Environment

ရန္ကုန္အတြက္ ေျမေအာက္ရန္သူ

လူဦးေရအမ်ားဆုံးေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ဇူလိုင္ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ရက္တို႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါဖိုရမ္အတြင္း ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္တြင္...

ေလညာအရပ္က ေသာက

သစ္ပင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စိမ္းစိုေနေသာ ေလညာေတာင္တန္းေဒသကို ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနထိုင္ရာေဒသမ်ား ဖယ္ရွားေပးရမည္ကို ေဒသခံမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနၾကသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ ေလညာေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ားမွာ စပါးအစ သီးႏွံအဆုံး...

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အသြင္သစ္ မႏၲေလး

ေဒသအက်ိဳးရွိမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုလိုက္သည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားမႈ ရွိ မရွိ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏...

ေ႐ႊစိမ္းမ်ား၏ အနာဂတ္

ဝါးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေ႐ႊစိမ္းဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကသနည္း။ ဝါးကို လူသုံးကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဝါးက ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္လည္း အလြယ္တကူေပါက္ႏိုင္သည္။ ဝါးကို သဘာ၀အတိုင္း ထုတ္ယူသုံးစြဲေနရာမွ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သုံးႏွစ္သားဝါးကေလးမ်ား အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ႏွင့္ အစီအရီအတိုင္း ရွိေနသည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္ဝါးပင္ေလးမ်ား...

သစ္ေပ်ာက္သည့္ေျမ

 မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့သစ္ေတာက႑ ျမင္ကြင္းကို သယံဇာတ၊ သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႐ႈေထာင့္တို႔မွ ႐ႈၾကည့္မိသည္။ ရင္ေမာဖြယ္၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္မ်ားကိုသာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီဟုထင္သည္။ ယခုအတိုင္း ဆက္သြားပါက အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္၏။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ၌လည္း သာမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ လုံေလာက္လိမ့္မည္မထင္။ အေရးေပၚအႀကီးစားခြဲစိတ္ကုသမႈ...

ေတာတြင္းေနသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါ

လူသူမနီးလွသည့္ ေတာေတာင္မ်ားၾကားထဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ရွင္သန္ေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားက ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာသည္။ ယင္းကား ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒထဲတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ကာကြယ္ထားျခင္း၊...

The Voice Winner ေငြစိုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

“ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။ ၿပိဳင္မယ့္အခ်ိန္မွာလည္း ႐ိုးသြားစြာသီခ်င္းေတြ ဆိုပါ၊ ၿပိဳင္ပါလိုပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ Winner ဆုရခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေငြစိုးကို ၿပိဳင္ပြဲမွာ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ သီခ်င္းေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့...

အပယ္ခံ စြန္ရဲအင္း

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနသည့္ စြန္ရဲအင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ မရရွိခဲ့သျဖင့္ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ဖန္...

သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ ဝန္းက်င္ျဖစ္ေရး

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးက တျဖည္းျဖည္းပူေႏြးလာေနပါတယ္။ ထိုပူေႏြးမႈေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ားလည္း အရည္ေပ်ာ္က်ေနၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ကလည္း ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြကေန စတင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးၾကပါစို႔။ ကမၻာႀကီးရွင္သန္ႏိုင္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္...

အမႈိက္သင္ခန္းစာ ေက် မေက်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏အႀကီးဆုံး အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည့္ အမႈိက္ျပႆနာအေပၚ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ လူႏွစ္ေယာက္စာ အရပ္အျမင့္ရွိသည့္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကား ေမလ ၂ ရက္ေန႔က အၿပီးသတ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီ။...