Editorials

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ထိေရာက္ေစခ်င္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ား LDC စာရင္းဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ျမန္မာေငြက်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္၊ ေငြမာ ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲခန္႔ အကုန္ခံၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေငြသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အက်ိဳးရွိမည့္ အျခားကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ရေသာ္လည္း...

အေျခခံဥပေဒ ျပင္လၽွင္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္၊ စည္းေဘာင္ျဖင့္လည္ပတ္ေသာႏိုင္ငံတိုင္း ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ႏိုင္ငံျပဳျဖစ္စဥ္ nation-building၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျဖစ္စဥ္ state-building ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံျပဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳႏိုင္ရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ေနသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္...

ဘုံရန္သူ

ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာသည္ ရန္သူမ်ားလြန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေျမထဲတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ျမင္ျမင္သမၽွလူ၊ ျမင္ျမင္သမၽွအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကိုယ့္ရန္သူသဖြယ္ တိုက္ေနၾကရသည့္အတြက္ အားအင္ကုန္ခမ္းၿပီး ဘာကိုမၽွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ျမန္မာတို႔ ပထမဆုံးလုပ္ရန္မွာ ရန္သူကို ေလၽွာ႔ရန္ျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္...

အရည္အခ်င္းျပႆနာ

ပညာေရး မွန္းသေလာက္မေပါက္ဘဲ တံခါးအတန္ၾကာပိတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္း အားနည္းခ်က္ရွိသလို အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္လည္း အားနည္းခ်က္ရွိေၾကာင္း အားလုံးသတိထားမိ ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အမွားအယြင္းအခ်ိဳ႕သည္ တမင္ရည္႐ြယ္သည့္ ေစတနာဆိုး၊ ေစတနာအမွား မဟုတ္ဘဲ အရည္အခ်င္းအားနည္းသည့္အတြက္...

ဝိုင္းေဆာက္ရမည့္ လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ သန္မာေတာင့္တင္းေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ Institution ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိအစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ The Voice Journal က အေလးေပး ေျပာၾကားလိုသည္။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္သည္ ဥပေဒျပဳေရးသာမက...

အလယ္အလတ္သမားတို႔ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ Institution မ်ားတြင္ အလယ္အလတ္သမားတို႔ ဦးေဆာင္ေနရာရလာေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ အလယ္အလတ္သို႔ သေဘာထားေျပာင္းသြားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ အရွိန္ျမန္လာခဲ့ေၾကာင္း အားလုံးျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ ျပန္ဦးေဆာင္လာသည့္အတြက္ အလယ္အလတ္သမားတို႔ ေတာင့္ထားရန္လိုသည္။ အလယ္အလတ္...

နည္းျပ၊ ကစားသမားႏွင့္ အစိုးရ

ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္းေအာင္ျမင္ရန္ နည္းျပအေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံေအာင္ျမင္ရန္ အစိုးရအေရးႀကီးသည္။ အစိုးရကို နည္းျပႏွင့္ တင္စားေသာ္ရေကာင္းသည္။ နည္းျပေကာင္းတို႔သည္ ကိုယ့္ကစားသမားမ်ားအေၾကာင္း အူမေခ်းခါးကအစ သိသည္။ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ကစားႏိုင္သည္၊ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားလဲဆိုသည္ကို သိသည္။ ဘယ္သူက ပြဲႀကီးေတြဆို ေျခစြမ္းမျပႏိုင္၊ ဘယ္သူက...

ဒီမိုကေရစီအပြင့္ တိုင္းရင္းသား တင္းမာျခင္းအျမင့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ၾကၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္မားလာတတ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ အတူတြဲေနထိုင္ခဲ့သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရွိကိုရွိမည္ျဖစ္သည့္ အနာေဟာင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္သြားသည့္အခါ ျပန္႐ုန္းႂကြလာၿပီး အကိုင္အတြယ္မတတ္လၽွင္ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ပန္းထြက္သည့္...

၂၀၁၉

၂၀၁၉ သည္ သာမန္ႏွစ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရက္တိုင္း လတိုင္းကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳႏိုင္မွ တန္ကာက်မည္။ ၂၀၁၉ သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း၏ ဒုတိယ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀...

Institution ေဆာက္ျခင္း

စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲေသာအခါ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (တစ္နည္း) Institution မ်ား လိုက္ေျပာင္းရသည္။ စနစ္ဟူသည္ ထိုစနစ္၏ Institution မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ မူေကာင္း၊ စနစ္ေကာင္း၊ Institution  ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လူေကာင္းမ်ားကို အားကိုးရသလို လူအမ်ိဳးမ်ိဳး...