Politics

ျမန္မာ့သေဘာထား ၂၀၁၉

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အျမင္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအႏွံ႔တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ International  Republican Institute IRI က ေကာက္ယူၿပီး public opinion survey အျဖစ္ စစ္တမ္းထုတ္ေဝသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ ...

မွတ္ပုံတင္နံပါတ္တူ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ

မွတ္ပုံတင္နံပါတ္တူသည့္အေရးက လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပုံတင္)မွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုတည္းေသာ ထိုကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကို အျခားသူတစ္ဦးက ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာေလသည္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နံပါတ္တစ္ခုကို လူႏွစ္ဦး၊...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးၿပီးလား။ မနီးေသးပါဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ လိုပါေသးသည္။ နီးပါၿပီဟုလည္း ေျပာရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  ပါမည့္သူမ်ား၊ မပါေသာ္လည္း ပါသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသူမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ။ Facebook မွ လူႀကီး လူလတ္အခ်ိဳ႕ပါေသာအဖြဲ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေရာက္ၿပီး...

အပစ္ရပ္ကာလအလြန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

စစ္တိုင္းငါးတိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ ကိုးလၾကာတစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေၾကညာထားမႈသည္ကား နိတၳိတံသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား ပါဝင္ေသာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမငါးခု၌ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေၾကာင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္...

တပ္ခ်ဳပ္ဘာသာေပါင္းစုံအလႉ၏ ပစ္မွတ္ကို ရွာေဖြျခင္း

ဘာသာေပါင္းစုံထံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သြားေရာက္လႉဒါန္းေနသည္မွာ ထူးျခားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေပၚ လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ားရရွိသလို အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ေဝဖန္သူမ်ား ရွိသည္။ ဘဂၤါလီမ်ားအေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အေရးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ ဖိအားေပးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ႀကဳံေနရသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ဖိအားမ်ားရွိေနသည့္ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္သံမ်ား...

အစိုးရမ်က္ႏွာပ်က္ေဆး တင္ဒါ

NLD အစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္မႈအရ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာငယ္ရ႐ိုး မရွိ။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ အစိုးရမ်ားနည္းတူ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံႏ္ိုင္သည့္ အစိုးရျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳ...

ပန္းမဝင္မီ ခြဲႏွင့္သည္ (အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အားစမ္းခန္း)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ (၄၅ ဦးေကာ္မတီ) သည္ မဖြဲ႕မီကပင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္မည္ဆိုေသာအခါတြင္လည္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သူမ်ား ရွိလာသည္။ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္တြင္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္း၊ ဩဂုတ္လ...

လူငယ္ငါးသန္း၏ ပထမဆုံးမဲျပား

ၿပီးခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသက္မျပည့္သျဖင့္ မဲမေပးရေသးသူမ်ား  ၂၀၂၀ တြင္ မဲေပးရေတာ့မည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္မဲေပးမည့္ လူငယ္ငါးသန္းခန္႔ ရွိေနသည္။ “ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ အလုပ္တစ္ခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမရွိဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေျပာလို႔ မရဘူး”ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ...

တစ္စခန္းထဦးမည့္ စီးပြားရွင္တို႔အသံ

ေခတ္မီဟိုတယ္ခန္းမႀကီးအတြင္း နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ညည္းတြားသံမ်ား လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္းမ်ားစြာက စီးပြားေရး က်ပ္တည္းျခင္းေၾကာင့္ ညည္းတြားေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ လမ္းစကို စုေပါင္းအေျဖရွာရန္ ဟန္ေရးျပင္လ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ “သေဘာတူပါသည္” ဟူသည့္...

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကြန္ရက္စီမံကိန္းစီစဥ္

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၉ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စြမ္းအင္ဖူလုံေရးအတြက္ ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကြန္ရက္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ကာလရွည္စီမံကိန္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။...