Editorial

ICJ ႏွင့္အတူ အေရးႀကီးလာေသာ ျပည္တြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ကမၻာ့တရား႐ုံး International Court of Justice (ICJ) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂမ္ဘီယာက တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ျမန္မာအႏိုင္ရေအာင္ နံပါတ္တစ္အေရးႀကီးဆုံးမွာ ျပည္တြင္းဥပေဒစိုးမိုးေရးအားေကာင္းရန္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ျမန္မာသည္ လူမ်ိဳးျပဳန္းရွင္းလင္းသည္ဟု ဂမ္ဘီယာက စြပ္စြဲၿပီး...

ႏိုင္ငံတကာစနစ္ကို တည့္တည့္တိုး

ကမၻာ့တရား႐ုံး ICJ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး အမႈသြားေရာက္ရင္ဆိုင္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကမည္မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာစနစ္တြင္းမွ ေရွာင္ထြက္ေန၍မရေၾကာင္း ထိုအမႈက သက္ေသျပေနျခင္းကိုမူ သေဘာတူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာကဲ့သို႔ လူအားေငြအား အရင္းအျမစ္အားနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ကို ပိုအားကိုးရသည္။ တ႐ုတ္၊...

တိုင္းျပည္ျပဳ ၂၀၂၀

မၾကာမီ ၂၀၂၀ ေရာက္ေတာ့မည္။ ၂၀၂၀သည္ သာမန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မဟုတ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ျဖစ္သည္။ သာမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္လည္း မဟုတ္ျပန္၊ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္ျပဳျဖစ္စဥ္ Nation-building ၏ လမ္းဆုံလမ္းခြ ေနာက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍မၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ...

ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာၾကည့္ရမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ လမ္းဆုံလမ္းခြျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္မွ ရထားေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ႏိုင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအထိ ေသခ်ာေစ့စပ္စြာျပင္ဆင္ရမည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေအာင္ပြဲဝင္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရခံေျမခံတည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကို...

ေက်ာခ်င္းကပ္ခ်ိန္တန္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို International Court of Justice တြင္ OIC (Organization of Islamic Cooperation) ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက ရခိုင္အေရး တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကံတူအက်ိဳးေပး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး၊ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးသည္ အခ်င္းခ်င္း...

ျမန္မာ့စီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာစစ္

မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရးႀကီးေသာေနရာက ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အေရးႀကီးသည္ဆိုျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေနရာပိုယူရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က သူ႕ေနရာ သူသိကာ ‘ေန’ တတ္ျခင္းကို...

စတုတၳေျမာက္ပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာ

ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပသည့္ အာဆီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Myanmar 4.0 ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ Education 4.0 ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ေနရာမေ႐ြး၊ အ႐ြယ္မေ႐ြး ပညာေရးျဖစ္သည့္ Education 4.0 သည္ Workplace 4.0...

လူမွန္ေနရာမွန္ ၂၀၂၀

ဘာပဲလုပ္လုပ္ လူမွန္ေနရာမွန္မွ ေအာင္ျမင္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း လူမွန္ေနရာမွန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မွ။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက လူမွားေနရာမွားခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေ႐ြ႕သင့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေ႐ြ႕သင့္သေလာက္ မေ႐ြ႕ခဲ့ၾက။ သန္း၅၀ေက်ာ္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳကာ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊...

၂၀၂၀ ႏွင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္

၂၀၂၀သည္ မၾကာမီလာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္သူမ်ား၊ ပါတီမ်ားသည္ ယခုကတည္းက ႀကိဳျပင္ေနၿပီ။ လူေ႐ြးေနၾကၿပီ။ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ ႀကံေနၾကၿပီ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၂၀ သည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုထက္မူ ပိုလြန္ေနသည္။ ၂၀၂၀ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္သည့္အခ်ိန္မွ...

လူႀကီးစကား

ႏိုင္ငံ့တာဝန္ႀကီးႀကီးယူထားရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ ႏိုင္ငံအေပၚေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသျဖင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အေလးအနက္ျဖင့္ သတိထားေျပာဆိုသင့္သည္။ လူႀကီးစကားသည္ သက္ေရာက္မႈျပင္းသည္။ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္သြားေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူႀကီးစကားသည္ မူဝါဒျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို သက္ေရာက္မည္။ ဩဇာေရာ...