Business & Economy

“ဖိအားနဲ႔ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေနသလားဆိုတဲ့အပိုင္းေတြကို သံသယျဖစ္လာရတာေပါ့”

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါကႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း မဘသအမည္ေျပာင္း ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (မဟန) က ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျပည္လည္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ...

“သူ႕ရဲ႕ Attitudeက ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ Business ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကို သိပ္အာ႐ုံမထားဘဲ ေငြျပန္ရဖို႔ပဲ” 

ဦးစံသိန္း (ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ) ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကသည္ ျမန္မာ့ SMEs မ်ားကို မကူညီႏိုင္ေသးပါ။ ဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြရရွိမႈႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈမ်ားလည္း နည္းပါးလ်က္ပင္ရွိပါေသးသည္။ ဘဏ္ေလာကလိုအပ္ခ်က္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထားရွိရမည့္ စိတ္ထားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ...

“ဝယ္စီးတဲ့သူအေနနဲ႔ကေတာ့ ပိုေကာင္းသြားတာေပါ့”

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စီစဥ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ကားတင္သြင္းခြင့္စနစ္ (YVQC) မွာ ဇြန္လကုန္တြင္ ထြက္ရွိမည္ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလာကအတြင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဇူလိုင္လလယ္ထိတိုင္ မထြက္ရွိေသးပါ။ YVQC စနစ္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစနစ္အသက္ဝင္လာပါက ကားေဈးကြက္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း...

အင္တာနက္ တိုက္ပြဲ

အဝိုင္းေလးလည္ေနသည္ကို သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကဖူးသည္။ တစ္ဦးခ်င္းသုံး၊ အိမ္သုံး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ျမန္မာ့အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းသည္ မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္ကမူ ျမန္မာတို႔အတြက္ ေ႐ြးစရာသိပ္မရွိ။ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(MPT) အေပၚတြင္ မွီခိုခဲ့ရၿပီး အျခားအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း လက္တစ္ဆုပ္စာလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ရယူသုံးစြဲခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာ...

“အစိုးရအေနနဲ႔ ေခါင္းေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး”

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ဖိတ္ေခၚခဲ့၊ ဖိတ္ေခၚဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားမွာ ေစ်းကြက္ကို ဦးစြာရရွိထားေသာ္လည္း ေငြေၾကးအင္အားေၾကာင့္ ေနာက္ေကာက္က်ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားလည္းရွိေနျပန္သည္။ ရန္ကုန္တကၠစီေစ်းကြက္တြင္မူ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရ၏ အားေပးကူညီမႈ မရရွိပံုကို Oway Ride...

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အႀကီးအမွဴးသစ္ ဦးေသာင္းထြန္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဦးေဆာင္ခ်မွတ္သူအျဖစ္ ဦးေသာင္းထြန္းကို တာဝန္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ႏွစ္ရပ္ထမ္းသူ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန...

စိန္ေဂဟာေဈးဝယ္စင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာဦးဟန္ဝင္းထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

“ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ၃၀-၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါရမယ္လို႔ ပါသင့္ပါတယ္” ႏိုင္ငံျခား လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္တြင္း လက္လီေဈးကြက္အေျခအေနမ်ားကို သက္တမ္းရင့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ စိန္ေဂဟာေဈးဝယ္စင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဟန္ဝင္းထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ စိန္ေဂဟာကုန္တိုက္ကို ၁၉၈၅...

စီးပြားေရး ကပၸတိန္သစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ မုန္တိုင္း

လူစားဝင္မည့္ ကပၸတိန္အသစ္က ယုံၾကည္မႈအျပည့္။ အသက္ရွစ္ဆယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ရွိေနသည္။ သူကား ဦးစိုးဝင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက႑အတြက္ အေရးပါဆုံးယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အားေပ်ာ့ေႏွးေကြးေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္ရန္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎က ယုံၾကည္ထားသည္။...

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

“စိန္ေခၚမႈေတြက ရွိတာေပါ့။ အႀကီးႀကီးပဲ။ အမ်ားႀကီးပဲ” စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (MFTB) တို႔တြင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအျဖစ္...

ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေရးပါမႈ

ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ အေျခအေနတြင္ ယခင္အေလ့အထမ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္မွ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားရွိေနဆဲ၊ က်င့္သုံးဆဲျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရ၏ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္ေနပါသည္။...