Perspective

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၆) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ စိတ္ဝိညာဥ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္ကို (သမၼတႏိုင္ငံကထာ) ၏ အတြဲ (၄) တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုခရတၱိ၏ အလိုအရ စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ အပိုင္းသုံးပိုင္းပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ ပထမပိုင္းမွာ ‘လိုအင္ဆႏၵပိုင္း’ (Desiring...

အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း နစ္နာရပါတယ္

Gender ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ေမးရင္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ ေယာက္်ားဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္ရမယ္၊ မိန္းမဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္ ရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက္်ားဆိုတာ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရတယ္၊ မိန္းမဆိုတာ ဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိေနရမယ္ စတဲ့ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြကို Gender...

နာမည္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔

ဒီေန႔ေခတ္မွာ Branding ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာလာၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ကလည္း ဒါကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ Personal Brand တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ၁။Brand နဲ႔ Branding...

မီးခိုေရာင္ ‘ဇုန္’ ႏွင့္ မလြတ္မလပ္ ဒီမိုကေရစီ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အတူ စတင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ယခုဆိုလၽွင္ ခုနစ္ႏွစ္ သက္တမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ မည္မၽွခရီး ေရာက္ခဲ့ပါသနည္းဟု ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေရာင္နီ ပ်ပ်ကိုသာ ျမင္ေနရေသာအေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္...

မထိန္းခ်ဳပ္လို ပူးေပါင္းလိုသည့္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ဗ်ဴဟာ

သမၼတထရမ့္သည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စိတ္ကူးပုံရိပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည္။ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ သမၼတကိုယ္စား မိမိက ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္လ်က္ ထိုစိတ္ကူးပုံရိပ္ကို အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္အလို႔ငွာ ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္ပါမည္။ မိမိတို႔၏သတင္းစကားမွာ —...

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသစ္

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္လၽွင္ အထက္ပါစကားလုံးသုံးလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားသေဘာေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ၾကည့္လၽွင္မူ တစ္တြဲတည္းျဖစ္ေနသည္။ နား႐ႈပ္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊ ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ၏ အဓိကစီမံကိန္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္...

ေနာက္လိုက္ေကာင္း

ကၽြန္မတို႔လူသားေတြက ေန႔စဥ္ထမင္းသုံးနပ္ စားၾကပါတယ္။ မနက္စာရယ္၊ ေန႔လယ္စာရယ္၊ ညစာရယ္ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ေစာေစာစာ ကို ကၽြန္မတို႔က Breakfast လို႔ အဂၤလိပ္လို သုံးႏႈန္းပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀တစ္ေလၽွာက္ စားေရးကိစၥရပ္မွာ အေရးႀကီးဆုံး စားေသာက္ဖြယ္ရာကေတာ့ မနက္စာ Breakfast...

အားႀကီး (ေမာ္တာ) ေဒါင္းပါတယ္

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကေတာ့ ၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ မဲ အႏိုင္၊ အ႐ႈံးစာရင္းကို အေသအခ်ာဖတ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးေနမိပါတယ္။ ၁၃ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့အထဲမွာ NLD က ခုနစ္ေနရာႏိုင္ၿပီး USDP က သုံးေနရာႏိုင္တယ္တဲ့ခင္ဗ်ာ။ စိတ္မေကာင္းဖို႔ ေကာင္းလွတာက...

ဖက္ဒရယ္ မတီးမျမည္

ဖက္ဒရယ္သည္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းတူ ေရပန္းစားလာေသာ စကားလုံး၊ သေဘာတရားျဖစ္ေသာ္လည္း နားလည္ရ လြဲႏိုင္သည့္၊ အလြဲသုံးႏိုင္သည့္ သေဘာတရားလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မေျပာမၿပီး၊ မတီးမျမည္ သတိေပးေရးသားလိုက္ရျပန္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရမ်ား အားေကာင္းေရး အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သြားမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးသည္...

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၃) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ (၁) ဂုဏ္သိကၡာႏိုင္ငံေရး The politics of dignity ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ ဒုတိယဆယ္စု အလယ္ေလာက္အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ သဘင္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဇာတ္၏ အစကား ယခုလို …။...