Foreign Affairs

အစၥလာမ္မစ္ ဉာဏ္အလင္းသစ္

လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုကာလတြင္ ေခတ္သစ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည့္အခါ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သနည္း။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အစၥလာမ္၏ သေဘာသဘာ၀အေပၚ အျပင္းအထန္ ျငင္းခုံရမႈမ်ိဳးကဲ့သို႔ ျငင္းခုံရသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ‘အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ’ ဟု ဟစ္ေႂကြး လ်က္ရွိသူတစ္ဦးကို...

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ိဳးဆက္သစ္

ဂ်ီဟတ္ဝါဒီျဖစ္လိုသူ အကယတ္ အူလာသည္ စစ္ေသြးႂကြမ်ိဳးဆက္သစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ အသိုင္းအဝိုင္းရွိ အျခားသူ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လၽွင္မူ အကယတ္ အူလာသည္ အ႐ႈံးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ အကယတ္အူလာသည္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ရွိ ခရီးသည္တင္...

႐ုရွား အဂၢမဟာဗ်ဴဟာ

ဆီးရီးယားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကားတင္းမာမႈမ်ားသည္ ႐ုရွားအဂၢမဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္႐ုရွားစစ္ေရးပါဝါသည္ ေမာ္စကိုႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာလ်က္ရွိၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ႀကီးစိုးမႈထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကသုံးသပ္လ်က္ရွိသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးေရးမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊...

လစ္ဘရယ္ဝါဒကို ကယ္တင္ျခင္း

လူအမ်ားၾကား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေစသည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမုန္းတီးမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ သီးျခားျဖစ္မႈကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာျခင္း၊ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ရာတြင္ ကြဲျပားသည့္ မွန္ဘီလူးျဖင့္ ၾကည့္သင့္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို နားလည္ေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္သည္...

၂၀၁၈ ခုနစ္အတြင္းေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ပဋိပကၡ ၁၀ ခု( ၂ )

၆-ဆီးရီးယား စစ္ပြဲ ခုနစ္ႏွစ္တာ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ အီရန္ႏွင့္ ႐ုရွား အေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္ သမၼတ ဘာရွားအယ္ အာဆတ္၏ အုပ္စိုးမႈအဖြဲ႕ အသာစီးရလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မၿပီးဆုံးေသးေပ။ တိုင္းျပည္တြင္းရွိ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ကို သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ကာ စစ္ပြဲကို...

၂၀၁၈ ခုနစ္အတြင္းေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ပဋိပကၡ ၁၀ ခု(၁)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ပဋိပကၡ ၁၀ ခုကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡအုပ္စုက ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁-ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးပ်ံႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရန္လိုသူတစ္ဦး၏ ေလလုံးထြားေျပာၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္သြားကာ...

ထရမ့္၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းလုံၿခဳံေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ သီးသန္႔ေနေရး ဦးတည္ထားသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအပါအဝင္ အသီးသီးေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ဦးတည္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ပါက...

ေကာ္မတီေတြကမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကနည္းေနေသာ ျမန္မာအစိုးရ

ယူပုံစံ စားပြဲဝိုင္းပတ္လည္တြင္ ထိုင္ေနသည့္ သက္လတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသားမ်ားကိုၾကည့္ရသည္မွာ အေသအခ်ာ အာ႐ုံစိုက္ေနသည့္ပုံေပၚေနသည္။ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ပုဆိုးဝတ္ထားသည့္ အရပ္သားမ်ား အလွည့္က်ေပၚလာလ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဘက္နားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္စု ထိုင္ေနကာ လက္ေရးေသာ့ေသာ့ျဖင့္ မွတ္စုထုတ္လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္...

ျမန္မာ့စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ႀကီးစြာလႊမ္းမိုးေနသည့္တ႐ုတ္

  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ လာမည့္လတြင္ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဝိုးတဝါးစီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ သိသာျမင္သာသည့္ ရလဒ္ေပၚမလာေသးေပ။ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ အဆုံးသတ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚတြင္ အျမင္မ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာကြဲလြဲေနေပရာ ယခင္ကတည္းက ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ျဖစ္စဥ္သည္ ယခုအခါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္...

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

႐ိုမန္ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ၂၆၆ ဦးေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဂ်ာ္ဂီမာရီယိုဘာဂိုလီယိုသည္ ပုပ္ဖရန္စစ္ျဖစ္လာသည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ အေမရိကေဒသမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ပထမဆုံးေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ဘာဂိုလီယိုကို ၁၉၃၆ ခုနစ္...