Business & Economy

ခရီးသြားရင္း သဘာ၀တရားကို ထိန္းသိမ္းၾကမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအးျမသည့္ ေရခဲေတာင္မ်ားဖုံးလြမ္းရာေဒသ၊ စိမ္းလန္းေသာေတာေတာင္မ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာေရျပင္ ဧရိယာမ်ားစြာရွိသည္။ က်ယ္ေျပာလွသည့္ ထိုဧရိယာအဝန္းအဝိုင္းႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္က ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြား Ecotourism တြင္ ေအာင္ျမင္သည္ဟုၫႊန္း ဆိုလၽွင္ အာဆီယံအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ အင္းေလးကန္ႏွင့္ နတ္မေတာင္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ေနရာတို႔...

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပုဂၢလိကပိုင္းက ဒူေပနာေပအမ်ားႀကီး ခံႏိုင္တယ္။ ခြန္အားေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေရွာင္တာနယ္ (Sean Turnell)က ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း Myanmar Development Institute (MDI) က ထုတ္ေဝသည့္ Myanmar Economic bulletin ေခၚ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသတင္းလႊာ၏ ပထမဦးဆုံးထုတ္စာေစာင္တြင္...

တန္႔သြားေသာ ျမန္မာ့မီးဖိုေခ်ာင္ေဈးကြက္ ေဂဟစနစ္

ပုံမွန္ဆိုလၽွင္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္သည္ဟု နာမည္ေက်ာ္သည္။ ယခုေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီပြားေရးဗဟိုခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးဖိုေခ်ာင္ကုန္ေဈးႏႈန္း အတက္အက်ကိုပင္ ကိုင္လႈပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈသည္ ယခင္ကဲ့သို႔ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့။ ကုန္စည္ဒိုင္ႏွင့္ ပြဲ႐ုံမ်ားတြင္ ေဈးေရာင္း...

မီးခိုးတိတ္စက္႐ုံမ်ား နာလန္ထခ်ိန္ ေမၽွာ္ၾကသည္

နာမက်န္း မီးခိုးတိတ္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ ေျဖေဆးေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေလၿပီ။ က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ပြင့္လင္းရာသီအမီ ျပန္လည္ဆြဲတင္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဩဂုတ္လဆန္းက အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္စရာ ျဖစ္သည္။ “အခုေခတ္မွာဆိုရင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္...

“လက္လီလက္ကား ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ေတာ့ တိုးတက္လာဖို႔ ျမင္ပါတယ္”

City Mart ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ႏိုင္ငံျခားလက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္တြင္းလက္လီက႑၏ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ City Mart Holding Ltd.   ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ...

ေဈးလႈပ္ခတ္မႈအမ်ားဆုံးျဖင့္ ဦးေမာ့ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇြန္ ၄ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၄၀ ခန္႔ပိုခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းလည္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း...