Business & Economy

YRTA တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးလွေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

“မထသေခတ္ကာလေလာက္ေတာ့ က်ဴးလြန္မႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္” ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ YBS စနစ္ေအာက္တြင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား၏ စည္းကမ္းေဖာက္မႈမွာ ယခင္ မထသဆီသို႔ ျပန္လည္ဦးတည္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း YBS ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးအရရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိဝါဒကြဲျပားသည့္ ျငင္းခုန္မႈမ်ား...

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

“တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အဖြဲ႕က ဝယ္ပါလို႔ ေျပာလို႔မရဘူး” ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း မႀကဳံစဖူးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က နယ္စပ္မွ မဝယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ကုန္သည္။ စပါးေဈးမွာလည္း အေျခခံေဈးႏႈန္း...

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း။

“ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးထက္ မသာရင္ေတာင္မွ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးေအာက္ က်မသြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ခံယူထားပါတယ္” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) သည္ ယခင္က အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ DICA ယခင္...

“အစ္ကိုက မိေအးက ႏွစ္ခါနာတာ မဟုတ္ဘူး သုံး ေလးခါ နာသြားတာ”

Omni Focus ကုမၸဏီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေနဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ဧရာ၀တီဘဏ္ထံ အေႂကြးဆပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Omni Focus ကုမၸဏီလည္း ပါဝင္သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း Facebook တြင္ စာ႐ြက္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေငြေခ်းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒကို ၂၀၁၈ မကုန္မီကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္မူ ျပည္တြင္းထုတ္ SKD Brand New ကားသစ္မ်ားကသာ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေဈးကြက္ႏွင့္ ကားသစ္ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၈...

‘အထ’ ေႏွးေနဦးမည့္၂၀၁၉ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အားသစ္ေထာက္ လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းေမၽွာ္လင့္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ‘အထ’ ေႏွးၿပီး အားယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းသည့္အခ်ိန္မွစကာ...

႐ုန္းႏိုင္မွ တန္ကာက်မည့္ စီးပြားေရး

၂၀၁၉ တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေန တုံ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ထိုတုံ႔ဆိုင္းသည့္ဒဏ္ကို အမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းခံရဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားသည္ အားနည္းသည့္အတြက္ ခံရလၽွင္ ပိုနာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမ်ား၊ ကမၻာတစ္ခုလုံးစီးပြားေရး...

၂၀၁၉ အိုင္စီတီက႑

မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ေရွ႕ႏွစ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာက႑ အတန္ငယ္ၿငိမ္သက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ စတုတၳေျမာက္ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသစ္ MyTel ေဈးကြက္အတြင္း စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ေအာ္ပေရတာမ်ားလက္ထက္ကေလာက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ယခု ၂၀၁၉...

ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်က္ႏွာစာသစ္

ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အလွည့္အေျပာင္း ႀကီးႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ႀကဳံရေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္၊ ေဒၚလာႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေငြေခ်းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာသလို တစ္ဖက္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္နည္းနာမ်ားကို...

ႏိုင္ငံစီးပြားနဲ႔ လုပ္ငန္းစီးပြား = ေမက႐ိုနဲ႔ မိုက္က႐ို – အခ်ိတ္အဆက္နဲ႔ အလြဲအေခ်ာ္

ေမက႐ိုေဘာဂေဗဒ (Macroeconomics) ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံအဆင့္စီးပြားေရးအေျခအေန၊ အစိုးရရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရည္ၫႊန္းေလ့ရွိၿပီး၊ မိုက္က႐ိုေဘာဂေဗဒ (Microeconomics) ဆို တာကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကို ရည္ၫႊန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမက႐ိုေဘာဂေဗဒလို႔ေျပာရင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကို ၿခဳံေျပာေလ့ရွိၿပီး...