Business

ေဈးအက်ေစာင့္ရင္း အေရာင္းပိုမ်ားလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ FMI ရွယ္ယာမွ လြဲ၍က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ၂၇သန္း (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု...

မၽွေျခေရာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒ

ယခင္ႏွစ္က ပြဲအေတာ္ဆူခဲ့သည္။ အားလုံးကလည္း ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ထိုသို႔ မဟုတ္ၾကေတာ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒမ်ား ထြက္ရွိလာသည္။ အဆိုပါမူဝါဒသည္ ယခင္ႏွစ္ေလာက္ ပြဲမဆူေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္မူ အေရးႀကီးသည့္မူဝါဒပင္...

လူကုန္ေဈးကြက္ လားရာ

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏို႔ေသာက္ႏွင့္ တုတ္ေထာက္သာ က်န္ေတာ့သည္ဟု ေျပာဆိုရမည့္ ကိန္းဆိုက္ေနသည္။ အ႐ြယ္ေကာင္းလူငယ္မ်ားႏွင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အ႐ြယ္၄၀ေက်ာ္ အထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝမ္းေရးအတြက္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊...

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈအဆင့္ ျမန္မာဘာေၾကာင့္မတက္သလဲ

၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ အေျခအေနဆိုးမွ နာလန္မထူႏိုင္ေသးသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ (Ease of Doing Business) ကမာၻ႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၇၁...

ျမန္မာ့ငါးျမစ္ခ်င္း ေဆာ္ဒီသို႔တင္ပို႔ခြင့္ျပန္ရေရး သြားေရာက္ၫွိႏႈိင္းမည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ျမန္မာ့ငါးျမစ္ခ်င္းကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ အဆိုပါႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၫွိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္...

အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ အမွန္ျပင္ခ်ိန္

ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ ပူေဖာင္းေပါက္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလၽွင္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္ဝန္းက်င္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ မိုးထိုးတက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပိဳဆင္းလာရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တအိအိက်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၏ ေျမ၊...

၂၀၃၀ ဂ်ပန္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ ၆ ဒသမ ၄ သန္းကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ

အာရွႏွင့္ ကမာၻတြင္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးဂ်ပန္သည္ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၃၀ တြင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္  ၆ ဒသမ ၄ သန္းရွိမည္ဟု Chuo တကၠသိုလ္ႏွင့္ Persol သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတို႔က ထုတ္ျပန္ေသာ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္...

ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္တင္သြင္းရာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္စည္မ်ား၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အၫႊန္းတပ္၍ ထုတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စားသုံးသူေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္...

သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ပါးသြားေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔အမ်ား ျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္ သုံးရက္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္ႏွစ္ရက္သာဖြင့္ခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၃,၀၀၀နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၇၅ သန္းခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းထက္...

စမ္းလွမ္း CBT ေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ကမ္းကပ္ခြင့္ မရမည္ကို ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားစိုးရိမ္

ထားဝယ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းလွမ္း႐ြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT) ေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ကမ္းေျခသို႔ ကပ္ခြင့္မရမည္ကို ေဒသခံေရလုပ္သားအမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူႀကီးလာမည္ဟု...