Cover Stories

အညံ့စား ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္အေပါင္းျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ရန္ကုန္

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ CNN ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးလူမည္းအမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကြန္ဒိုလီဇာ႐ိုက္က ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း ယခုလိုေျပာဖူးသည္။ “ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းထက္ ပိုႀကီးက်ယ္တဲ့စိန္ေခၚမႈမရွိသလို ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္တဲ့ ဂုဏ္ယူစရာလည္း မရွိပါဘူး” ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈကမူ ေက်ာင္းသားေလးေမာင္မ်ိဳးမင္းထြန္းကို သတ္ျဖတ္လိုက္ၿပီ...

AEC ေျခာက္အိပ္မက္

“AEC ၊ ငါတို႔ကေတာ့ အဆင္သင့္ပဲ” ဆိုသည့္ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယိုတိုေလးတစ္ခု Youtube တြင္ ေရာက္ေနေလၿပီ။ ထိုဗီဒီယိုတြင္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကနဦး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ႏိုင္ငံႏွင့္...

အရင္းရွင္တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

အိမ္နီးခ်င္းကို ေ႐ြးမရမည့္အတူတူ လက္တြဲလိုက္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပစ္ပယ္၍မရေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္တြဲေနထိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိျခင္းလမ္းစဥ္သည္သာ ျမန္မာတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္ျဖစ္လာသည္။ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔အနက္...

ကုန္ကူးသည့္ ရွင္ဘုရင္၏ ၿမိဳ႕သစ္ေဇာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ မိုး႐ြာတိုင္း ေခ်ာင္းအသစ္၊ ျမစ္အသစ္မ်ားေပၚေနခ်ိန္ အစိုးရမင္းမ်ားအတြက္ေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း အဓိကျဖစ္ေနသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ဆမၽွရွိမည္ဆိုေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ထူေထာင္ထားေသာကုမၸဏီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး စိုင္းျပင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ ေလ့ရွိသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ...

ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာ ခရီးနီးၿပီလား

လက္နက္မကိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္ ျပည္တြင္းစစ္တစ္ခု ရွိေသးသည္။ ယင္းကား ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ျမန္မာစာစနစ္တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္တိုင္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုတ္ၾကား ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္ေသးေပ။ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးသည္ အလွမ္းကြာေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေခတ္သစ္ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝန္းသည္လည္း အုပ္စုႏွစ္ျခမ္းကြဲလ်က္ရွိသည္။ ေဇာ္ဂ်ီသုံးစြဲသူႏွင့္...

ေခတ္သစ္ဦးနာေအာက္မ်ား မေပၚထြန္းေရး ႏိုင္ငံတကာအရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း

ေဈးကြက္အဖြင့္ တံခါးအပြင့္တြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ ရွိႏွင့္ေနသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂတ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ျပည္ပမွ ေငြထုပ္ပိုက္ ေရာက္လာၾကသည့္ ေငြလိုက္မုဆိုးမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔ယွဥ္မည္နည္း။ အဆိုပါေမးခြန္၏ အေျဖကို Hello...

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျခေခ်ာ္သူတို႔အတြက္ ဒုတိယလမ္း

မိုးအဝင္ ဇြန္လဆန္းရက္မ်ားေရာက္တိုင္း ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသိန္းခ်ီခန္႔ ဝမ္းနည္းရသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ခုနစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္အနက္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းပါသူ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန၏ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္...

အစိုးရလက္က်န္သက္တမ္း ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ဦးဝင္းျမင့္ အဟုတ္လုပ္ၿပီလား

ႏိုင္ငံ၏အေရးပါသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕လက္က်န္ ဒုတိယသက္တမ္းဝက္သည္ ကစားအား ပို၍ တက္လာေတာ့မည္ေလာ။ ေျပးေနသည့္ သတင္းမ်ားအရ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည့္ပုံ။ ”ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိဘျပည္သူေတြ ေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မွာ...

ဆ – ဆရာ ျပတိုက္မွာ

အညာေဒသရွိ ႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ႐ြာ၏စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း ဆရာကန္ေတာ့ပြဲကို က်င္းပေနသည္။ စုစုေပါင္းဆရာႏွင့္ ဆရာမ၄၅ဦး အနက္ ၃၀ ဦးသည္ ဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆရာမ်ား၏ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္။ အဆိုပါအေရအတြက္...