Business & Economy

“CGI တာဝန္မယူတဲ့လုပ္ငန္းဆို ဆရာတို႔က ေခ်းေငြမေပးဘူး”

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ေငြထုတ္မေခ်းဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၎၏မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြရရွိေရး၊ ေခ်းေငြရရွိရန္ မည္သို႔မည္ပုံ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ (၃) လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္းႏွင့္...

ႏႈန္းရွင္ေမၽွာမွသည္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔ထြက္ The Voice Weekly Vol.7 No.37 ပါ ေဆာင္းပါးကုိ ယေန႔ကာလအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေနသျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆိုင္ရာမူဝါဒ (Exchange Rate  Policy)...

ဗဟိုဘဏ္ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေဒၚလာ

ေဒၚလာေဈးႏႈန္းတက္ေနသည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီ။ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ဗဟိုဘဏ္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထြက္သည္။ ေဒၚလာ ေဈး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား စီးပြားေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအၾကား လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္သြားသည္။ ယခုေဆာင္းပါးေရးေနစဥ္တြင္ပင္ ၁၅၀၀ေဈး ေရာက္သြားသည္။ ေဒၚလာအလားအလာ ဘယ္လိုဆက္သြားမလဲ၊ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ စာမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္က...

စက္သုံးဆီ တစ္လီတာ က်ပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္

မႏၲေလး၊ ဩဂုတ္ ၁၇ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္လိုက္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ဒီဇယ္ တစ္လီတာလၽွင္ တစ္ေထာင္က်ပ္၊ ပရီမီယံ တစ္လီတာလၽွင္ ၁၀၁၀ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလၽွင္...

“ပိုက္ဆံေတြ အမႈိက္ပုံေရာက္ေနသလိုေတြ ျမင္ရတယ္” ေဒါက္တာဦးျမင့္

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနတို႔ကို ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့မႈကို ျပန္လည္အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ တာဝန္စယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ...

“ဖိအားနဲ႔ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေနသလားဆိုတဲ့အပိုင္းေတြကို သံသယျဖစ္လာရတာေပါ့”

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါကႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း မဘသအမည္ေျပာင္း ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (မဟန) က ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျပည္လည္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ...

“သူ႕ရဲ႕ Attitudeက ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ Business ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကို သိပ္အာ႐ုံမထားဘဲ ေငြျပန္ရဖို႔ပဲ” 

ဦးစံသိန္း (ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ) ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကသည္ ျမန္မာ့ SMEs မ်ားကို မကူညီႏိုင္ေသးပါ။ ဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြရရွိမႈႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈမ်ားလည္း နည္းပါးလ်က္ပင္ရွိပါေသးသည္။ ဘဏ္ေလာကလိုအပ္ခ်က္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထားရွိရမည့္ စိတ္ထားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ...

“ဝယ္စီးတဲ့သူအေနနဲ႔ကေတာ့ ပိုေကာင္းသြားတာေပါ့”

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စီစဥ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ကားတင္သြင္းခြင့္စနစ္ (YVQC) မွာ ဇြန္လကုန္တြင္ ထြက္ရွိမည္ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလာကအတြင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဇူလိုင္လလယ္ထိတိုင္ မထြက္ရွိေသးပါ။ YVQC စနစ္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစနစ္အသက္ဝင္လာပါက ကားေဈးကြက္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း...

အင္တာနက္ တိုက္ပြဲ

အဝိုင္းေလးလည္ေနသည္ကို သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကဖူးသည္။ တစ္ဦးခ်င္းသုံး၊ အိမ္သုံး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ျမန္မာ့အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းသည္ မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္ကမူ ျမန္မာတို႔အတြက္ ေ႐ြးစရာသိပ္မရွိ။ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(MPT) အေပၚတြင္ မွီခိုခဲ့ရၿပီး အျခားအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း လက္တစ္ဆုပ္စာလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ရယူသုံးစြဲခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာ...

“အစိုးရအေနနဲ႔ ေခါင္းေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး”

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ဖိတ္ေခၚခဲ့၊ ဖိတ္ေခၚဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားမွာ ေစ်းကြက္ကို ဦးစြာရရွိထားေသာ္လည္း ေငြေၾကးအင္အားေၾကာင့္ ေနာက္ေကာက္က်ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားလည္းရွိေနျပန္သည္။ ရန္ကုန္တကၠစီေစ်းကြက္တြင္မူ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရ၏ အားေပးကူညီမႈ မရရွိပံုကို Oway Ride...