Editorial

သတိေပးရဦးမည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကိစၥ

ထုတ္လုပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိေအာင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ အလြယ္ေခၚ မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ ပိုထြက္လာေသာေငြမ်ားကို သုံးကာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မရေသးေသာေဒသမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္ရရန္၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား တိုးတက္ေစရန္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ထပ္ေလာင္းသတိေပးစရာမ်ားရွိသည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ...

၂၀၂၀ မဲရခ်င္လၽွင္

ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္လၽွင္ အာဏာရမွသာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလၽွင္ မဲရလိုၾကသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲရလိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနၾကၿပီ။ မဲရလိုလၽွင္ မခက္ပါ။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ တာဝန္ေက်ရန္သာလိုသည္။ အာဏာလက္ရွိပါတီသည္ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာပါတီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းလၽွင္...

ဒီမိုကေရစီလမ္းေလၽွာက္ရင္း လမ္းမေပ်ာက္ေစလို

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၁ က စတင္ေရတြက္လၽွင္ ရွစ္ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ခရီးအေတာ္အတန္ေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းတိုင္ႏွင့္လွမ္းေနေသးသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီသႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာမွသာ လမ္းမေပ်ာက္ဘဲ ဆက္ေလၽွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ပန္းတိုင္ Ends ျဖစ္သကဲ့သို႔ နည္းလမ္း...

အမွားၾကာ အမွန္မျဖစ္ေရး

သိေသာ တတ္ေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ္သိသမၽွ မ်ားမ်ားေဝမၽွေျပာဆိုမွသာ အမွားၾကာၿပီး အမွန္ျဖစ္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး လြတ္ကင္းမည္။ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္လၽွင္ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ‘ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္လွ၏။’ ‘ဟုတ္မွန္၍ အမ်ားအက်ိဳးရွိလၽွင္ ေျပာသင့္ေျပာအပ္၏။’ သိေသာသူတို႔ တတ္ေသာသူတို႔က မေျပာၾက၊ မေရးၾကလၽွင္ မသိေသာသူတို႔...

ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုေနေသာ ႏွစ္သစ္

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အေဟာင္းမွ အသစ္သို႔  ကူးေျပာင္းသည့္ကာလျဖစ္သည္။ အဆိုးမွ အေကာင္းသို႔ ေျပာင္းသည့္ကာလ  ျဖစ္သည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလ်င္ ယခုျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလိုအပ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္တာကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခက္အခဲမ်ားႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။...

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္

“ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ေနာက္လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္သည္ ေနာက္လာမည့္မ်ိဳးဆက္ကို ၾကည့္သည္” ဟူေသာ နာမည္ႀကီးစကားကို ၾကားဖူးၾကလိမ့္မည္။ မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆုံးသာၾကည့္သူႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္အက်ိဳးကိုၾကည့္သူဟု ခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လႈပ္ရွားခြင့္ရလာသည္မွာ မၾကာေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုယ္တိုင္ပင္...

ပုဒ္မေနာက္က စိတ္

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အျခားနည္းမ်ားျဖင့္မေျဖရွင္းလိုသည့္အခါ တရားစြဲဆိုၾကသည္။ တရားစြဲဆိုမည္ ဆိုလၽွင္ မည္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ မည္သည့္ဥပေဒျဖင့္ စြဲဆို၍ရသလဲ စဥ္းစားရသည္။ တရားစြဲဆို၍ရႏိုင္ေသာပုဒ္မ တစ္ခုထက္မကရွိလၽွင္ ထိုအထဲကမွ ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။ မိမိေ႐ြးေသာ ပုဒ္မသည္ မိမိစိတ္၊ မိမိခံယူခ်က္ကို...

LEADER-အယ္ဒီတာ့မွတ္ခ်က္

ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို ေျပာင္းေစေသာ ကုိဖီအန္နန္ ကြယ္လြန္ျခင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ကုိဖီအန္နန္သည္ ၾသဂုတ္၁၈ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို...

အသင္းႀကီးတိုင္းမႏိုင္ အသင္းငယ္တိုင္းမ႐ႈံး

ကိုယ့္အေပၚ အျခားသူတို႔၏ သေဘာထားသည္ အေရးမႀကီးဘဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ဇြဲသတၱိတို႔က အေရးႀကီးေၾကာင္း ကမာၻ႕ဖလားေဘာလုံးပြဲဝင္ အသင္းငယ္ႏွင့္ အသင္းႀကီးကန္သည့္ပြဲမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ အသင္းငယ္အသင္းႀကီးကန္ၿပီဆိုလၽွင္ အသင္းႀကီးတို႔ ႏိုင္မည္ဟု အမ်ားစုက ျမင္ၾကသည္။ တကယ္ကန္ေသာအခါတြင္မူ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ေတာ္ေပ့ဆိုေသာ...