Editorial

ျမန္မာ့စီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာစစ္

မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရးႀကီးေသာေနရာက ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အေရးႀကီးသည္ဆိုျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေနရာပိုယူရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က သူ႕ေနရာ သူသိကာ ‘ေန’ တတ္ျခင္းကို...

စတုတၳေျမာက္ပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာ

ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပသည့္ အာဆီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Myanmar 4.0 ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ Education 4.0 ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ေနရာမေ႐ြး၊ အ႐ြယ္မေ႐ြး ပညာေရးျဖစ္သည့္ Education 4.0 သည္ Workplace 4.0...

လူမွန္ေနရာမွန္ ၂၀၂၀

ဘာပဲလုပ္လုပ္ လူမွန္ေနရာမွန္မွ ေအာင္ျမင္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း လူမွန္ေနရာမွန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မွ။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက လူမွားေနရာမွားခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေ႐ြ႕သင့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေ႐ြ႕သင့္သေလာက္ မေ႐ြ႕ခဲ့ၾက။ သန္း၅၀ေက်ာ္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳကာ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊...

၂၀၂၀ ႏွင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္

၂၀၂၀သည္ မၾကာမီလာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္သူမ်ား၊ ပါတီမ်ားသည္ ယခုကတည္းက ႀကိဳျပင္ေနၿပီ။ လူေ႐ြးေနၾကၿပီ။ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ ႀကံေနၾကၿပီ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၂၀ သည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုထက္မူ ပိုလြန္ေနသည္။ ၂၀၂၀ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္သည့္အခ်ိန္မွ...

လူႀကီးစကား

ႏိုင္ငံ့တာဝန္ႀကီးႀကီးယူထားရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ ႏိုင္ငံအေပၚေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသျဖင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အေလးအနက္ျဖင့္ သတိထားေျပာဆိုသင့္သည္။ လူႀကီးစကားသည္ သက္ေရာက္မႈျပင္းသည္။ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္သြားေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူႀကီးစကားသည္ မူဝါဒျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို သက္ေရာက္မည္။ ဩဇာေရာ...

သက္ေသမျပႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ တရားခံမဟုတ္

အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ အျပစ္ကင္းသည္။ တရားခံမဟုတ္။ Innocent until proven guilty ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု တရားစြဲခံရေသာ္လည္း အျပစ္ရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးတြင္ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသေ႐ြ႕ အျပစ္ကင္းသည္။ အခ်ဳပ္ခံထားရၿပီး အခ်ဳပ္တြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း အျပစ္ရွိေၾကာင္း...

နည္းပညာအစိုးရ အလိုရွိသည္

ယေန႔ေလာကသည္ နည္းပညာေလာကျဖစ္လာၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရာရာတို႔သည္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေရာယွက္လာသည့္အတြက္ အစိုးရမ်ားအတြက္လည္း နည္းပညာကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးသည္ နံပါတ္တစ္ ျဖစ္လာၿပီ။ အခ်က္ သုံးခ်က္ ေျပာလိုသည္။ (၁) နည္းပညာသည္ အေျပာင္းအလဲ အလြန္ျမန္သည့္အတြက္ သမား႐ိုးက်နည္းျဖင့္...

ျမန္မာေလွျမဳပ္လၽွင္ အားလုံးပါသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ညီၫြတ္မႈကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနရေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ႏွင့္မတည့္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ လူမ်ားထိခိုက္လၽွင္ ဝမ္းသာတတ္ၾကျခင္းသည္ သဘာ၀က်ေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္း ေသာက္ အနီးကပ္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ထိုလူမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံတြင္သာ ရပ္ေနမည္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ထံသို႔ပါ...

မီးဖိုေခ်ာင္ ဝင္လၽွင္ မီးပူမေၾကာက္ရ

ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေရထူေစလိုသည္။ အသာထားလိုက္႐ုံျဖင့္ရေသာ ကိစၥမ်ားကို တရားစြဲေန၊ နာေနမည္ဆိုလၽွင္ ျပည္သူတို႔ အျမင္ေစာင္းႏိုင္သလို ကိုယ့္မူလအလုပ္မွလည္း လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဝန္ႀကီး စသည့္ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္အားကစားသမားမ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေက်ာ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ပုဂၢိဳလ္...

ႏိုင္ငံေရး မလြန္ကဲေစေရး

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကသာ လႊမ္းမိုးထားေလ့ရွိသျဖင့္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးက အရာရာကို အလြန္အကၽြံ လႊမ္းမိုးမထားေအာင္ ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လၽွင္ အၿမဲတမ္းေနာက္ေကာက္က်ၿပီး ေနာက္လိုက္အဆင့္ျဖင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို...