Business

ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ ေဈးကြက္ဆိုသည္မွာ

ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ ကုန္စည္ေဈးႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္တိုင္း ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္ခံစားေနရသျဖင့္ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ေဈးကြက္ရွိပါက အဆိုပါေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားကိုၾကားေနရသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္း ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း ယမန္ႏွစ္က ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ အိတ္ခ်ိန္းေဈးကြက္ကို တည္ေထာင္လိုက္ရာ ယင္းေဈးကြက္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္...

ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္

ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အထိနာေစမည့္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါသည္ ကမာၻ႕လူသားတို႔၏ အသက္ေဘးကို ၿခိမ္းေျခာက္႐ုံသာမက ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုပါ သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ...

မိသားစုပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေႂကြးဆုံးအခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံ

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း၏ ေခ်းေငြအတိုးအရင္း ျပန္မဆပ္ႏိုင္မႈသည္ ျပည္တြင္းရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံး ေႂကြးဆုံးမႈအျဖစ္ လတ္တေလာသတ္မွတ္လို႔ရၿပီး အတိုး၊ အရင္းစုစုေပါင္း  က်ပ္ေငြ ၃၂၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏသည္...

ဘယ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမလဲ

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ ငါးခုစီကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန DICA က ယခုလ၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ မက္လုံးသစ္မ်ား ေပးလိုက္ျခင္း။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္...

ပြဲမစမီ လႈိင္းထန္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းကားပါမစ္

ပြဲမစေသးေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းကားပါမစ္အစီအစဥ္ကား ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ လႈိင္းထန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းကားပါမစ္ဟု အလြယ္ေခၚသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ကားေဈးကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ားကို တြက္ဆ၍ စိုးရိမ္ပူပန္သူ၊ အက်ိဳးအျမတ္ ရယူလိုသူမ်ားစြာရွိေနသည္။ ကားတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္စုံစမ္းသူမ်ားရွိၿပီး ကားေဈးႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာမည္ကို...

ဒီမိုကေရစီႏွင့္အတူ လမ္းပြင့္လာသည့္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ေဈးကြက္

ကမာၻႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ႊကဲ့သို႔ ရွားပါးၿပီး တန္ဖိုးႀကီးမားသည္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္စာေပမ်ား ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ အဂၤလိပ္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ဝယ္ယူဖတ္႐ႈရန္ လက္လွမ္းမမီၾကေပ။ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားသည္ပင္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ စာေပမ်ား ေလ့လာဖတ္႐ႈလိုပါက...

ႏွစ္လအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အသြက္ဆုံး သီတင္းပတ္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ပိုမိုသြက္လက္လာၿပီး ယခုသီတင္းပတ္သည္ ႏွစ္လအတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၄၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၉၅ ဒသမ ...

ေဒၚလာအက်ရာသီႏွင့္ ေရာပါလာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျပင္ပ ပေယာဂမရွိလၽွင္ ယခုကာလသည္ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး က်ဆင္းေလ့ရွိသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး စတင္က်ရိပ္ျပခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းႏွစ္၏ အနိမ့္ဆုံးေဈးျဖင့္ ၂၀၁၉...

“ဒါနဲ႔ ႏႊယ္ၿပီး တျခားဘဏ္ေတြကိုပါ လိုက္ပိတ္ရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ”

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ ဦးသန္းလြင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Western Union က ျမ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံသို႔ အဆိုပါ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာမည္ကိုလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းက...

ႏွစ္သစ္တြင္ စေတာ့ေဈးကြက္ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္သြက္လာသည့္ ပထမဆုံးသီတင္းပတ္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ) အမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား  ေက်ာ္လြန္လာၿပီးေနာက္ စေတာ့ေဈးကြက္မွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္း အဝယ္ အနည္းငယ္ ျပန္မ်ားလာသည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၃၂,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုး...