ဥပေဒလက္ပိုက္ၾကည့္ေနရသည့္ ေလာဘကစားပြဲမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအတြက္ အဘက္ဘက္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ။

ျပည္သူမ်ားမွာ ပုံမွန္ဝင္ေငြအျပင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ရလာမည့္ အပိုဝင္ေငြကို အသည္းအသန္ ရွာေဖြေနၾကရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ စီးပြားေရး (Multi-level Marketing -MLM) လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ဤအခ်က္ကို အမိ အရဆုပ္ကိုင္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ေနၾကသည္။

အဆိုပါ MLM လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆင့္ပြား ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းဝယ္သည့္စနစ္ ဟု သုံးႏႈန္းေခၚဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ MLM လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမျပဳသည့္ ဆင့္ပြား ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္သည့္စနစ္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ေဖာ္ျပကာ အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္း MLM လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္တြင္းတြင္ အရွိန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကပစ္မွတ္ မွာ အိမ္ေထာင္တာဝန္ယူထားရေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား၊ အပိုဝင္ေငြရလို ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအရ က်ပ္တည္းေနေသာ နယ္ၿမိဳ႕၊ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ သာသနာ႔ဝန္ထမ္း ရဟန္းမ်ားပင္ ပါဝင္လာသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရွိေသာ္လည္း အဆိုပါထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ ရာ တာဝန္ရွိ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ တရားဝင္တိုင္တန္းသူ တစ္ေယာက္မၽွပင္ ေပၚေပါက္မလာသည္မွာလည္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုးရွည္ေစသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရသည္ဆိုေသာ တိုင္တန္းခ်က္ တစ္ခုမၽွမရွိေသးေၾကာင္း စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျဖၾကားသည္။

“စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနကို နစ္နာမႈအတြက္ တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ နစ္နာခဲ့သူေတြက ေျပာရဲဆိုရဲ တိုင္ရဲ ဖို႔လိုေသးတယ္” ဟု အလိမ္အညာစီးပြားေရးျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အစဥ္တစိုက္ သတိေပးေထာက္ျပမႈျပဳလုပ္ေနေသာ Anti -MLM (ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ စီးပြားေရး စနစ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား) အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဇင္ေဇလြင္က ဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက တိက်ေသခ်ာစြာစိစစ္အေရးယူမည့္ အစီအစဥ္ ယခုထိထြက္ေပၚမလာသည့္အတြက္ မသိနားမလည္သူ ျပည္သူမ်ားမွာ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားသာ ခံစားေနရသည္။

MLM လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းတစ္ခု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိေသး ေသာ္လည္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တိုင္တန္း ေဖာ္ျပျခင္းရွိလာပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္တြင္းရွိ MLM လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္ကာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕က ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီး မၾကာမီတြင္ MLM ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ MLM လုပ္ငန္းကို တရားစြဲဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ MLM စနစ္ အေၾကာင္း အသိပညာေပးစာမ်ား ေရးသားေနသူ ဦးရဲမ်ိဳးသန္႔ကိုျပည္တြင္းရွိ MLM လုပ္ငန္းတစ္ခုက ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တျခားကုမၸဏီက လိမ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ကို ကၽြန္မတို႔ Successmore ကုမၸဏီ သူေဌးႀကီးေတြရဲ႕ ဓာတ္ပုံနဲ႔ ျဖတ္ၫွပ္ကပ္လုပ္ၿပီး Successmore ကုမၸဏီ လူလိမ္ဘာညာ စသျဖင့္ ေရးတင္တယ္၊ တျခားေပ့ခ္်ေတြမွာ ရွယ္တယ္။ ဒါက သတင္းမွားျဖစ္ေနတယ္၊ မလုပ္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ သူ႕ကိုေတာင္းဆိုေပမယ့္ သူက လက္မခံဘူး။ ဒါနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သူ႕ကို တရားစြဲလိုက္တာပါ” ဟု Successmore Being Yangon ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းေကဇင္လွက တရားစြဲရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ လက္ရွိတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္တည္ ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီကိုဖ်က္သိမ္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိေသးေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမျပဳေသာ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုကို ေထာက္ျပ ေရးသားေနသူအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္ကမူ တရားစြဲဆိုခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

“အစိုးရေျပာင္းတာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြကို MLM နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းေတြ ထြက္လာဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေတာင္းဆိုၾကည့္တယ္။ ဘာမွျဖစ္မလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အားမလိုအားမရျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ဆက္လုပ္ေနမွာပါ” ဟု Anti -MLM အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္သူ ဦးရဲမ်ိဳးသန္႔က ဆိုသည္။

ကုန္ပစၥည္းအေျခခံ MLM စနစ္ သုံးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ယခုေနာက္ပိုင္း ရွယ္ယာေငြေၾကးမ်ားကို MLM စနစ္ျဖင့္ ထည့္ဝင္ေစကာ လိမ္လည္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးယူႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည့္ အေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ MLM စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူနစ္နာဆုံး႐ႈံးေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ MLM စနစ္တြင္သာမက အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာေသာ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားတြင္ သိန္းေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ရွိေရပန္းစားေနသည္မွာ ယခုလပိုင္းအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေငြေၾကးရယူ တိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတို႔ျဖစ္သည္။

ယင္းေငြေၾကးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေခ်းေငြ၊ စုမဲ၊ ေလလံမဲ စသည္တို႔ကို ေရာင္းဝယ္ လ်က္ရွိေသာ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းဂ႐ုအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

မဲဝယ္ေရာင္းလုပ္ေနသူအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေရတိုေငြ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အဆိုပါ ဂ႐ုကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားျပားစြာ မဲအေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေနာက္ဆုံးျဖစ္ရပ္တြင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကမွ မ်က္ႏွာသစ္သ႐ုပ္ ေဆာင္ႏွစ္ဦးပါ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး သိန္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူထံမွ မဲဝယ္ယူထားေသာ မဲသားမ်ားအနက္အခ်ိဳ႕မွာ အျမတ္ယူကာ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး ယခုအခါ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ရန္ အခက္ေတြ႕လ်က္ရွိၾကသည္။

“ညီမက စုစႏၵီထြန္းဆီက ဝယ္ထားတာ။ သူမ်ားကို တစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းထားေတာ့ အခုသိန္းႏွစ္ရာေလာက္ စိုက္ေလ်ာ္ထားရတယ” ဟု သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ မေလ်ာ္ဘဲတိမ္းေရွာင္ေနသူထံတြင္ မဲဝယ္ယူထားသူ မေဆြလင္း (အမည္လႊဲ) က ဆိုသည္။

စိုက္ေလ်ာ္ရမည့္ ေငြေၾကးသုံးပုံ ႏွစ္ပုံေလ်ာ္ေပးၿပီးျဖစ္ကာ အၿပီးအျပတ္ေပးေလ်ာ္ၿပီးပါက ယင္းမဲဝယ္ေရာင္း လုပ္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ရန္ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယခုလို ေလလံမဲ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အေထြးကိစၥမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ စိစစ္ေမးျမန္းျခင္း၊ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ျမင္ရေသးေၾကာင္း Anti-MLM အဖြဲ႕မွ ကိုဇင္ေဇလြင္က ဆိုသည္။

အလိမ္အညာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေထာက္ျပေနေသာ Anti-MLM အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုမွာ ထိုေခ်းေငြလုပ္ငန္းဂ႐ုတြင္ ဝင္ေရာက္သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ယခုလတ္တေလာျဖစ္သြားသည့္ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈႏွစ္ခုတြင္ သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔ (က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ) ရွိေနၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ အသုံးစရိတ္ထက္ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ပိုမ်ားကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အသုံး စရိတ္ ၁၃ ဘီလီယံထက္ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့နည္းသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အသုံးစရိတ္မွာ က်ပ္ ကိုးဘီလီယံခန္႔၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္႐ုံးအသုံးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁၀ ဒမသ ၇ ဘီလီယံ၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး အသုံးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၆ ဘီလီယံသာရွိခဲ့သည္။

“ဒီေလာက္ ပမာဏမ်ားမ်ားနဲ႔ လည္ပတ္ေနတာကို ျမင္ႏိုင္သိႏိုင္တာပဲ။ ဒါေတြကို ျပည္ထဲေရးနဲ႔ တျခားတာဝန္ရွိသူေတြက ေမးျမန္းတာမ်ိဳးရွိရင္ေကာင္းမယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတိေပးတာမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ရင္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈနည္းႏိုင္တာေပါ့” ဟု ကိုဇင္ေဇလြင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စုမဲ၊ ေလလံမဲဆိုေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အမွန္တကယ္မရွိေသာ မဲမ်ား ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ေရာင္းရေသာ မဲေၾကးျဖင့္ က်န္တစ္ဖက္တြင္ အျမတ္ပိုမ်ားေသာ မဲကို ျပန္လည္ဝယ္ယူကာ ေငြေၾကးရွာေဖြေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“မဲအေရာင္းအဝယ္ဆိုတာဟာ ဝွက္ဖဲပါ။ တကယ္က ေငြေခ်းငွားျခင္းပါ” ဟု က်ပ္သိန္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ယူေဆာင္တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ၿဖိဳးသီရီထြန္း၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ကို ရယူထားေသာ MHAအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက The Voice Weekly ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည္။

ယခုေငြေၾကးလိမ္လည္မႈတြင္ ေငြေခ်းငွားျခင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆို ထားမႈရွိပါက တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္းမရွိပါက လိမ္လည္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ၿဖိဳးသီရိထြန္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ကို ရယူထားေသာ MHA အဖြဲ႕ဝင္က ဆိုသည္။

ထူးျခားခ်က္မွာ အဆိုပါ MHA အဖြဲ႕ဝင္သည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းပင္။

အြန္လိုင္းတြင္ မၾကာခဏ လိမ္လည္မႈျဖစ္ေနေသာ စုမဲ၊ ေလလံမဲကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တရားဝင္အေရးယူေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရွိသည့္အတြက္ အသိပညာေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲလာေၾကာင္း ကိုဇင္ေဇလြင္က ဆိုသည္။

“ဥပေဒအရလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာဦးမယ္ဆိုရင္ ဒီၾကားကာလမွာ အသိပညာေပးေတာ့ လုပ္ရမွာေပါ့။ လုပ္လို႔ရတဲ့ အေနအထားမွလည္းရွိေနရဲ႕နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္လည္း သိပ္နားမလည္ဘူး” ဟု ၎က အားမလိုအားမရဆိုသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *