Business & Economy

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

ျမန္မာျပည္၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ရွိသည့္အျပင္ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔၏ ဆုံမွတ္တြင္ရွိေနသည့္ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။ “တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယက ဝင္လာတဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြ မႏၲေလးကို မျဖတ္ဘဲနဲ႔ ကုန္သြယ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း...

တိုးေနၿမဲ၊ ထြက္ေနၿမဲျဖစ္ေနမည့္ အလုပ္အကိုင္

အစိုးရသက္တမ္း ထက္ဝက္က်ိဳးလာၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္နီးလာခ်ိန္ စီးပြားေရးကို သိသိသာသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္ ၂၀၁၉ မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၁၁ လအတြင္း ျပည္တြင္းတြင္...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒကို ၂၀၁၈ မကုန္မီကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္မူ ျပည္တြင္းထုတ္ SKD Brand New ကားသစ္မ်ားကသာ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေဈးကြက္ႏွင့္ ကားသစ္ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၈...

‘အထ’ ေႏွးေနဦးမည့္၂၀၁၉ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အားသစ္ေထာက္ လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းေမၽွာ္လင့္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ‘အထ’ ေႏွးၿပီး အားယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းသည့္အခ်ိန္မွစကာ...

႐ုန္းႏိုင္မွ တန္ကာက်မည့္ စီးပြားေရး

၂၀၁၉ တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေန တုံ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ထိုတုံ႔ဆိုင္းသည့္ဒဏ္ကို အမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းခံရဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားသည္ အားနည္းသည့္အတြက္ ခံရလၽွင္ ပိုနာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမ်ား၊ ကမၻာတစ္ခုလုံးစီးပြားေရး...

ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္ ေဒၚလာ

ယုံၾကည္မႈအားနည္းေနဆဲ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ေပ်ာ့ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကဲ့သို႔ ႐ုတ္ခ်ည္း အတက္အက်ၾကမ္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမွာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အလႈပ္အခတ္နည္းပါးခဲ့ေသာ ေဒၚလာေဈးမွာ...

ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်က္ႏွာစာသစ္

ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အလွည့္အေျပာင္း ႀကီးႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ႀကဳံရေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္၊ ေဒၚလာႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေငြေခ်းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာသလို တစ္ဖက္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္နည္းနာမ်ားကို...

၂၀၁၉ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကား ကုန္ဆုံးေတာ့မည္။ ‘စီးပြားေရးမေကာင္း’ ဟူေသာ ညည္းတြားသံမ်ားကား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္သို႔ လိုက္ပါလာဦးမည္ေလာ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသက္တမ္းသည္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ရာ ၂ ႏွစ္ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ NLD...

အေရွ႕ေမၽွာ္ အထိနာ ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္

ေမွးမွိန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ ျပန္လည္ေတာက္ပေစမည့္ အစီအစဥ္စတင္ခဲ့သည္မွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံက ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွာင္ဖယ္ေနၾကခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရက အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံသုံးခုျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကို ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔၍ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္မည္ေလာ။...

ေျခရာေပ်ာက္စပါး အႏၲရာယ္

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာ့ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ထိုစံခ်ိန္ကိုလိုက္မွီရန္ မေသခ်ာေတာ့ေပ။ စပါးမ်ားတရားမဝင္ ျပည္ပသို႔ စီးထြက္ေနျခင္းသည္ ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈအလားအလာေကာင္း အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ထိုးႏွက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းျပည့္မီရန္ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွာ...