News Analysis

၂၆၁  ေထာင္ေခ်ာက္ျပႆနာ

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီသို႔ သြားလိုသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယင္း၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏အေရးပါသည့္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက စဥ္းစားေနခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ရန္လိုမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ႏွစ္ခု၊ အစိုးရအဆင့္ႏွစ္ခုထားရွိျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ...

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းလုပ္သက္လြန္ ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာ

အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သည္အထိ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရေတာ့မည္။ ထို အေၾကာင္းၾကားစာထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆရာမေဒၚမာမာျမင့္ ေက်ာင္းမတက္ရေတာ့ေခ်။ ေက်ာင္းနားကာ ပင္စင္ယူလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္၆၀ျပည့္လၽွင္ပင္စင္ယူရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္သက္ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္ေနရာေကာင္းသျဖင့္ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပင္...

ဆင္းကတ္အမည္ေပါက္ေရး အလုပ္ျဖစ္ မျဖစ္

ဆင္းကတ္မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ အစိုးရက နည္းဗ်ဴဟာအသစ္ခင္းလိုက္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတစ္ခုစီထံမွ လူတစ္ဦးလၽွင္ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ၿပီး တရားဝင္အမည္ေပါက္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုရလၽွင္ လူတစ္ဦးလၽွင္ ဆင္းကတ္ရွစ္ကတ္အထိ တရားဝင္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မိုလ္ဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စနစ္တက်လုံၿခဳံမႈရွိေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခဳံေရးကို ထိေရာက္စြာ...

အိမ္ျပန္ခရီး ေဘးမသီရန္မခေရး

ျပည္တြင္းခရီးသြားရာသီျဖစ္သျဖင့္  ခရီးသြားသူမ်ားျပားသည္။ ယင္းအျပင္ မဟာသႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးကာလက်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အေပၚ ေျခာက္လွန္႔ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလည္း ရွိသည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း အပါအဝင္ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ေသဆုံးဒဏ္ရာရမႈမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။...

အက်ပ္႐ိုက္ဆဲ ႏွစ္သစ္ကူးအိမ္ျပန္ခရီး

မတ္လမကုန္ေသးေသာ္လည္း သႀကၤန္ပိတ္ရက္အတြက္ ကားလက္မွတ္ဝယ္ရန္မွာ ခက္ခဲလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလာမႈအႀကီးမားဆုံးအခိုက္အတန္႔ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ပြဲေတာ္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ေျပးဆြဲသည့္ အေဝးေျပးခရီးသည္တင္ကားလက္မွတ္မ်ား ျပတ္လပ္စ ျပဳလာသည္။ သႀကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ မွ ၁၇...

အႏၲရာယ္ဇုန္ထဲက ေျမာက္ဦး၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ရခိုင္အေရး

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပစ္ခတ္မႈကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပစ္လႊဲခ်ေနၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပစ္ခတ္မႈအျပင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဧရိယာသို႔ပါ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား ထိမွန္သျဖင့္ ေျမာက္ဦးကို ကယ္တင္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ေတာႀကိဳေတာင္ၾကားမွတစ္ဆင့္...

အပစ္မရပ္ေျမတြင္ တိုက္ပြဲေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ေလာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆိုမႈမွာ အပစ္မရပ္ရေသးသည္ေဒသမ်ားတြင္ ေသနတ္သံမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏိုင္မည့္ လမ္းစျဖစ္ႏိုင္ပါ၏ေလာ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတို႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးၾကသည္။ အစိုးရက...

ေဒါက္တာေအးေမာင္အမႈ ရခိုင္ကို ရိုက္ခတ္ႏိုင္ေလာ

စစ္မီးမ်ားျပင္းထန္ေနခ်ိန္ ရခုိင္တြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္လုိက္သျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား ပုိမုိျမင့္တက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာဆုိခ်က္ေၾကာင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ ရခုိင္လူငယ္စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တုိ႔ကုိ စစ္ေတြခရုိင္တရားရုံးက...

လူကို လွန္႔ေနသည့္ ဝက္ေရာဂါ

ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါဂယက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဝက္ႏွင့္ ဝက္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို စားေသာက္ရန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မဝံ့မရဲ ျဖစ္ၾကရသည္။ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ဝက္မ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားေနေသာ အာဖရိကဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ  (African Swine Fever) ၏ဂယက္႐ိုက္ခတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။...

NLD ၏ တပ္လွန္႔သံ

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အာဏာရပါတီကလည္း သူ၏ လူမ်ားကို တပ္လွန္႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လူထုက ခြင့္မလႊတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ရပ္ကို ေရွာင္ရွားရန္သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ေနာက္လူေတြ သတိထားေပေတာ့ဗ်”ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  (NLD)...