Special Reports

ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ား၏ေျခလွမ္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာႏွင့္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာတို႔က ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္အခ်ိဳ႕ကို ေမြးဖြားလာေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပရန္ရွိေနၿပီး ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေဟာင္း၊...

မဲဇာေရာက္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ျပႆနာ

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ အငယ္တန္းစာေရးကေလးကိုေသာ္မွ ထိန္းေက်ာင္းကိုင္တြယ္ခြင့္ ရွိမေနသည့္ အျဖစ္က ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ စိတ္ကူးကို ျပက္ရယ္ျပဳေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ယင္းျပႆနာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္  ျဖစ္တည္လာေရးအတြက္ ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားျဖစ္၍ ေနေလသည္။ “ဒီဝန္ထမ္း။ ဒီဝန္ထမ္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အသုံးမတည့္ဘူးဆိုတာကို ေျပာဖို႔ေတာင္မွ...

ျမန္မာ – IS စစ္ေသြးႂကြတို႔၏ ပစ္မွတ္သစ္

အၾကမ္းဖက္စစ္ေသြးႂကြမ်ား ျမန္မာအေပၚ ပစ္မွတ္ထားျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ယခုတစ္ႀကိမ္ပစ္မွတ္ထားလာသည္မွာ IS စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အလဲအကြဲ႐ႈံးနိမ့္ကာ ၿပိဳကြဲသြားသည့္ IS သည္ ရခိုင္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းတို႔ကို ဝင္ေရာက္ရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံကို ၾကားစခန္းအျဖစ္ အသုံးခ်ႏိုင္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ...

တ႐ုတ္အေၾကာင္း ျမန္မာေတြ ဘာ့ေၾကာင့္သိသင့္သလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီကိုလည္း လိုခ်င္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျငင္းမရသည့္ အေပးအယူမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မည္ကိုလည္း စိုး႐ြံ႕လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာတို႔၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀မွစ၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔တြင္...

ေျခစြမ္းျပခြင့္မရေသးသည့္ လူငယ္မ်ား

ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္လူငယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ကာ တိုက္ပြဲဝင္သည့္ အခန္းက႑က ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္အၾကာ ယေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ေနရာရမႈအခန္းက႑မွာ ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလထက္ ပိုမိုနည္းပါးေနလ်က္ရွိသည္။...

အက်ပ္႐ိုက္ ၂၀ ရာစုေခတ္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက

ဘဏ္ေလာကကို ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ထပ္ဝက္အူတစ္ရစ္ ထပ္တင္းလိုက္ျပန္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ဘဏ္ေလာကကို အက်ပ္႐ိုက္သြားေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ မုန္တိုင္းဆင္ေလၿပီ။ ဘဏ္ပိုင္ရွင္၊ ဘဏ္ရွယ္ယာရွင္၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္၊ အႀကီးတန္းအရာရွိႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္းရွိမႈဆိုင္ရာ...

အသက္လုေနရဆဲ သုံးႏွစ္သား စေတာ့ေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးေဈးကြက္ျဖစ္တည္ရမည့္ ဘူမိနက္သန္ေနရာျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) တြင္ အပ္က်သံၾကားရေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ ယခုလိုကာလမ်ိဳး၌ ထိုေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားတက္ႂကြေနသူမ်ား တ႐ုန္း႐ုန္းျဖင့္ စည္ကားခဲ့ဖူးသည္ဆိုလၽွင္ ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးမီဒီယာဂု႐ုျဖစ္ေသာ...

ျမစ္ဆုံခ်ည္းသာေလာ… ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ပါဘုရား

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ရပ္တန္႔ခဲ့သည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ခါနီးတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေျခာက္လွန္႔လာသည္။ အေမြရခဲ့သည့္ ထိုစီမံကိန္းေဟာင္းတစ္ခုတည္းသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ေျခာက္လွန္႔လာသေလာ။ မဟုတ္ပါ။ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးလိုက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကပါ ပါဝင္ေျခာက္လွန္႔လာသည္။ ဇာတ္လမ္းက ျမစ္ဆုံမွ စသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ...

ေက်ာင္းတြင္း အမုန္းကင္းေရးေျခလွမ္း

အမုန္းစကားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမီးပြားမ်ားစြာ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအတြင္း အမုန္းစကားကင္းေဝးေစေရးအတြက္  စတင္လုပ္ေဆာင္လိုက္သည္။ အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို သင္႐ိုးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းပင္။ စတုတၳတန္းစာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိသင္႐ိုးတြင္ ပါဝင္ေသာ ယင္းကဗ်ာသည္ အမုန္းစကားအေျခခံ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ကို...

မၿပီးဆုံးေသာတိုက္ပြဲၾကားက ျပည္ေထာင္စု၏ ေဖာင့္ခရီး

ယူနီကုဒ္စံစနစ္ ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာ အသုံးျပဳေရးဇာတ္ရွိန္ကို အစိုးရက ထပ္ျမႇင့္လိုက္သည္။ အစိုးရ၏ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူသိရွိရန္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳသည့္ ျမန္မာသရီးေဖာင့္ (Myanmar-3 Font)အစား ယူနီကုဒ္စနစ္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကိုသုံးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္...