Business

ေဈးကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝိေရာဓိ ဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရးစနစ္သည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္၏သေဘာအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းတို႔ကို အားေပးသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရအႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခါအခြင့္ႀကဳံတိုင္း ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာသက္ေရာက္သည့္ သြင္းကုန္ကန္႔သတ္ေရး ဥပေဒကို...

သမၼတမဲဆႏၵနယ္က ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ေဈးသစ္ဇာတ္လမ္း

ယာယီအျဖစ္ ၂၆ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ တာေမြယာယီေဈးကို အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာမွ ကန္႔ကြက္သူႏွင့္ ေထာက္ခံသူတို႔ၾကား ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည္။ ေဈးသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) က ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဈးဆိုင္ခန္းအခ်ိဳ႕ကို စတင္ေျပာင္းေ႐ြ႕ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း...

အေရးယူဆဲ ေဈးပိုေရာင္းၿမဲ ေအာင္ဘာေလထီ

စစ္ေဆးအေရးယူေနေသာ္လည္း ထီေဈးႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ေနျခင္းမွာ ေဆးမတိုးသည့္ ေရာဂါအျဖစ္ အျမစ္တြယ္ဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထီလက္မွတ္ေဈးႏႈန္းတင္ေရာင္းခ်သျဖင့္ ထီစာအုပ္ေပါင္း သုံးေသာင္းခြဲေက်ာ္ကို ဝယ္ယူခြင့္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အာမခံေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၁၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲထံမွ...

ႏွစ္သစ္ကူးရာသီ ပုံမွန္အေရာင္းအဝယ္ေအးသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္) ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ စေတာ့ေဈးကြက္လည္း အေရာင္းအဝယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၇၁...

ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခၽြန္ တာထြက္လာသည့္ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းႏွစ္ခု

ေရခံေျမခံေကာင္းဖန္းတီးေပးသူ နည္းပါးေသာ္လည္း အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္သစ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးတာထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ေဈးကြက္ဖြင့္ၿပီးေနာက္ အင္တာနက္နည္းပညာသစ္မ်ား ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား အသုံးျပဳလာခ်ိန္တြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း စီပြားေရးဘ၀သစ္မ်ားကို  ေမြးထုတ္လာသည္။ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ စီမံ ခန္႔ခြဲသူကဲ့သို႔ အလုပ္ကိုင္အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား ၂၁...

ခရစၥမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ေအးသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၃ ရက္) ခရစၥမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ အႀကိဳ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပုံမွန္လည္ပတ္ေနေသာ ေဈးကြက္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့နည္းသလိုပင္ စေတာ့ေဈးကြက္လည္း အေရာင္းအဝယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၁,၀၀၀...

အ႐ုဏ္တက္စ ျမန္မာ အီးေကာမတ္

တာထြက္ေနာက္က်ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အီလက္ထ႐ြန္နစ္စနစ္ အသုံးျပဳကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ တစ္စထက္တစ္စ အရွိန္ရလာၿပီျဖစ္သည္။ e – Commerce ဟုေခၚသည့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္စနစ္ အသုံးျပဳ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ကမာၻ႔ေနာက္ဆုံးေပၚေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကို စီပြားျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္ခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။...

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစပ်ိဳးလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၃,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၂၆ ဒသမ ၇၃ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေလးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး...

ေတာင္သူေသာကတိုးေစသည့္ ဆည္

သဖန္းဆိပ္ဆည္ေရေပးေဝမႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ဆိုသည့္ သတင္းက ေတာင္သူမ်ားကို ေသာကေရာက္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအနက္ မိ႐ိုးဖလာအလုပ္အျဖစ္ မိုးစပါး၊ ေႏြစပါး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့သူ ေ႐ႊဘိုနယ္မွ ေတာင္သူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ၫြန္႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေႏြေရမရလၽွင္ အျခားသီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရန္ ရင္ခုန္ေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။...

“ပ႐ိုမိုးရွင္းေကာင္းေကာင္းနဲ႔၊ Publicity ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အစိုးရပိုင္းက ဒါကိုဖန္တီးေပးတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည္သည့္ေတြ ျပန္လာမွာပဲေလ”

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ တတ္သိပညာရွင္ ဦးသက္လြင္တိုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေျမာက္ဦးအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ကို လုံၿခဳံေရးအရ ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္...