Editorial

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မိန္႔ခြန္း

‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’ ဟု သတိေပးလိုက္သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးသမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္ အစိုးရသက္တမ္း လက္က်န္သုံးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား ေစာင့္ေမၽွာ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာမိန္႔ခြန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊...

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ေမးခြန္း ငါးခြန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ New Yangon Development  Company Ltd. (NYDC) ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္အေပၚ လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ ေမးခြန္းမ်ား ျပည္သူမ်ားအၾကား ေပၚေပါက္လာသည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးတြင္...

သမၼတသစ္ႏွင့္အတူ

ရွိရင္းစြဲထက္ ပိုေကာင္းလာမည္ဆိုလၽွင္ ႀကိဳဆိုအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲသာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အေျခခံမည္ဆိုလၽွင္ ေမၽွာ္လင့္အပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ယခုဆယ္စုႏွစ္တြင္ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈေျပာင္းလဲမႈမ်ား မယုံႏိုင္စရာျဖစ္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ မတ္လ၂၈ရက္ေန႔က ရာထူးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေနရာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။...

ထမင္းအိုးကြဲ ႀကိဳဆိုေရး

ထမင္းအိုးကြဲမည္ကို ေၾကာက္သူမ်ားသည္။ စင္စစ္ကမၻာ့ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ထမင္းအိုးမ်ားကြဲျခင္းေနာက္တြင္ တိုးတက္ မႈကပါလာသည္။ တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထမင္းအိုးမ်ား ကြဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထမင္းအိုးကြဲျခင္းကို ႀကိဳဆိုၾကရမည္။ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလၽွင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းသည္၊ ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ားလည္း ေပၚလာသည္။ နယ္ပယ္ေဟာင္းမ်ားေပ်ာက္ၿပီး နယ္ပယ္သစ္မ်ားေပၚသည္။...

ကေလးမ်ား လက္တြင္းက နည္းပညာတံခါး

နည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ လက္ကိုင္ Smart ဖုန္း၊ Tablet၊ အင္တာနက္စသည့္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္တို႔ ရင္းႏွီးသည္မွာ မဆန္းဟုထင္ရေသာ္လည္း iPad ၊ iPhone စသည့္ ေခတ္ေျပာင္းေစေသာ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ခဲ့သူ နည္းပညာဖခင္ႀကီး Steve Jobs...

အစိုးရကို ကူညီေဝဖန္ေရး

အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ေတြးလၽွင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည္ဟု ထင္စရာရွိေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၾကည့္လၽွင္ အစိုးရကို ကူညီျခင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို အတြင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္မွ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသာ မရရွိလၽွင္ ပဲ့တင္ခန္း Echo...

ဥပေဒအေမြ

ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ မည္သို႔မည္ပုံ လည္ပတ္ရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ Rules of the Game မ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခအေနအရ မ်ိဳးဆက္သုံးေလးဆက္ထိ တည္ၿမဲႏိုင္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ ထိုအစိုးရ၏ အေမြျဖစ္သည္။...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဝးသလား နီးသလား

၂၀၁၈ ႏွစ္စ ရွားရွားပါးပါး သတင္းေကာင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား လက္မွတ္ထိုးၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သလို တစ္ႏိုင္ငံလုံး သတင္းေကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လက္မွတ္ထိုးၾကသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင္ေခ်ာၿပီထင္လၽွင္ မွားသြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္...

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ျခင္း

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ၿပီး သုံးစြဲသည္ထက္ အျခားသူမ်ားက ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈက မ်ားျပားသည့္ ယေန႔ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သုံးစြဲစားသုံးသူ Consumer သည္ ျပည္သူတိုင္းလိုလိုပင္ျဖစ္ရာ စားသုံးသူကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ စင္စစ္ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စားသုံးမႈဆိုရာတြင္ အစားအေသာက္...

မက်ဆုံးေသး … သို႔ေသာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္ မဟုတ္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ သတိထားမျပဳျပင္ႏိုင္လၽွင္ က်ဆုံးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္တြင္ အားနည္းယိုယြင္းေနျခင္း၊ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံကိုထိထိေရာက္ေရာက္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘဲ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊...