Politic

ပထမေထာက္တိုင္၏ သုံးႏွစ္တာ

ႏိုင္ငံကို ေထာက္ကန္ထားသည့္ အေရးႀကီးဆုံးေထာက္တိုင္တစ္ခုသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူ၍ ပင္မမ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုအနက္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။...

“ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အစိုးခန္႔ေကာ္မတီဝင္ငါးဦးရဲ႕ သေဘာက်တဲ့သူ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ဦးခင္လႈိင္(ေဇာတိက) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း ဦးခင္လႈိင္ (ေဇာတိက) သည္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၃) မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသူျဖစ္သည္။ ယခင္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းလည္းျဖစ္ၿပီး...

အကဲဆတ္ဆဲ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

ဒြိစုံထင္ေယာင္ထင္မွားမႈ ‘ဒြိစုံထင္ေယာင္ထင္မွားမႈ (Binary illusion) အေၾကာင္း စာေရးသူ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ထည့္ေရးဖူးပါသည္။ ‘အကြဲအၿပဲေတြသည္းသန္ျပင္းထန္ေလ့ရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား’ (highly divided societies) တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ‘တစ္ မဟုတ္လၽွင္...

ႏ္ိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (၄)

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒခ်မွတ္သူကို ေလ့လာျခင္း ႏ္ိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (FPA) နယ္ပယ္ထဲက ေက်ာင္းေတာ္သာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Foreign Policy Context (FPC) အေၾကာင္းကို တင္ျပပါမယ္။ FPC School ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ မူဝါဒခ်မွတ္သူ (Decision Maker)...

ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟုယူဆေသာ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ မ်ား (အပိုင္း ၂)

ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ယူဆေသာ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ မ်ား (အပိုင္း ၁) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္...

စာအုပ္စိမ္းျပင္ေရး NLD ၏ ပဏာမေျခလွမ္း

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈ ႀကီးမားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကြယ္လြန္သူတရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕၊ ေနရာအခ်ိဳ႕၌ က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္လည္း အဆိုပါအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရရွိေစခဲ့သည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားအနက္ တစ္ခုကို သုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္...

“ရာထူးအျမင့္ႀကီးေတြဆိုလို႔ အဘႀကီးဦးေ႐ႊမန္းတစ္ေယာက္ပဲ ပါပါတယ္”

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးဝင္းဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ သူရဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္ကာ ပါတီထူေထာင္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ အဆိုပါ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ပါဝင္သူ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးဝင္းဦးႏွင့္ The Voice Journal က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။...

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

စကားဦး ‘ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ဖက္ဒေရးရွင္း’၊ ‘အတူယွဥ္တြဲေရးႏွင့္ အတူ ေပါင္းစည္းေရး’ …၊ ‘မက္ဂလိုသိုင္းမီးယားႏွင့္ အိုင္ဆိုသိုင္းမီယား’ … စသျဖင့္။ ‘သံတူေၾကာင္းကြဲ’ စကားလုံးေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ၾကားေနရသည္။ ဤတြင္ ‘ေဝါဟာရ’ ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွ ‘အိုင္ဒီယာ’...

ႏ္ိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (၃)

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (FPA) ဘာသာရပ္ခြဲရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္သာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Foreign Policy Decision Making (FPDM) ဆိုတဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာတဲ့ FPDM School ကို ရွင္းျပလိုပါတယ္။ Richard...

အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္ကို ပိုင္းျခားထားဦးမည့္ မယုံၾကည္မႈ မဟာတံတိုင္းႀကီး

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔အေနႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မည္သို႔ေသာ အႏၲရာယ္၊ မည္သို႔ေသာ ျပႆနာအေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ရလင့္ကစား ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကိုလုပ္ျပ၍ အမွတ္ျပည့္ရယူသြားမည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုရွိေနပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ အေမရိကန္ကို စုစည္းညီၫြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေၾကာင့္...