lotaya

အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၅) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။ (၂) စိတ္ဝိညာဥ္၏ တတိယအစိတ္အပိုင္း The third part of the soul ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားမွာ လူ႕အျပဳအမူဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား၏ ထိပ္ေပၚတြင္ ထုံးစံအတိုင္း တည္ေဆာက္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ...

ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုလမ္းၫႊန္

ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵတစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုမ်ား ေလၽွာက္ထားရယူခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္ေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုေတြ ေလၽွာက္ထားခ်င္တယ္၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေက်ာင္းေတြတက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သာမန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္စာေကာင္းရမယ္၊ စာေတာ္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေလာက္ပဲ ရွိတတ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြ...

ေ႐ႊဘုံေပၚက ငရဲပန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ည႐ႈခင္းတြင္ လူငယ္အမ်ားအျပားကို အေတြ႕ႏိုင္ဆုံးေနရာမွာ EDM ပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုပြဲမ်ားတြင္ ရန္ကုန္၏ အထက္တန္းစား၊ အလယ္အလတ္တန္းစား မိသားစုမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ လူငယ္အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ လၽွပ္စစ္ဂီတကို နာမည္ေက်ာ္ DJ မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေလ့ရွိေသာ ထိုပြဲမ်ားတြင္...

နာမည္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔

ဒီေန႔ေခတ္မွာ Branding ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာလာၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ကလည္း ဒါကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ Personal Brand တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ၁။Brand နဲ႔ Branding...

မီးခိုေရာင္ ‘ဇုန္’ ႏွင့္ မလြတ္မလပ္ ဒီမိုကေရစီ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အတူ စတင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ယခုဆိုလၽွင္ ခုနစ္ႏွစ္ သက္တမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ မည္မၽွခရီး ေရာက္ခဲ့ပါသနည္းဟု ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေရာင္နီ ပ်ပ်ကိုသာ ျမင္ေနရေသာအေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္...

ကႀကိဳးစုံသည့္ သက္ရွိျပတိုက္

အခ်ိန္ကား ၁၉၃၈ ခုႏွစ္။ ဘီအိုစီ (Burma Oil Company) ေရနံေျမ အလုပ္သမားမ်ားဘ၀သည္ အဘက္ဘက္မွ ခၽြတ္ၿခဳံက်လ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သခင္ဖိုးလွႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ေရနံေျမလုပ္သားမ်ားသည္ BOC ကုမၸဏီကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ BOC ကုမၸဏီက...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္ပါေနဦးမည့္ ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္

အာဏာသိမ္းထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္က ေအာက္တိုဘာလအေစာပိုင္း ဂ်ပန္ခရီးစဥ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလကို ေနာက္အက်ဆုံထား၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကို အေစာဆုံးထား၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္လာခဲ့သည္။...

မထိန္းခ်ဳပ္လို ပူးေပါင္းလိုသည့္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ဗ်ဴဟာ

သမၼတထရမ့္သည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စိတ္ကူးပုံရိပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည္။ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ သမၼတကိုယ္စား မိမိက ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္လ်က္ ထိုစိတ္ကူးပုံရိပ္ကို အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္အလို႔ငွာ ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္ပါမည္။ မိမိတို႔၏သတင္းစကားမွာ —...

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသစ္

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္လၽွင္ အထက္ပါစကားလုံးသုံးလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားသေဘာေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ၾကည့္လၽွင္မူ တစ္တြဲတည္းျဖစ္ေနသည္။ နား႐ႈပ္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊ ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ၏ အဓိကစီမံကိန္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္...

အေရွ႕ေမၽွာ္ အထိနာ ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္

ေမွးမွိန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ ျပန္လည္ေတာက္ပေစမည့္ အစီအစဥ္စတင္ခဲ့သည္မွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံက ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွာင္ဖယ္ေနၾကခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရက အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံသုံးခုျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကို ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔၍ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္မည္ေလာ။...