Perspective

ပိုစြမ္းတဲ့ အခ်က္အလက္၊ ပိုစြမ္းတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ – ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ သံုးစြဲမႈ မည္ကဲ့သို႔ထိေရာက္လာမည္နည္း။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္သည္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာ အသံုးစရိတ္ ဦးစားေပးမ်ားကို စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီး ရသံုးမွန္ေျခ ေငြစာရင္း အသစ္ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ သက္ျပင္းေမာခ်ကာ သက္သာမႈရရွိသြားသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ကား...

Regime Change အစိုးရ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွစ္ရပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ေလာက္တြင္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိသြားျပီး ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ အထူးေရပန္းစားလာျပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၏ သမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္ျပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားသုေတသီမ်ား အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမွာ ‘ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္လာသလဲ’ ျဖစ္သည္။ ထိုေမးခြန္းသည္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ေသာ့ခ်က္ေမးခြန္း...

ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သုစိဒိုက္ေထာင္ေခ်ာက္

၁၇ ရာစုမွ ၂၁ ရာစုသို႔ ယေန႔ ကမၻာကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမွာ ၁၆၄၈ ခုႏွစ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ‘ဝက္စေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္’ အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ဝက္စေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္’ မွာ ဥေရာပအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာမွ...

ေငြရွိဖို႔လိုတယ္

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ပိုက္ဆံမခ်မ္းသာခ်င္ဘူး၊ လိုလည္း မလိုခ်င္ဘူး၊ ဘ၀ကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ ျဖတ္သန္းခ်င္တယ္၊ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေပမယ့္လည္း စိတ္မခ်မ္းသာရင္ ဘာထူးလဲ၊ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတိုင္း အရာရာအဆင္ေျပသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။...

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အက်ိဳးစီးပြား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ အသံအက်ယ္ဆုံးကိစၥ တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ ‘၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး’ ဟူေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက ျပင္မည္ဟုေအာ္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘ေအာ္သာေအာ္ ပုံမေပၚ’ ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ေလာက လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီ၏ ညီလာခံတြင္ ၂၀၀၈...

လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကဳံအရေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္နည္းပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ဖုံးကြယ္ထားဖို႔ခက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ လုံး၀လၽွိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ထားလို႔မရဘူးလို႔ေတာင္ ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းေဆြးေႏြးမႈေတြရွိလို႔ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ၊ အျပင္ကမသိေစလိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ၾကာၾကာဖုံးထားလို႔...

ေဟာင္းရာမွသစ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ သက္တမ္းေစ့ၿပီ။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးတြင္ အေရးႀကီးဆုံးေနရာမ်ားအနက္ တစ္ေနရာျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ကခန္႔ခဲ့သည့္ လက္ရွိဥကၠ႒ အသက္ ၈၀ နီးၿပီျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပင္ ယခုအစိုးရက ျပန္ခန္႔သည္။ အေဟာင္းက...

ေဆာင္းပါး အမွတ္ (၂) ရာစုသစ္အေျပာင္းအလဲ အၿပိဳင္ျဖစ္ထြန္းမႈသုံးစုံႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ

စာေရးသူတို႔ မ်က္စိေအာက္မွာပင္ ကမၻာႀကီးမွာ ၂၀ ရာစုကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ၂၁ ရာစုထဲသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ကုန္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၂၀ ရာစုကို ‘အေမရိကန္ရာစု’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီရာစု’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ မနည္းလွေသာ သာဓကမ်ားကို...

အညႊန္းကိန္းမ်ားက ေျပာေသာ ျမန္မာနိုုင္ငံ

ကမာၻေပၚတြင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးမ်ားကိုုရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုုမွ ေလ့လာ၍ ႏိုင္္ငံအလိုုက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကိုု ႏွစ္အလိုုက္ ထုုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုုတ္ျပန္ေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကိုု ၾကည့္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္္ငံ၏ နိုုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးမ်ားကိုု ခန္႔မွန္းနိုုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္္ငံတြင္...

ဇိကုတ္ၿပီး နတ္ျပည္တင္ရေတာ့မည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတက္သလား၊ က်သလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္း အၾကားရဆုံးေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ေလာ အၾကားရပိုစိတ္လာသည္။ စီးပြားတက္သည္၊ က်သည္ အသာထား။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ထိုသို႔ စိုးရိမ္သူမ်ားလာျခင္းကိုယ္တိုင္က စိုးရိမ္စရာ။ စီးပြားေရးသည္ ယုံၾကည္မႈေပၚ အေျခခံသည္။ စီးပြားက်သည္ဟု လူေတြထင္လာလၽွင္...