Special Reports

အခြန္ဝက္အူတင္းသည့္ အမည္ေပါက္ကားဂယက္

ဝင္ေငြခြန္ေလၽွာ႔ခ်မႈႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲေရး ဂယက္လႈပ္ခတ္လာသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား ေလၽွာ႔ခ်လိုက္သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ဝင္ေငြခြန္ ပမာဏေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စုစုေပါင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးလည္း ေလ်ာ့က်လာရာ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္က ေျပာသည့္ ဂ်ပန္ – ျမန္မာဆက္ဆံေရး သုံးခ်က္

ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ဘုရင္၏ နန္းတက္ပြဲသို႔ သြားေရာက္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သည္ အာဏာရအၿပီး သြားေရာက္သည့္ ၂၀၁၆ ခရီးစဥ္ကေလာက္ မထူးျခားဟု ထင္ရေသာ္လည္း ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သုံးခုေသာ အေျခအေနတို႔အရ ထူးျခားၿပီး အေရးပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မသြားေရာက္မီ ရက္ပိုင္းအလိုကပင္...

အစားအစာေဘးဒုကၡ

ျဖဴ၊ နီ၊ ဝါ အေရာင္အေသြးစုံလွေသာ မၽွစ္မ်ားက ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားအၾကား အစီအရီေနရာယူထားသည္။ နံနက္ ၆နာရီကစ၍ ရတနာလမ္း ေဈးေလးထဲ ေဈးဝယ္သူ ေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပ်ားပန္းခတ္မၽွ ႐ႈပ္ေထြးလို႔ေနသည္။ အေရာင္အေသြးစုံသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကလည္း မ်က္စိပသာဒရွိလွသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေရာင္အေသြးစုံလင္လွေသာ...

ဖြား/ေသမွတ္တမ္းအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျခလွမ္း

ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းေရး ေရာင္နီသန္းလာခဲ့ၿပီ။ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္သိမ္းဆည္းေနရသည့္ ေမြးစာရင္း၊ ေသစာရင္းမ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း၏ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လက္ၫႈိးေလးမ်ားလႈပ္ရွား႐ုံျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳသိမ္းဆည္းႏိုင္ေတာ့မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေျခလွမ္းက မိုဘိုင္းလ္နည္းပညာျဖင့္ ေမြးစာရင္း၊ ေသစာရင္းကို...

မွတ္ပုံတင္နံပါတ္တူ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ

မွတ္ပုံတင္နံပါတ္တူသည့္အေရးက လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပုံတင္)မွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုတည္းေသာ ထိုကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကို အျခားသူတစ္ဦးက ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာေလသည္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နံပါတ္တစ္ခုကို လူႏွစ္ဦး၊...

လြတ္သူကိုလည္း မမိ၊ မိသူကိုလည္း စီရင္မႈၾကာ

တရားစီရင္ေရးပိုင္းၾကန္႔ၾကာေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ျဖစ္လာသည့္ အမႈႀကီးမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္အမႈမ်ားက အခ်ိန္တိုင္း အသစ္ျဖစ္ပြားေနျပန္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမႈမ်ားၾကန္႔ၾကာေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ေနသည့္ နာမည္ႀကီး၀ရမ္းေျပးမႈမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ျပည္သူမ်ားထိတ္လန္႔ခဲ့ရသည့္...

အစိုးရမ်က္ႏွာပ်က္ေဆး တင္ဒါ

NLD အစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္မႈအရ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာငယ္ရ႐ိုး မရွိ။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ အစိုးရမ်ားနည္းတူ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံႏ္ိုင္သည့္ အစိုးရျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳ...

ေန႔သစ္မလိုခ်င္သူမ်ား၏ နိဂုံး

“မႏုႆတၱဘာေဝါ ဒုလႅေဘာ” အဓိပၸာယ္ကား ရခဲလွေသာ လူ႕ဘ၀ ဟူ၍။ လူ႕ဘ၀တစ္ခုရရွိရန္ ခက္ခဲမႈကို ၫႊန္းဆို၍ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားခဲ့သည့္ စကားစုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့သလိုပင္ လူ႕ဘ၀ရရန္ မလြယ္ကူပါ။ လူ႕ျပည္က အပ္တစ္စင္းႏွင့္ နတ္ျပည္မွ အပ္တစ္စင္း ထိပ္ဖ်ားခ်င္း...

ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္လာေသာ လွတစ္မ်က္ႏွာ

လွတစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ေရး စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ေဈးကြက္မွာ အရွိန္ပိုမိုရလာၿပီ။ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းခြဲမွစ၍ ၁၅ သိန္း၊ သိန္း၂၀ သုံးႏိုင္လၽွင္ မိမိမ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးကို ျပင္ဆင္ျဖည့္ျဖဳတ္ အမ်ိဳးစုံလုပ္ႏိုင္ေလသည္။ အေရးအေၾကာင္းေဖ်ာက္လိုသလား၊ အသားအေရၾကည္လိုသလား၊ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳလိုသလား၊ ႏွာေခါင္းခၽြန္ လိုသလား၊ ပါးမို႔လိုသလား လိုခ်င္သည့္ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လက္တစ္ကမ္းတြင္သာ။...

YP စက္သုံးဆီဆိုင္အတြက္ ေျမတစ္စတုရန္းေပ က်ပ္ ၂၀၀၀ ျဖင့္ တိုင္းအစိုးရ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပး

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၅ Yangon Petrol (YP) စက္သုံးဆီဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေျမတစ္စတုရန္းေပလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေထာင္မွ က်ပ္ေလးေထာင္အထိ နယ္ေျမေဒသကြဲျပားမႈအလိုက္ ေဈးသတ္မွတ္ကာ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက The...