Perspective

၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

သင္ခန္းစာ (၁၁) စစ္ (အပိုင္း – ၂) လူသားေတြရဲ႕ ဉာဏ္ႏုံ႔နဲႏိုင္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွေလၽွာ႔မတြက္ေလနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ၂၁ ရာစုတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုက ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့သည့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္မွာ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ႐ုရွားႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္ႏိုင္လိုက္သည့္စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္...

ႏိုင္ငံတစ္ခု ႀကီးပြားျခင္း ၄.၀ အကူအညီ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနယ္ေျမ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါရဂူ – ျမန္မာကို ကိုရီးယားက ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ ဘာလို႔ေခ်းလဲသိခ်င္ရင္ ျမန္မာမွာ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ၾကည့္။ ကိုမ်ိဳးခ်စ္ – ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနလို႔လဲ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါရဂူ – ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံဗ်။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရဆို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အခင္းအက်င္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းဝင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမၽွ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရထပ္တိုးပါဝင္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းေနေသးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးအမတ္မ်ား၏ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္...

လာျခင္းေကာင္းေသာ ‘ပီသုံးလုံး’

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သုံးမ်ိဳး သုံးစားသာ ရွိသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီကို အေျခခံေသာပါတီ၊ အမ်ိဳးသားေရး (တိတိက်က်ဆိုရလၽွင္) လူမ်ိဳးစုအေရးကို အေျခခံေသာပါတီႏွင့္ အဓိကေခါင္းေဆာင္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာပါတီတို႔ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပိုင္းတြင္မွ...

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစကားရပ္ဆိုင္ရာ ဝိေရာဓိမ်ား

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒမ်ားအားလုံး၏ ပင္ရင္းဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (Lexicon) တြင္ မိခင္ဥပေဒဟု သုံးႏႈန္းၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပေဒမ်ား၏ ပင္ရင္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ မိခင္ဥပေဒသည္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ သည္။...

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ပစ္ၾကပါစို႔

အရင္ဆုံးအေနနဲ႔ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (Gender Based Violence) ဆိုတာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါရေစ။ က်ားမကြဲျပားမႈေပၚ အေျခခံၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ကာ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ ေခၚပါတယ္။ (Gender...

ဘာလို႔ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆႏၵေတြျပေနၾကသလဲ

ကမၻာတစ္ဝန္းက ဆႏၵျပပြဲေတြလိုက္ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ ၾကည့္လို႔ကို မဆုံးႏိုင္ဘူး။ တခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ တခ်ိဳ႕က အၾကမ္းဖက္၊ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္ေတြမွာ ကမၻာတစ္ဝန္း ေတြ႕ေနၾကရတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ၿဗိတိန္၊ ကာတာလိုနီးရား၊ ခ်ီလီ၊ အီေကြေဒါ၊ ျပင္သစ္၊...

ႏိုင္ငံတစ္ခု ႀကီးပြားျခင္း ၄.၀ ျမန္မာႏွင့္ ျပည္ပအကူအညီ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါရဂူ – အခုမွ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီက ေကာင္းေကာင္းျပန္ရတာ။ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းေပါ့။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြက သိပ္မယ္မယ္ရရ ရတယ္မရွိပါဘူး။ ၈၈ အုံႂကြမႈႀကီးျဖစ္အၿပီးမွာ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီက ရပ္သြားသေလာက္ေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အကူအညီက တျဖည္းျဖည္းျပန္ဝင္လာေပမယ့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီ၊...

ျမန္မာႏွင့္ ဂမ္ဘီယာ

ဂမ္ဘီယာက ျမန္မာကို International Court of Justice တြင္ တရားစြဲလိုက္ကတည္းက ျမန္မာႏွင့္ ဂမ္ဘီယာဇာတ္လမ္း ကမာၻတြင္ နာမည္ႀကီးသြားသည္။  ႏိုင္ငံတကာတြင္ ‘ၾကည့္ခ်င္ပြဲ’။ ျမန္မာဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ခုခံကာကြယ္မည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာသည္။...

‘လူ’ မတူ ‘မူ’ ႏွင့္ ၫွိ’မူ’ မတူ ‘သမိုင္း’ နဲ႔ ၫွိ

ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားတြင္ ‘ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းထုပ္’ ဆိုေသာ စကားရပ္တစ္ခုရွိသည္။ ‘မဆုတ္သာ မတိုးသာ အေျခအေန’ ကို ၫႊန္းသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ‘dead lock’ ဆိုေသာ စကားႏွင့္...