၂၀၁၉ ေဟာကိန္း

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္းေလးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေလးႏွစ္အတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးက႑ကိုလည္း အေလးထားခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာလည္း အေလးထားလုပ္ကိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ျမစ္ဆုံအပါအဝင္ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားဒဏ္ခံေနရေသာ ျမန္မာအစိုးရဘက္တြင္ ရပ္တည္ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရက...

တုိးတက္လာမည့္ ပညာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က႑စုံအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာႏွင့္တကြ မေမၽွာ္လင့္ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ိဳးစုံတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈမ်ားက ထင္ရွားသည္။...

အဖမ္းျမင့္၍ အလုပ္တန္႔မည့္ အဂတိျပႆနာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ အစိုးရအတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းကို လွမ္းေမၽွာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ရာ သူ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးအျမင့္ဆုံးအထိ ဆြဲတင္မည့္ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအထဲတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္လည္း ႀကီးမားသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒကို ၂၀၁၈ မကုန္မီကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္မူ ျပည္တြင္းထုတ္ SKD Brand New ကားသစ္မ်ားကသာ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေဈးကြက္ႏွင့္ ကားသစ္ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၈...

‘အထ’ ေႏွးေနဦးမည့္၂၀၁၉ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အားသစ္ေထာက္ လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းေမၽွာ္လင့္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ‘အထ’ ေႏွးၿပီး အားယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းသည့္အခ်ိန္မွစကာ...

႐ုန္းႏိုင္မွ တန္ကာက်မည့္ စီးပြားေရး

၂၀၁၉ တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေန တုံ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ထိုတုံ႔ဆိုင္းသည့္ဒဏ္ကို အမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းခံရဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားသည္ အားနည္းသည့္အတြက္ ခံရလၽွင္ ပိုနာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမ်ား၊ ကမၻာတစ္ခုလုံးစီးပြားေရး...

၂၀၁၉ အိုင္စီတီက႑

မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ေရွ႕ႏွစ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာက႑ အတန္ငယ္ၿငိမ္သက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ စတုတၳေျမာက္ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသစ္ MyTel ေဈးကြက္အတြင္း စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ေအာ္ပေရတာမ်ားလက္ထက္ကေလာက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ယခု ၂၀၁၉...

ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္ ေဒၚလာ

ယုံၾကည္မႈအားနည္းေနဆဲ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ေပ်ာ့ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကဲ့သို႔ ႐ုတ္ခ်ည္း အတက္အက်ၾကမ္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမွာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အလႈပ္အခတ္နည္းပါးခဲ့ေသာ ေဒၚလာေဈးမွာ...

ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်က္ႏွာစာသစ္

ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အလွည့္အေျပာင္း ႀကီးႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ႀကဳံရေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္၊ ေဒၚလာႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေငြေခ်းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာသလို တစ္ဖက္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္နည္းနာမ်ားကို...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အႀကိဳႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္းထန္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ အတြက္ လူေ႐ြးၾက၊ လူစုၾက၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၾက၊ ျပင္ဆင္ၾကမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလၽွင္ ပါတီ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲမ်ား ျပင္းထန္လာၿပီး ႏွစ္ျခမ္းသုံးျခမ္းကြဲတတ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္...