ပဲေဈးကြက္ ယာယီအသက္႐ွဴေပါက္

ဒုကၡတြင္းနက္အတြင္းမွ ျမန္မာပဲေဈးကြက္အတြက္ ယာယီထြက္ေပါက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

အိႏၵိယအစိုးရက၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ ပဲတင္သြင္းမႈကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မတ္ပဲတန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္သုံးသိန္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ပဲစင္းငုံ မည္မၽွဝယ္ယူမည္ကို အိႏၵိယအစိုးရက မထုတ္ျပန္ေသးေပ။

“Quota (ခြဲတမ္း) ေၾကညာတာေပါ့။ သူတို႔ႏိုင္ငံ (အိႏၵိယ) ကို တင္သြင္းတဲ့ ပဲကို ဘယ္ႏိုင္ငံက သြင္းသြင္းပမာဏ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ သတ္မွတ္တာ” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ဝယ္ယူမည့္ ပဲခြဲတမ္းပမာဏကို အိႏၵိယအစိုးရက တရားဝင္ခြင့္ျပဳမႈမွာ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အပါအဝင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။ စာျဖင့္လည္း တရားဝင္အဆိုျပဳေတာင္းဆိုခဲ့ရသည္။

ပဲခြဲတမ္းျပန္ခြင့္ျပဳသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယထံမွ သၾကားျပန္လည္ ဝယ္ယူရမည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ား ကုန္သည္အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းမွာ မမွန္ေၾကာင္း ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ပဲခြဲတမ္းခြင့္ျပဳေပးျခင္းမွာ သီးသန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အိႏၵိယတြင္ သၾကားအထြက္ႏႈန္းေကာင္းသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဝယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ပဲကိစၥ ပဲကိစၥ သတ္သတ္၊သၾကားက သၾကားသတ္သတ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးျခားပဲခြဲတမ္းသတ္မွတ္ဝယ္ယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။ အိႏၵိယသို႔ ပဲတင္ပို႔ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးကို ခြင့္ျပဳသည့္ ခြဲတမ္းပမာဏကိုသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ရမည္။ မည္သို႔ ဆိုေစ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာပဲေဈးကြက္အတြက္ အသက္႐ွဴေပါက္ေတာ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပဲေဈးႏႈန္း၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တန္ခ်ိန္ မည္မၽွစတင္ဝယ္ယူမည္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစုံသည္ အိႏၵိယေဈးကြက္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယက မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဝယ္သည္ျဖစ္ေစ အေကာင္းလကၡဏာေဆာင္ေၾကာင္း ပဲကုန္သည္မ်ားက သုံးသပ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဩဂုတ္လမွ စတင္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပဲထုတ္လုပ္မႈစံခ်ိန္တင္ေကာင္းမြန္ခဲ့သျဖင့္ ပဲစင္းငုံကို မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းကို မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္းသာ တင္သြင္းရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင္ပင္ အထက္ပါပဲသုံးမ်ိဳးကို ကန္႔သတ္ကုန္စည္စာရင္းဝင္သြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ပဲလြတ္လပ္စြာ ပို႔ခြင့္မရေတာ့ေပ။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ တင္ပို႔ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းမူဝါဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ၃၁ရက္တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၂၀၁၈ ဧၿပီလကုန္အထိ ပဲတင္သြင္းခြင့္ခြဲတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏၵိယအစိုးရ၏ တရားဝင္မထုတ္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာပဲလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေသာကပြားခဲ့ရေသးသည္။

“အိႏၵိယက ဖြင့္ေပးလိုက္တာ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲတီစိမ္းေပါ့။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကုန္သည္ေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ ေတာင္သူေတြအျပင္ ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ကုန္သည္ေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက ပဲခြဲတမ္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ ေအးစက္ၿငိမ္သက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းပဲေဈးကြက္ႏွင့္ FOB (ျပည္ပပို႔ပဲေဈးကြက္) ခ်က္ခ်င္းလႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေၾကညာခ်က္ထြက္ၿပီးေနာက္ ေမလ ၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲတစ္တန္လၽွင္(ျပည္တြင္းေဈး) ၃၈၀,၀၀၀၊ ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ရွိရာမွ က်ပ္၄၈၀,၀၀၀အထိ ေဈးတက္ခဲ့သည္။ က်ပ္ရွစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ ေဈးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

FOB (ျပည္ပပို႔ေဈး) မွာလည္း မတ္ပဲ Fair Average Quality – FAQ (အေရာအေႏွာကုန္ၾကမ္း) ေဈးမွာ အရည္အေသြးအလိုက္ တစ္တန္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အျမင့္ဆုံး ၃၀၅ေဒၚလာ ရွိခဲ့ရာမွာ ေၾကညာခ်က္ထြက္ၿပီးေနာက္ ေမလ ၇ ရက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ပဲတီစိမ္းေဈးမွာ အတက္၊ အက် အေျပာင္းအလဲ နည္းသည္။ ပဲတီးစိမ္းသည္ အိႏၵိယေဈးကြက္တင္ပို႔ေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငုံကိုသာ အဓိကတင္ပို႔သည္။

ပဲတီစိမ္း FAQ တစ္တန္လၽွင္ FOB ေဈး ေဒၚလာ ၆၅၀ ျဖင့္ ေဈးၿငိမ္သည္။ ပဲစင္းငုံမွာမူ ခြဲတမ္းမည္မၽွဝယ္ယူမည္ဟု မေၾကညာျခင္းေၾကာင့္ ပဲစင္းငုံနီ တစ္တန္လၽွင္ အက်ေဈးျဖစ္သည့္ ကန္ ေဒၚလာ၂၉၀ခန္႔ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလက ပဲစင္းငုံနီ တစ္တန္လၽွင္ FOB ေဈးေဒၚလာ ၅၀၀ အထိ ရွိခဲ့သည္။

စင္စစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မတ္ပဲစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ၊ ကင္ညာ၊ ဩစေၾတးလ်၊ တန္ဇနီးယား၊ ဥဇဘတ္ကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အဓိကတင္သြင္းရသည္။

စုစုေပါင္း မတ္ပဲတင္သြင္းမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ မတ္ပဲ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မတ္ပဲခြဲတမ္း တစ္သိန္းခြဲ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္ စုစုေပါင္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပမွ ပဲစင္းငုံဝယ္ယူမႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ပဲစင္းငုံမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ပဲစင္းငုံမွာ အလားအလာမေကာင္းေတာ့ေပ။ အိႏၵိယတြင္ ပဲစင္းငုံအထြက္ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူဖြယ္ မရွိေတာ့ေပ။

ပဲစင္းငုံမွာ အိႏၵိယမဝယ္လၽွင္ အျခားေဈးကြက္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္မစိုက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက အႀကံျပဳထားသည္။ လက္ရွိထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပဲသုံးမ်ိဳးတြင္ မတ္ပဲတစ္ခုသာ သိသိသာသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ပဲတီးစိမ္းက အျခားေဈးကြက္ေတြသြားတာဆိုေတာ့ အိႏၵိယကို သြားတာနည္းပါတယ္။ မတ္ပဲ အဓိက အသြားမ်ားတာ။ မတ္ပဲ လိုအပ္ခ်က္ရွိရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိက ဝယ္တာ။ ဒီေၾကညာခ်က္ ေနာက္က လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္”ဟု ဦးမင္းကိုဦးက ဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပဲမ်ိဳးစုံထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ေျခာက္သန္းအထိ ပိုလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပမွ တန္ခ်ိန္ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူရန္ အလားအလာနည္းသည္။ လက္ရွိဝယ္ယူသည့္ အိႏၵိယက ဝယ္ယူမည္ဆိုထားသည့္ ပဲပမာဏမွာ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္မပ်က္ရန္ ဝယ္ယူသည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ပဲကုန္သည္မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပဲစင္းငုံ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ကုလားပဲေဈးႏႈန္းမွာလည္း Minimum Support Prices – MSP (အစိုးရက်ားကန္ေဈးႏႈန္း) ေအာက္က်ဆင္းေန ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားက ဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပမွ ပဲဝယ္ယူရာတြင္ ေဈးႏႈန္းေကာင္းေကာင္းေပး ဝယ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ လုံး၀လမ္းပိတ္ေနသည္ထက္စာလၽွင္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုေတာ့ ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မတ္ပဲ ေဈးကြက္ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းပိုေကာင္းဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဘုရင္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ထြန္းက သုံးသပ္သည္။

“Quota ပြင့္သြားမယ္။ သေဘၤာတင္လို႔လည္း ရၿပီ။ သူတို႔လည္း စဝယ္ၿပီဆိုရင္ ေဈးက တက္သြားမယ္။ လက္ရွိ ေဈးကြက္ကေတာ့ အကုန္လုံးထိေနတာေပါ့။ ေဈးလည္း က်ေနတာ။ ေလွာင္သမားအားလုံးလည္း ထိေနတယ္။ အိႏၵိယေဈးကြက္ကိုပဲ ေမၽွာ္ေနၾကတာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အိႏၵိယသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာမတ္ပဲကို အဓိကဝယ္ျခင္းေၾကာင့္ ခြဲတမ္းေဝစုအမ်ားဆုံး ရႏိုင္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ေလးသိန္းခြဲအထိ ရွိသည္။ ပဲတီစိမ္းကို တ႐ုတ္ အပါအဝင္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္အခက္အခဲ မရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ပဲစင္းငုံမွာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့လ်က္ ရွိသည္။ ျပည္တြင္း၌ ပဲစင္းငုံလက္က်န္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး အိႏၵိယမဝယ္လၽွင္ ပဲလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ထဲတြင္ ေသာင္တင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

“ပဲစင္းငုံက မစိုက္ေတာ့မွ ပဲအလားအလာ ေကာင္းမယ္။ မဟုတ္ရင္ ပဲစင္းငုံေတြက ေရာင္းလည္း မေရာင္းရ၊ ေနာက္ထပ္လည္း စိုက္ဆိုရင္ ဝယ္စရာ ပိုက္ဆံလည္း မရွိဘူး။ ထားစရာေနရာလည္း မရွိဘူး ျဖစ္သြားမယ္” ဟု ဦးတင္ထြန္းကဆိုသည္။

ျပည္ပပဲတင္ပို႔မႈကို ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဒူဘိုင္းစသည့္ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ေနေသာ္လည္း တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ ပမာဏႏွင့္ ေဈးႏႈန္းနည္းပါးသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အိႏၵိယက ပဲသုံးမ်ိဳး မကန္႔သတ္မီက မတ္ပဲ (FAQ) တစ္တန္လၽွင္ FOB အျမင့္ဆုံးေဈး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၂၀ အထိရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃၆၀ သာ ေဈးရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္က ထုတ္ျပန္သည့္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ အိႏၵိယေဈးကြက္ ျပန္ဖြင့္လွစ္ရန္ ပဲလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တစာစာ ေတာင္းတေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မလြယ္လွ။ ယင္းေၾကာင့္ အျခားေဈးကြက္သစ္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက The Voice ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

ဦးတင္ထြဋ္ဦးမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

အိႏၵိယမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ပဲေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံမ်ား၊ ၿဗိတိန္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ပဲေဈးကြက္ အေရာင္းျမႇင့္တင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ သီးႏွံအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးဂ႐ုျပဳရမည္။ လက္ရွိတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စနစ္တက် သန္႔စင္ထားသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ပဲသည္ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။

ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ တစ္ေလၽွာက္ စနစ္တက် ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုၿပီး အရည္ အေသြးျမင့္ပဲ (SQ) မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ လိုအပ္သည္။ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး အစိုးရက အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

ေဈးကြက္ျပဳသမၽွ မႏုရေစရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အခိုင္အမာရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယအစိုးရၾကား အစိုးရအခ်င္းခ်င္း (GtoG) သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပဲေရာင္းဝယ္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ၫွိႏႈိင္းေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မေျပလည္ေသးေပ။ ေရရွည္ေဈးကြက္တည္တံ့ရန္ ယင္းသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ရန္ ပဲကုန္သည္မ်ားက ဆႏၵရွိသည္။

ေဈးကြက္မတည္တံ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း လယ္ယာထြက္ကုန္တြင္ အဓိကဝင္ေငြအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ ပဲမ်ိဳးစုံ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္နဝါရီလစာရင္းမ်ားအရ ပဲမ်ိဳးစုံတင္ပို႔မႈတန္ဖိုးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၇၁၅ သန္းေက်ာ္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထံမွ သိရသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဒုကၡတြင္းနက္ေနသည့္ ျမန္မာပဲေဈးကြက္အတြက္ ယာယီထြက္ေပါက္တစ္ခု ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။

ယခုထြက္ေပါက္သည္ ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစုံ ေဈးကြက္နာတစ္ခုလုံး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ေဆးစြမ္း မဟုတ္ေပ။ ေရာဂါအထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ႐ုံသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“အိႏၵိယေဈးကြက္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ျပန္ၿပီးသြားလို႔ရရင္ သင့္တင့္တဲ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလို႔ရတယ္”

ႏုိင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *