Education

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ေတြကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္မလဲ

ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလိုက္ လူေနမႈပုံစံမ်ားလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အေျခခံအေဆာက္ဦမ်ားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ထားသူ ပညာရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္လာသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္သလို ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစြာကလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေနသည္။ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ အစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္၍...

က်င့္ဝတ္ (Ethics) သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္၏အသက္

က်င့္ဝတ္ (Ethics) က်င့္ဝတ္ (Ethics) ဆိုသည္မွာ ယေန႔လူမႈေရးရာအျဖာျဖာ၌ လူသားတိုင္း မည္သူမဆို ေစာင့္စည္းရမည့္၊ လူသားမ်ား တန္ဖိုးထားသည့္ လူ႕က်င့္ဝတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူတန္းစားမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ (Ethics) ကို အေလးထားျခင္း၊ မထားျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားမႈမရွိလွ...

လူငယ္တို႔အတြက္ သင္ယူစရာပညာရပ္မ်ားစုေဝးရာ ‘edX’

ယေန႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Open Online Course ဟုေခၚသည့္ Online က သင္ယူႏိုင္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိပါတယ္။ ထိုသင္တန္းမ်ားစြာအနက္ ကမၻာ့အထင္ရွားဆုံး Online ပညာေရး Website တစ္ခုျဖစ္သည့္  ‘edX’ အေၾကာင္း တင္ျပေပးလိုပါတယ္။ edX ...

“ပညာေရးကိုပိုၿပီးေတာ့ အားစိုက္သင့္တယ္လို႔ထင္တယ္။ ပညာေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအရင္းအျမစ္အေနနဲ႔ အရမ္းကိုအားနည္းတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းလည္း သိၾကတယ္”

ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း Parami Institute of Liberal Arts and Science သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးထြန္းကို သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျဖစ္ပုံ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိပညာေရးစနစ္၊ သင္ၾကားေနတဲ့ သင္ၾကားေရးပုံစံေတြျဖစ္တဲ့ သုတစုံလင္ အႏုဝိဇၨာသိပၸံအေၾကာင္းေတြကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။...

လူငယ္တို႔အတြက္ ပညာရပ္မ်ားစုေဝးရာ Online သင္တန္းကမာၻ

ယေန႔လူငယ္လူ႐ြယ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအေတာ္မ်ားမ်ား Online သင္တန္းမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိသင့္သေလာက္သိထားၾကေပမယ့္ အမ်ားစုက Online သင္တန္းကေန မိမိဘ၀အတြက္ သို႔မဟုတ္ မိမိအထူးျပဳဘာသာရပ္အတြက္ အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ မေရာက္ၾကေသးဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားမွသည္ ပညာေရးစံ အေကာင္းဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့...

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္အပ္ႏွံၾကမလဲ

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာပင္ လာမည့္စာသင္ႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လိုေသာ မိဘမ်ားက မိမိတို႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ပုဂၢလိက က ဖြင့္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို စတင္စုံစမ္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရေက်ာင္းမွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းလဲအပ္ႏွံလိုသူ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တက္လက္စျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ...

စီးပြားေရးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕မ်ား ရယူႏိုင္မည့္ University of the People အေဝးသင္ပညာေရး

University of the People  တကၠသိုလ္ကို အစၥေရးလူမ်ိဳး ပညာေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူ Mr.Shai Reshef က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Online အေဝးသင္ပညာေရး အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုအေနႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႐ုံးခ်ဳပ္ကိုမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ...

မက္ဆာခ်ဴးဆက္နည္းပညာသိပၸံေက်ာင္း(MIT)ႏွင့္ အခမဲ့ Online သင္တန္းမ်ား

၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာသိပၸံေက်ာင္း (Massachusetts Institute of Technology(MIT)) အေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေက်ာင္း၏ digital learning technologies ေခၚ Open Online Course မ်ားမွတစ္ဆင့္...

MBA ကို ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္မလဲ

အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ Master of Business Administration (MBA) ကို ယေန႔ေခတ္တြင္ စိတ္ဝင္တစားေလ့လာသင္ယူလိုသူ အမ်ားအျပားရွိလာၿပီး ျပည္တြင္းမွာပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သင္ယူႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားရွိလာၿပီျဖစ္ရာ သင္ယူလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ရသည့္ အပိုင္းမ်ားရွိေနသည္။...

ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖမ္းဆုပ္နည္း

ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြ ပညာေရးမွာ ပိုကံေကာင္းလာၾကပါၿပီ။ သိခ်င္တာေတြ အင္တာနက္ကေန ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္သလို ပညာသင္ဆုေတြကိုလည္း အင္တာနက္ကေန လြယ္လြယ္ကူကူေတြ႕ရွိလာပါတယ္။ ဒီအခါ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားဖို႔ စိတ္ဝင္စားသူေတြ ပိုမ်ားလာသလို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လိုႀကိဳးပမ္းမလဲဆိုတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတဲ့ ပညာသင္ဆု ပညာသင္ဆုေတြကို...