Perspective

လြြတ္လပ္ေရးသက္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေသြးေတြက တေဝေဝ

(ပထမဆုံးလြတ္လပ္ေရးႏွစ္ကို ျဖတ္သြားခဲ့သည့္ အညတရလူငယ္တစ္ဦး၏ ဒိုင္ယာရီ) ႏွင္းခဲေပ်ာ္စ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ….။ ျပဴတင္းေပါက္တံခါးကို ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တြင္ အ႐ုဏ္ျပာကို ေရးေရးျမင္လိုက္ရသည္။ နာရီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ မနက္ ၄ နာရီ။...

ဖိလစ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၾကားသိခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား (၃)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း သိခ်င္ေသာအခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မရ၍  အမ်ားႀကီး ေမးျမန္းခြင့္မရေသာ္လည္း ခရီးစဥ္တစ္ေလၽွာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။  (၁) Hare Work (အထူးအားစိုက္ခက္ခဲစြာ လုပ္ေဆာင္ရမႈ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ...

၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

သင္ခန္းစာ (၂) အလုပ္ စာဖတ္သူႀကီးလာတဲ့အခါ အလုပ္မရွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ၂၀၅၀  တြင္ အလုပ္ေဈးကြက္ မည္သို႔ရွိေနမည္ကို မသိေခ်။ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသိဉာဏ္မ်ားက သြားၾကားထိုးတံမွ ဒုံးပ်ံထုတ္ျခင္းအထိ အလုပ္အကိုင္တိုင္းကို ေျပာင္းလဲေစမည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေယဘုယ်လက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္...

အမရာနဲ႔ ဧရာ၀တီကို စုန္ဆင္း

(၁) မႏွစ္က သမီးတစ္ေယာက္ဖိတ္လို႔ ငပလီက Amara Ocean Hotel ကို တပည့္ (ကပၸိယ) တစ္ေယာက္ေခၚၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ သြားျဖစ္တယ္။ ပထမအႀကိမ္တုန္းက ေဆးေတြေသာက္လို႔ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ သမီးကိုအေဖာ္လုပ္ၿပီးသြားတာ ႀကိဳက္သေလာက္ေနပါဆိုေပမယ့္ ပ်င္းလြန္းလို႔ သုံးေလးရက္ပဲေနႏိုင္တယ္။...

ျမန္မာ့အရပ္ဘက္ – စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို အေရွ႕အာရွ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းႏွင့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ဆြဲၾကည့္ျခင္း

အေရွ႕အာရွ တတိယလႈိင္း ပါေမာကၡ ဆယ္မ်ဴရယ္ ဖီဟန္တင္တန္က ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ကမၻာအႏွံ႔ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္မ်ားကို ‘ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလႈိင္း’ ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဤလႈိင္းလုံးႀကီးမွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အာရွကမ္းေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ပထမဆုံး...

သုံးပြင့္ဆိုင္ယုံၾကည္မႈနွင့္ သုံးေၾကာင္းၿပိဳင္တည္ေဆာက္ေရး

ျမန္မာ့နိင္ငံေရးတြင္ ျပႆနာေတြက မ်ားလြန္းသည္။ ဘက္အသီးသီးအေနျဖင့္ အတိတ္သမိုင္းဆိုင္ရာ အနာမ်ားကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကသည့္အခါ သံသယႀကီးႀကီးျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အေျဖကို ရွာေနသည္ ဆိုသည့္တိုင္ သံသယက အကင္းမေသေသာေၾကာင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံစံမ်ားက ေရွ႕သို႔ နည္းနည္းသာေရာက္ၿပီး ေနာက္သို႔...

ရုန္းထြက္ရုံမွတစ္ပါး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရုန္းထြက္ရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္း မရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္တစ္ဖက္သတ္ ရပ္စဲမည္ဟု ေၾကညာခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အေရာင္သန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားပင္ ပိုမ်ားလာသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တိုက္ပြဲသံအၾကားရဆုံး ျဖစ္လာသည္။...

လစ္ဘရယ္ဖီးနစ္ငွက္

ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ယုံၾကည္မႈအက်ပ္အတည္းကို ႀကဳံရျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ဤပုံျပင္ကမာၻကို ဩဇာစလႊမ္းသည့္ ၁၉ ရာစု၏ ဒုတိယတစ္ဝက္မွစ၍ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ပထမေခတ္မွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ အာဏာႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ရပ္တန္႔သြားၿပီး ပထမကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္ကာ...

ဖိလစ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မိမိရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

အပိုင္း (၂) ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း သိလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မရ၍ အမ်ားႀကီးေမးျမန္းခြင့္မရေသာ္လည္း ခရီးစဥ္တစ္လွ်ာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေမးျမန္းရာတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းျပစဥ္ ၾကားသိရေသာ အခ်က္မ်ား၊...

သားတို႔ သမီးတို႔အတြက္ ဗုံးသုံးလုံးအေမြ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ရဲ႕ ဗုံးသုံးလုံး စာေရးသူမွာ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း (၆၇) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ေနာက္ဆုံး ‘ေဘဘီဘြန္းမား’ (Baby Boomer) တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ေဘဘီဘြန္းမားဆိုသည္မွာ ကေလးေမြးႏႈန္းအျမင့္ဆုံး စစ္ၿပီးခါစကာလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားကိုေခၚသည္။) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၏...