ကာကြယ္ေဆးထိုးလိုသည့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္၌ ကင္ဆာေဆးျပတ္လပ္

ေဟာင္ေကာင္၊ ဇြန္ ၁၄ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆးထိုးလိုသည့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္၌ ကင္ဆာေဆး ျပတ္လပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Bloomberg  သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Merck & Co. ကုမၸဏီ၏ Gardasil 9 ေဆး ေဟာင္ေကာင္တြင္ ရလာခဲ့ၿပီး...