Editorials

ႀကီးမားလာေသာ သတင္းမီဒီယာ အခန္းက႑

ယေန႔ ကမၻာသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး သတင္းစီးဆင္းမႈ အလြန္ျမန္လာသေလာက္ သတင္းတု သတင္းေယာင္မ်ား ေပါမ်ားလာသည့္အတြက္ သတင္းစစ္ သတင္းမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုၿပီးပင္ႀကီးမားလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ေရး အကူးအေျပာင္းကာလျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာ လိုအပ္ခ်က္သည္...

အမွားၾကာ အမွန္မျဖစ္ေရး

သိေသာ တတ္ေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ္သိသမၽွ မ်ားမ်ားေဝမၽွေျပာဆိုမွသာ အမွားၾကာၿပီး အမွန္ျဖစ္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး လြတ္ကင္းမည္။ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္လၽွင္ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ‘ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္လွ၏။’ ‘ဟုတ္မွန္၍ အမ်ားအက်ိဳးရွိလၽွင္ ေျပာသင့္ေျပာအပ္၏။’ သိေသာသူတို႔ တတ္ေသာသူတို႔က မေျပာၾက၊ မေရးၾကလၽွင္ မသိေသာသူတို႔...

သုံးႏွစ္က ေျပာေသာစကား

ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရ သက္တမ္းသုံးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားေသာမွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရတက္စက ‘အားလုံး ေအာင္ျမင္ၿပီ’ ဟု ျပည္ပမွ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သုံးႏွစ္အၾကာတြင္မူ ယခုသုံးႏွစ္သည္ ခရီးအစသာရွိေသးသည္ကို သေဘာေပါက္ၾကရၿပီ။ အတိုက္အခံ သက္တမ္းၾကာသူမ်ား အစိုးရျဖစ္လာသည့္အခါတြင္...

တ႐ုတ္ ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကႍႏွင့္ သတိသုံးခ်က္

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္း၊ ရခိုင္-တ႐ုတ္ ရထားလမ္း စသည့္ ဆူပါစီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ China Myanmar Economic Corridor CMEC သည္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို ဆုံးျဖတ္မည့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည့္အတြက္ သတိႀကီးႀကီးထားရမည္။ ထိုစီမံကိန္းႀကီးကို ျမန္မာလိုအပ္သည္။...

ဒဏ္ရာမ်ားစြာႏွင့္ မူဝါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစေသာ လက္ရွိျပႆနာႀကီးမ်ားတြင္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ကိုယ့္အစြဲႏွင့္ ကိုယ္ ယုံခ်င္ရာ ယုံၾကသည္ကို အလြယ္တကူ အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လၽွင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စရာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔သည္ လူသားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး...

လူမွန္ေနရာမွန္

‘လူမွန္ေနရာမွန္’ ဆိုေသာ စကားကို The Voice Journal တြင္ မၾကာခဏေတြ႕ေနရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖန္တစ္ရာေတ ႐ိုးအီေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ေျပာဆိုေနရဦးမည္။ လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေရးသည္ ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ ထိပ္ကစလြဲလၽွင္ ေတာက္ေလၽွာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္...

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ထိေရာက္ေစခ်င္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ား LDC စာရင္းဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ျမန္မာေငြက်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္၊ ေငြမာ ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲခန္႔ အကုန္ခံၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေငြသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အက်ိဳးရွိမည့္ အျခားကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ရေသာ္လည္း...

အေျခခံဥပေဒ ျပင္လၽွင္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္၊ စည္းေဘာင္ျဖင့္လည္ပတ္ေသာႏိုင္ငံတိုင္း ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ႏိုင္ငံျပဳျဖစ္စဥ္ nation-building၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျဖစ္စဥ္ state-building ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံျပဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳႏိုင္ရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ေနသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္...

ဘုံရန္သူ

ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာသည္ ရန္သူမ်ားလြန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေျမထဲတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ျမင္ျမင္သမၽွလူ၊ ျမင္ျမင္သမၽွအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကိုယ့္ရန္သူသဖြယ္ တိုက္ေနၾကရသည့္အတြက္ အားအင္ကုန္ခမ္းၿပီး ဘာကိုမၽွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ျမန္မာတို႔ ပထမဆုံးလုပ္ရန္မွာ ရန္သူကို ေလၽွာ႔ရန္ျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္...

အရည္အခ်င္းျပႆနာ

ပညာေရး မွန္းသေလာက္မေပါက္ဘဲ တံခါးအတန္ၾကာပိတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္း အားနည္းခ်က္ရွိသလို အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္လည္း အားနည္းခ်က္ရွိေၾကာင္း အားလုံးသတိထားမိ ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အမွားအယြင္းအခ်ိဳ႕သည္ တမင္ရည္႐ြယ္သည့္ ေစတနာဆိုး၊ ေစတနာအမွား မဟုတ္ဘဲ အရည္အခ်င္းအားနည္းသည့္အတြက္...