရပဲ” ဟု ျပည္ေထာင္စု ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC) တြင္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္သလို ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း သူ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထဲတြင္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ႏိုင္သည္။

လုပ္ႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းရွိဖို႔ကသာ အေရးႀကီးသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ကလည္း ေျပာဆိုဖူးသည္။

အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးအေနႏွင့္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ သူ႕သက္တမ္းအတြင္း အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကို NCA အတြင္းသို႔ ဆြဲေခၚထားႏုိင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့သလို မၾကာမီတြင္လည္း က်င္းပႏိုင္ရန္ စိုင္းျပင္းေနသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလုံးနီးပါးလိုလားေနသည္မွာ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ေပၚေပါက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းက ျပႆနာတို႔ကို ေျပလည္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္၊ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို အစိုးရတြင္ အရည္အခ်င္းရွိေနရန္မွာ လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

“ဆိုလိုတာကဗ်ာ မနက္ျဖန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ဖက္ဒရယ္ အကုန္ျဖစ္သြားၿပီ။ ကဲ ဖက္ဒရယ္အစိုးရေတြက သူ႕ဘာသာသူ စီမံခန္႔ခြဲေတာ့ဆိုရင္ေတာင္ ျပည္နယ္အစိုးရေတြမွာ သူ႕ဟာသူ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အရည္အေသြးေတြဘာေတြက ခ်က္ခ်င္း ရွိလာမွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဒါေတြက အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူၿပီးေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္”

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား အာဏာ အားၿပိဳင္မႈ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က တန္ခိုးထြားမႈ စသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား အာဏာအားၿပိဳင္မႈမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သည္ၾကားထဲ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း နယ္ေျမလုမႈမ်ားကလည္း ရွိေနသည္။

လူမ်ားစြာကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။

အစိုးရကလည္း တြင္တြင္ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း ထည္လည္းသုံးသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ေတာက္ေလၽွာက္ ေတာင္းဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။

“တကယ့္ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ပိုၿပီးေတာ့ ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ စနစ္တက်နဲ႔ ဒါေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ရတာေပါ့” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

ယခုမူ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမမ်ားစြာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥသည္ သူတစ္လူငါတစ္မင္းျဖင့္ ေရာေထြးယွက္တင္ ျဖစ္ေနဆဲ။

NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားအတြက္ ၾကားကာလအစီအစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို မည္သူ႕အား ခ်ထားေပးမည္၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္မည္၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္၊ အခြန္ဘယ္လိုေကာက္မည္ စသျဖင့္။

NCA မထိုးရေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္းကဲ့သို႔ေသာေဒသမ်ားတြင္မူ ယင္းသို႔ ေျဖရွင္း၍ မရ။ အပစ္အခတ္ ရပ္ႏိုင္ရန္ပင္ သေဘာတူညီမႈမရေသးသည့္နယ္ေျမမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

တိုက္ပြဲႏွင့္ နယ္ေျမလုမႈအၾကားတြင္ ေဒသခံမ်ားကေတာ့ ခါးစည္းခံေနရသည္။

“တပ္နဲ႔ KIA နဲ႔ အပစ္အခတ္မရပ္စဲဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နစ္သထက္ နစ္ေတာ့မယ္” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားငါးမ်ိဳးကို စုဖြဲ႕ထားသည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းေရးရာအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႉး စိုင္းထြန္းရင္က ဆိုသည္။

အလားတူပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၾဃဗ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေဒသျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း အပူမၿငိမ္းႏိုင္ေသး။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် အစိုးရႏွင့္ ေဒသအေျခစိုက္ KNU တို႔အၾကား အျမင္မတူမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထုတ္ေရး မထုတ္ေရး သေဘာတူညီမႈ မရေသး။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကားကေနၿပီးေတာ့ ငါးကင္လို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသခံ ဦးေစာတင္ဦးက ဆိုသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *