lotaya

၂၀၁၉ မွတ္တိုင္မ်ား (လူမႈေရး – ၃)

တရားခံမေပၚေသးသည့္ တရား႐ုံးေရာက္ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပုဂၢလိက မူႀကိဳေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းမွသည္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေစေရးအဟန္႔ အတား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္း၊ ရဲက်င့္ဝတ္၊ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူေစာဒကတက္၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာ၊ျဖစ္သြားခဲ့သည့္အျပင္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ခ်ီတက္ဆႏၵပြဲမ်ားအထိ...

၂၀၁၉ မွတ္တိုင္မ်ား (လူမႈေရး -၂)

မဘသအတြက္ ဓမၼစက္ အဆုံးသတ္ျခင္း အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕  (မဘသ) ကို အမည္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ဆရာေတာ္တို႔အေပၚ ဓမၼစက္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အခန္း႑ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာျခင္းမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ သာသနာေရးက႑၌ ထူးျခားသည့္ကိစၥအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။...

၂၀၁၉ မွတ္တိုင္မ်ား (လူမႈေရး – ၁)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အနားယူျခင္း ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တာဝန္ကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း သာသနာေရးနယ္ပယ္တြင္ ထူးျခားသည့္ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း အနားယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။...

ကမာၻႀကီးကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ ျမန္မာသန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီး

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔တို႔က အိႏၵိယႏ္ိုင္ငံမြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ကမာၻ႔ဝိပႆနာေစတီ၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ဝိပႆနာျပန္လာျခင္း ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ဝိပႆနာဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာ (၁၉၂၄- ၂၀၁၃)...

လူငယ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအေျပာင္းအလဲ

ဒီတစ္ေခါက္ခရီးထြက္ၾကေတာ့ လူႀကီးပိုင္းေတြက အိုင္တီ ဘယ္သိပ္သုံးတတ္ၾကမလဲ။ ေျပာသာေျပာရတာ၊ မနက္ေစာေစာစီးစီး အသက္အႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္က ျမန္မာျပည္မွာက်န္ခဲ့တဲ့အဖြားနဲ႔ Viber ကလား၊ မက္ဆင္ဂ်ာကလား စကားစေျပာတာကို အရင္ဆုံးၾကားရတယ္။ လူႀကီးေတြဆိုေတာ့ ေနေကာင္းရဲ႕လားဆိုတာနဲ႔ စကားစၾကတယ္။ အီကိုေက်ာင္းသားေဟာင္း ဇီးကုန္းေရာက္ မုံ႐ြာသားကေတာ့ ေရာက္ေလရာအရပ္...

၂၀၁၉ မွတ္တုိင္မ်ား – (စီးပြားေရး)

၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢ၏အျမင့္ဆုံးတရားရုံးတြင္ တရားစြဲခံရသည္အထိ ျပင္းထန္လာေသာ ျပည္ပဖိအားမ်ား၊ စစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျခင္းအပါအဝင္ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္...

၂၀၁၉ မွတ္တုိင္မ်ား – (စီးပြားေရး)

၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢ၏အျမင့္ဆုံးတရားရုံးတြင္ တရားစြဲခံရသည္အထိ ျပင္းထန္လာေသာ ျပည္ပဖိအားမ်ား၊ စစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျခင္းအပါအဝင္ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္...

၂၀၁၉ မွတ္တုိင္မ်ား – (ႏိုင္ငံေရး)

၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢ၏အျမင့္ဆုံးတရားရုံးတြင္ တရားစြဲခံရသည္အထိ ျပင္းထန္လာေသာ ျပည္ပဖိအားမ်ား၊ စစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျခင္းအပါအဝင္ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္...

၂၀၁၉ မွတ္တုိင္မ်ား – (ႏိုင္ငံေရး)

၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢ၏အျမင့္ဆုံးတရားရုံးတြင္ တရားစြဲခံရသည္အထိ ျပင္းထန္လာေသာ ျပည္ပဖိအားမ်ား၊ စစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျခင္းအပါအဝင္ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္...

၂၀၁၉ မွတ္တုိင္မ်ား – (ႏုိင္ငံေရး)

၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢ၏အျမင့္ဆုံးတရားရုံးတြင္ တရားစြဲခံရသည္အထိ ျပင္းထန္လာေသာ ျပည္ပဖိအားမ်ား၊ စစ္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ျခင္းအပါအဝင္ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္...