Politics

အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒသစ္ ဘာထူးျခားမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္တြင္ လစ္ဟာခ်က္ျဖစ္ေနဆဲ အခြန္ေရွာင္ရွားမႈကို ကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ဤဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒသစ္ဆိုသည္မွာ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို...

အမွီအခိုကင္း လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ျဖစ္ေရး

လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အျပည့္အဝလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပုံစံ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ထြက္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခါနီးက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ...

ျမန္မာ့စစ္ဘက္ႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး အထီးက်န္ျဖစ္ေရးမစ္ရွင္

ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တစ္ဆင့္တိုးအေရးယူႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ တပ္မေတာ္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ အခက္ေတြ႕ေစမည့္ ကိန္းလည္း ဆိုက္ေနသည္။ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အျပစ္ပုံခ်ကာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေရးယူပိတ္ဆို႔ရန္ ယခင္က...

ကုလအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕ထားေသာ ရခိုင္အေရး  အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီး အခ်ိဳ႕ကို  အမည္နာမႏွင့္တကြ တပ္အပ္စြပ္စြဲထားသည္။ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕သည္ သူျမင္သည္ကို သူေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ ထြက္ထြက္ခ်င္း ျမန္မာအစိုးရက ေျချမန္လက္ျမန္ကန္႔ကြက္လိုက္သည္ကိုလည္း သတိထားမိသည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္...

NLD တိုက္စစ္မႉးမ်ား ေျခစြမ္းျပခ်ိန္တန္ၿပီေလာ

NLDအစိုးရက အစိုးရအဖြဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ လူေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္ ျပဳလုပ္လာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတက္လာကတည္းက အလ်ဥ္းသင့္သလို သမၼတရာထူးမွစ၍ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးရာထူးအထိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သုံးႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ရာထူးအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ မရပ္တန္႔ခဲ့ေပ။...

၂၀၂၀ အလြန္ ပါတီစုံစနစ္ ဘယ္ေလာက္အလုပ္ျဖစ္မလဲ

ျမန္မာျပည္ဟာ ပါတီစုံစနစ္နဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ ဒီအေျဖကို ေျဖဖို႔အတြက္ အသက္ေသျပခ်က္ ေကာင္းေကာင္း လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ ပါတီစုံစနစ္အလုပ္ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းဟာ ျဖတ္သန္းမႈ ေကာင္းေကာင္းရွိၿပီးမွ ေျပာႏိုင္၊ ျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး  ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ၁၀ ခပ္စြန္းစြန္းေလာက္သာ...

ေနအိမ္တြင္ပင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးမလုံသည့္ ရန္ကုန္

မိမိအိမ္၌ အိပ္ေနရင္း အသတ္ခံရသည့္ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခု ရန္ကုန္တြင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အိမ္ထဲေနရင္းပင္ အသတ္ခံေနသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခဳံမႈရွိပါ၏ေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းထြက္လာသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုသည္ ညအခ်ိန္ႏွင့္ နံနက္အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တို႔တြင္ ေနအိမ္မ်ားထဲတြင္ပင္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခုကနယ္ေဒသမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားစြာ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ေနရာက...

ျမန္မာ့ေရငုပ္သေဘၤာ သမိုင္းသစ္စတင္ျခင္း

ျမန္မာ့တို႔၏ အိပ္မက္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အေကာင္အထည္ေပၚလာေတာ့မည့္ အေျခအေနျဖစ္လာသည္။ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုအိပ္မက္၏ ဒုတိယအဆင့္သို႔ ေရာက္လာခ်ိန္ ေရငုပ္သေဘၤာအိပ္မက္ကလည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္အားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီၿပီး...

ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး

အစဥ္အဆက္ အစိုးရမင္းမ်ားသည္ public relations ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးအားနည္းၾကသည္။ အစိုးရဆိုရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ျပည္သူဗဟိုျပဳအစိုးရစနစ္တြင္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းေအာင္ျပင္မွသာ စနစ္မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူဆိုသည္မွာ မ်ိဳးစုံရွိသည္။ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ အသက္အ႐ြယ္ စသည္ျဖင့္...

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ထိုး

 နယူးေဒလီ၊ ဇူလိုင္ ၃၀ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယအေျခစိုက္ livemint သတင္းဌာနက ေရးသားသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ...